Digitális egységes piac: az Európai Parlament megszavazta a közadatok megosztására vonatkozó új szabályokat

Az Európai Parlament jóváhagyta a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információiról szóló irányelvet, amely jelentősen javítani fogja a közadatok és a közfinanszírozású adatok hozzáférhetőségét és innovatív felhasználását, segítve az olyan adatintenzív technológiák kifejlesztését, mint a mesterséges intelligencia. Következő lépések Az Európai Parlament által ma jóváhagyott szöveget az Európai Unió Tanácsának hivatalosan el kell fogadnia. A tagállamoknak a hatálybalépést megelőzően két éven belül végre kell hajtaniuk a felülvizsgált szabályokat. A Bizottság és a tagállamok megkezdik a munkát azon nagy értékű adatkészletek azonosítása érdekében, amelyekről külön végrehajtási jogi aktus fog rendelkezni. Háttér-információk Az új szabályok a közszféra információinak további felhasználásáról szóló (2013-ban felülvizsgált) 2003/98/EK irányelv helyébe lépnek, amely a közigazgatási szervek által létrehozott (jogi, közlekedési, meteorológiai, pénzügyi stb.) adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célú újrafelhasználásáról rendelkezik. 2018. április 25-én a Bizottság elfogadta a 2018. évi adatgazdasági csomagot, amely első alkalommal kezel különböző típusú (állami, magán, tudományos) adattípusokat koherens szakpolitikai kereten belül, különböző szakpolitikai eszközök felhasználásával. A személyes adatoknak a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információiról szóló irányelv értelmében történő bármely további felhasználása során maradéktalanul meg kell felelni az EU általános adatvédelmi rendeletében foglalt jogoknak és kötelezettségeknek. A készülő végrehajtási jogi aktus felhasználói program interfészeken (API-k) keresztül az EU egész területén szabadon és ingyenesen hozzáférhetővé fogja tenni a különleges társadalmi-gazdasági jelentőséggel bíró adatkészletek (nagy értékű adatkészletek) egy kiválasztott csoportját. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2019. április 4.
Szerző: Piti Enikő
2019.04.05.