Az Airbnb lépéseket tesz, hogy megfeleljen az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok igényeinek

Az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően az Airbnb elkötelezte magát amellett, hogy módosítja a szerződéses feltételeit és az árait átláthatóbban tünteti fel. A vállalatnak 2018 végéig kell kiigazítania ennek megfelelően a honlapja valamennyi uniós nyelvi változatát. Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Az online szereplők forradalmasították az utazás és a szállásfoglalás módját, a nyaralás során szerzett tapasztalatainkat. Ugyanakkor maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat, és vállalniuk kell a felelősséget, ha a dolgok rosszra fordulnak. Az uniós fogyasztókat azonban jogok illetik meg, akár online, akár hagyományos úton vásárolnak. Nagy örömömre szolgál, hogy az Airbnb hajlandó megtenni a szükséges változtatásokat a teljes átláthatóság biztosítása érdekében, lehetővé téve a fogyasztók számára annak megértését, hogy pontosan mit fizetnek ki. Ez a fellépés az online fogyasztók fokozottabb védelmét célzó nagyobb törekvések részét képezi. Ennek jegyében tettünk javaslatot néhány hónapja a fogyasztóvédelmi szabályok szigorítására az »Új megállapodás a fogyasztói érdekekért« elnevezésű kezdeményezés keretében.” Az árak átláthatósága és az egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok Az Airbnb kötelezettséget vállalt arra, hogy a foglalás teljes árát tünteti fel, amely magában foglalja a fizetendő egyéb díjakat – például a szolgáltatási és takarítási díjakat – is. Amennyiben a végső árat nem lehet előzetesen kiszámítani, egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy adott esetben további díjak merülhetnek fel. Az Airbnb emellett vállalta annak egyértelműsítését is, hogy az adott ajánlatot magánvendéglátó vagy szakember nyújtja-e, mivel eltérő fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk. A szerződési feltételek pontosítása és a jogellenes szerződési feltételek eltávolítása Az Airbnb kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatási feltételeit számos ponton megváltoztatja, ezáltal összhangba hozva azokat az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal: egyértelmű lesz, hogy a fogyasztók valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vehetnek, és különösen élhetnek azzal az alapvető törvényes jogukkal, hogy személyes kár vagy egyéb kár esetén pert indítsanak a vendéglátó ellen; az Airbnb egyértelművé teszi a fogyasztók számára, hogy jogukban áll eljárást indítani az Airbnb ellen a lakóhelyük szerinti ország bíróságai előtt; az Airbnb köteles tájékoztatni a fogyasztókat, ha úgy dönt, hogy felmondja a szerződést vagy törli a tartalmat, és adott esetben lehetőséget kell biztosítania a fogyasztók számára a jogorvoslatra és a kártérítésre. A következő lépések A vállalat várhatóan véglegesíti javaslatait, és 2018. december végéig bevezeti az EU/Európai Gazdasági Térség valamennyi nyelvi változatába a végrehajtott változtatásokat. Meg nem felelés esetén a fogyasztóvédelmi hatóságok dönthetnek úgy, hogy jogérvényesítési intézkedésekhez folyamodnak. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. szeptember 27.
Szerző: Piti Enikő
2018.09.28.