Büntethetővé tennék a kettős termékminőséget

A termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen is fellép az az Európai Bizottság által bemutatott intézkedéscsomag, ami a fogyasztók jogait igyekszik hozzáigazítani a változó piaci körülményekhez és a 21-ik század követelményeihez. A termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen is fellép az az Európai Bizottság által bemutatott intézkedéscsomag, ami a fogyasztók jogait igyekszik hozzáigazítani a változó piaci körülményekhez és a 21-ik század követelményeihez. Brüsszel szerint ugyan az uniós fogyasztóvédelmi szabályok már jelenleg is a legszigorúbbak közé tartoznak a világon, az elmúlt időszak néhány botránya – így a dízelbotrány – rávilágítottak arra, hogy a gyakorlatban nem könnyű ezeket maradéktalanul érvényesíteni. A szerdán bemutatott intézkedéscsomag többek között létrehozza a kollektív jogorvoslathoz való jogot Európában arra az esetre, ha a fogyasztókat csoportosan éri kár, fokozott átláthatóságot biztosít az interneten vásárolóknak, és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen. Az új fogyasztóvédelmi szabályozás fő elemei: 1. Fokozott átláthatóság az interneten: A Bizottság javasatainak értelmében a fogyasztóknak az online piactereken egyértelmű tájékoztatást kell adni arról, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől vásárolnak-e, hogy tisztában legyenek azzal, fogyasztói jogaik védelmet biztosítanak-e számukra, ha valami gond adódik. Internetes kereséskor pedig egyértelműen jelezni kell a fogyasztók számára, ha a kereskedő által fizetett keresési találatról van szó, valamint hogy milyen fő paraméterek alapján rangsorolják a keresési találatokat. Ezenfelül a bizottsági javaslat a fogyasztókat digitális szolgáltatások vásárlása esetén megillető tájékoztatási és elállási jogokat azokra az „ingyenes” szolgáltatásokra is kiterjesztené, amelyek esetében a fogyasztók személyes adatokat adnak meg, ám pénzbeli fizetésre nem kerül sor. 2. Erősebb eszközök a fogyasztói jogok és a kártérítés érvényesítéséhez: A kollektív jogorvoslat európai formája az egész EU-ban lehetővé fogja tenni, hogy a jogellenes kereskedelmi módszerek segítségével megkárosított fogyasztók csoportjainak nevében az erre feljogosítottak – például fogyasztóvédelmi szervezetek – keresetet indíthassanak a bíróságon, például kártérítést, cserét vagy javítást kérve. Az intézkedéscsomag azt is biztosítani fogja, hogy a fogyasztóknak minden tagállamban joguk lesz egyéni jogorvoslattal élni (pl. pénzügyi kártérítést vagy a szerződés megszüntetését kérve), ha tisztességtelen kereskedelmi módszerek (pl. megtévesztő marketing) áldozataivá válnak. 3. Hatékony szankciók az uniós fogyasztóvédelmi jog megsértése esetén: Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel az olyan módszerek szankcionálására, amelyek Unió-szerte jelentős számú fogyasztót érintenek és tömeges károkat okoznak. Jelenleg a bírságok mértéke gyakran túl alacsony ahhoz, hogy valóban elrettentő hatású legyen, különösen a nagyvállalkozások esetében. A javaslat értelmében a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok összehangolt módon hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetéseket szabhatnának ki. 4. Fellépés a termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen: A Bizottság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv módosítását javasolja annak érdekében, hogy a jogszabály egyértelműen kimondja, a nemzeti hatóságok intézkedéseket hozhatnak, ha a forgalmazók különböző tagállamokban azonos termékként értékesítenek olyan árucikkeket, amelyeknek az összetevői vagy jellemzői jelentős mértékben eltérnek egymástól. 5. Jobb feltételek a vállalkozások számára: Az intézkedéscsomag felszámolja a vállalkozásokra nehezedő szükségtelen terheket. Például a jövőben a fogyasztók nem küldhetik vissza azokat az online megrendelt termékeket, amelyeket nemcsak kipróbáltak, de használtak is. A bizottsági javaslatcsomag cselekvési tervet is tartalmaz, mely a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok közötti összehangolt jogérvényesítési intézkedések, valamint a főbb kereskedelmi partnerországok hatóságaival való együttműködés továbbfejlesztésére irányul. Forrás: BruxInfo - 2018. április 11.
Szerző: Piti Enikő
2018.04.13.