Mérlegen a kamara 2016-os munkája

2016 a tisztújítás éve is volt a kamarai rendszerben. A gazdasági önkormányzatban a választás jól előkészítetten, szervezetten, az üzleti közösség méltóságához illő módon került lebonyolításra. A testületek megújultak, új kihívásokat fogalmaztak meg az elmúlt időszak tapasztalataira alapozva. Eszerint fontos a vállalkozások célzott segítése, a szakképzés felelőssége, a cégek innovációs képességének javítása. Ennek kidolgozása elkezdődött, bőven adva feladatot 2017-re. A CSMKIK a taglétszám tekintetében az ország ötödik legnagyobb kamarája közel 1200 önkéntes taggal és huszonkétezer regisztrált vállalkozást tömörítve. A kamara 2016. évi bevételei meghaladták a 425 millió Ft-ot. Stabil, következetes, kiszámítható gazdálkodásnak köszönhetően a CSMKIK vagyona 30 millió Ft-tal növekedett. 18 futó projekt lebonyolítását végeztük. A támogatási bevételek finanszírozták a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat (89 millió Ft), az Enterprise Europe Network projekt szakmai megvalósítását (45,8 millió Ft), a Békéltető Testület működtetését (15,3 millió Ft). Érdekérvényesítés Megyei szinten a kamara érdekérvényesítő tevékenységét részben a helyi vállalkozóktól érkező észrevételek összegyűjtése és megfelelő fórumok felé továbbítása, részben a vállalkozói jelzések alapján az országos kamara gazdaságkutató intézete által elemzett gazdasági trendek és országos állásfoglalások megismertetése teszi ki. Sajnos voltak olyan megkeresések, melyekre a rövid határidő miatt nem tudtunk érdemi választ adni, noha a vállalkozások széles rétegét érintő témakört érintettek. 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében létrejöttek a megyei, megyei jogú városi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok). Az MKIK-t kötelező bevonni a paktumszervezetekbe, a képviseletet a területi kamarák elnökei látják el, így kamaránk is aktív szerepet vállalt, igyekezett a vállalkozói igényeket becsatornázni. TOP 100 2016-ban először készült megyei TOP 100 kiadvány, a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a KSH szegedi főosztálya és kamaránk együttműködésében. Eszerint 2015-ben a megye árbevételének közel 60%-át a TOP 100 vállalkozás teljesítette, nekik köszönhető a megyei árbevétel-növekmény, csakúgy, mint az export árbevétel bővülése. Rendezvények Kamaránk aktív együttműködésre törekszik a megyei kormányhivatallal és a NAV megyei szervezetével, melynek általános formája az információcsere és az aktualitásokról való tájékozódás. 13 alkalommal 878 vállalkozás vett részt ezeken a rendezvényeken. Legnépszerűbbek az adójogszabály változásairól szóló tájékoztató rendezvények voltak. Külgazdasági rendezvényeinken 2016-ban mintegy félezer vállalkozás képviselője vett részt. Ezzel az országban mind a rendezvények számát, mind a résztvevők számát tekintve a kamarai ranglista 4. helyén állunk. Vállalkozásfejlesztési rendezvényeinken, képzéseinken a korábbi évekhez hasonlóan, közel ötszáz vállalkozás vett részt. Az MKIK a kkv-k informatikai korszerűsítése érdekében – kormányzati támogatással – országos projektet indított 2015 végén Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! címmel. Vállalkozásfejlesztés az Enterprise Europe Network segítségével A magyar konzorcium az első kétéves szakmai periódusban több mint 190 nemzetközi üzletember-találkozó szervezésébe és lebonyolításába kapcsolódott be. A rendezvények, tanácsadási szolgáltatások sikere elsősorban a nemzetközi megállapodások számában mérhető – országos szinten 207 tanácsadáshoz kapcsolódó vállalkozói sikersztori és 120 nemzetközi együttműködés (összesen 327 siker) született. A dél-alföldi régióban 2016-ban 13 rendezvényünkön közel 500 vállalkozás képviselője vett részt, és mintegy 100 cég részesült személyre szóló tanácsadásban. Ezen szolgáltatások alapján 17 cég jelezte vissza, hogy segítségünkkel jelentős eredményeket könyvelt el vállalkozása. 16 üzleti találkozó megszervezésében vettünk részt, melyeken a résztvevő 36 cég több mint 150 személyes tárgyalást folytatott. 36 helyi cégről került fel nemzetközi partnerkereső profil az Enterprise Europe Network adatbázisába. Partnerkereső szolgáltatásaink eredményeként 5 helyi vállalkozó kötött hosszú távú nemzetközi együttműködést. Szakmai konzultációs lehetőségek biztosítása A 2010 óta működő Kamarai Tanácsadói Hálózat létrehozásának célja az volt, hogy olyan összetett, szakmai kérdésekre, problémákra találjon megoldást, amelyekhez a témában jártas szakértő segítsége szükséges. A hálózat tagjai egy előre megbeszélt időpontban konzultáció keretében segítenek szakmai kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében. A 26 fős kamarai tanácsadói hálózathoz 15 ügyfelet irányítottunk. Főbb kérdéskörök továbbra is pályázati tanácsadás, pályázatírás, valamint adózási témák voltak. Közösségépítés Hagyományos nagysikerű közösségi rendezvényeink segítik tagjaink egymás közötti kommunikációjának és üzleti kapcsolatainak kialakulását. Ilyen rendezvények voltak a Nemzetközi Építésügyi és Közlekedési Konferencia mellett a gazdasági évnyitó, a Benelux üzleti est, a Kézműves Nap, illetve a mesteravató. A tagozati és térségi keret révén, összesen 80 fő részvételével, Audi és Mercedes gyárlátogatást szerveztünk a tavasz folyamán. A szolgáltatási tagozat kezdeményezésére és támogatásával kamaránk májusban Ingatlankezelői Szakmai Napot tartott 34 érdeklődő részvételével. Kamarai klubok A 2015 májusában alakult női vezetői klub volt a legaktívabb. 14 rendezvénnyel, melyen összesen 220-an vettek részt. A klub célja, hogy segítse a női vezetőket minél sikeresebbé tenni vállalkozásukat. Emellett támogatja őket abban is, hogy hatékonyan tudják megtalálni az egyensúlyt a karrier és a magánélet között. 2016-ban az ipari és innovációs klub előző évhez hasonlóan aktívan folytatta működését, változatos témákat tűzve napirendre: a vállalkozások továbbvitele-, utódlása, kommunikációs nehézségek a generációk között, munkaerő-piaci kihívások, illetve a pályakezdő, ifjú munkavállalók motiválása játékosan, természetesen fiatal vállalkozók bevonásával. A klubvezetés kiemelt feladatnak tekinti a fiatalok bevonását a klub életébe. A CSMKIK számviteli klubja a számvitel, pénz- ügy területén dolgozó szakemberek konzultációs fórumaként kamaránkban több év óta sikeresen működik. 2016-ban egy megújulási folyamat kezdődött el, melyhez aktív közreműködést ajánlott fel a klub új vezetője, aki legfontosabbnak a szakmai közösségépítést tartja, mely keretet biztosít a szakmai és emberi kapcsolatépítésre, egymás segítésére. A humánklub és a kommunikációs és reklámklub hagyományosan sok rendezvényt szervezett. Finanszírozás a kamara segítségével A vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítását a kamaránknál is a Széchenyi Kártya konstrukció termékei segítik. 546 pozitívan elbírált igénylés révén több mint 5,1 milliárd Ft hitelkihelyezés történt 2016-ban a megyében. Ez az igénylések számát tekintve 22%-os, a rendelkezésre bocsátott hitel összegét tekintve 35%-os növekedését jelent. Kamaránk az országban egyedülálló módon 20 éve folyamatosan kamatmentes támogatást nyújt tagjainak. 8 pályázó kamarai tag 36,25 millió Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást kapott 2016-ban. Szakképzés A tanulószerződések száma 20%-kal növekedett a megyében, megközelíti a 3 ezret, a szakközépiskolai tanulók létszámának jelentős csökkenése ellenére, ami a hálózat hatékony működését igazolja a kamarai garanciavállalás érvényesítése területén. A tanácsadók munkájuk során kiemelt figyelmet fordítottak az iskolák tájékoztatására, a velük való együttműködésre, a gazdálkodó szervezetek naprakész informálására és új tanulók és gyakorlati képzőhelyek bevonására a duális rendszerbe. 14 tájékoztató rendezvényen 570 érdekelt vett részt e területen. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) elődöntőjén 311-en vettek részt a megyéből. Kamaránk szervezésében 441 tanuló utazott fel Budapestre, hogy személyesen is tanúja legyen az eddigi egyik legjobb eredménynek: 5 első, 1 második, 3 harmadik helyezést hoztak haza a megyei tanulók. A legjobbak a göteborgi EuroSkill versenyen mérhették össze tudásukat, ahol a szegedi Szöllösi-Vágó Éva bronzérmet szerzett. A pályaorientációs segítő tevékenységünk során 6 rendezvényen, 113 üzemlátogatáson, 265 eseményen 4778 diákot, szülőt bevonva igyekeztünk a kétkezi szakmák irányába terelni a diákokat. A 2016-ban újjáalakult Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság márciusban megfogalmazta javaslatát a megyei szakmaszerkezeti kormányrendelethez. Ezt 133 gazdálkodó szervezet és 182 tanuló lekérdezése, a nagy foglalkoztatókkal folytatott felmérés, a CSMKH Foglalkoztatási Főosztályától származó adatok értékelése és feldolgozása, statisztikai adatok legyűjtése előzte meg. 54 alkalommal összefoglaló interjú készült vállalkozásokkal, potenciális képzőkkel, közszférában működő intézményekkel. Sikeres volt a harmadízben megrendezett tematikus Szakképzési Roadshow három helyszínen, a beérkezett észrevételek és szakértői anyagok alapján elkészült Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepciója középtávra. A mestervizsgára felkészítő és vizsgáztatási programban a tavalyi évben karosszérialakatos, kereskedő, ács, állványozó és kőműves szakmákban indítottunk képzéseket, összesen 26 mesterjelöltnek, akik közül 25-en sikeresen levizsgáztak. Üzleti forgalom biztonsága Az üzleti forgalom biztonságával összefüggésben a legfontosabb feladat a kamarai regisztrációs rendszer adatainak naprakész nyilvántartása és a regisztrációs kötelezettségének eleget tevő vállalkozások arányának növelése. A kamara mellett működő békéltető testület ügyszáma 4%-kal nőtt, 563 ügyet tárgyaltak. Növekedett az ügyfélszolgálat forgalma, mind származási, mind egyéb okmányok hitelesítése területén. 2016-ban is folytatódott a kamarai rendszerben az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások kötelező kamarai regisztrációja. A tárgyévben több mint 300-zal nőtt a regisztrált vállalkozások száma. Az MKIK mellett független szervezetként létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (TSZSZ) 9 megyei cég nyújtott be kérelmet. Önkormányzati működés A kamara gazdasági önkormányzatként működik. 2016 májusában volt a beszámoló küldöttgyűlés, a kamara elnöksége öt alkalommal ülésezett, az ügyvezetőség havonta vitatta meg az elnökség elé kerülő előterjesztéseket, illetve aktuális kérdéseket. Az újjáválasztott 60 fős kamarai küldöttgyűlés tagjai szeptember 30-i tisztújító küldöttgyűlésen választották meg a kamara tisztségviselőit. A kamara szinte megalakulása óta sikeresen működteti térségi szervezeteit. Az elmúlt években a hódmezővásárhelyi városi szervezeten kívül Szentesen, Makón, Csongrádon és Kisteleken működött térségi szervezet. A kamarai választások során a térségi szervezet újjáalakult Mórahalmon, így mostantól a Homokhátság vállalkozásai és a kamara között hatékonyabb lesz az információ- áramlás. A hódmezővásárhelyi, szentesi és makói ügyfélszolgálatok biztosítják, hogy a nem szegedi vállalkozások helyben is megkaphassák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a kamara szegedi központja nyújtani tud. Szegeden az ügyfélteret a megnövekedett ügyfélforgalomnak megfelelően bővítettük és a békéltető testületnek is új tárgyalót alakítottunk ki 2016-ban. Céglátogatások A kamara elnökségének kezdeményezésére tisztségviselők kamarai munkatársakkal együtt több mint 30 céglátogatást bonyolítottak le 2016 első félévében, melynek elsődleges célja volt megismertetni tagvállalkozásainkkal az aktuális programjainkat, valamint a kamara szolgáltatásait. Továbbá cél volt megismerni a vállalkozás tevékenységére vonatkozó aktualitásokat, fejlesztési elképzeléseket, igényeket, annak érdekében, hogy minél jobb, hatékonyabb segítséget tudjunk nyújtani munkájukhoz. Kommunikáció A legfontosabb kommunikációs csatornáink a Kamarai Futár, Kamarai Futár online verzió, Kamarai Honlap, illetve direkt e-mail voltak. A Kamarai Futár 9 alkalommal jelent meg, és a regisztrált vállalkozások is elérhetik honlapunkon az on-line verzió lapozható formáját. Heti rendszerességgel küldjük ki hírlevelünket, az Euro Info Futárt az érdeklődőknek jelenleg több mint 1200 e-mail címre. A regionális média képviselőivel való kapcsolatunk erősödött, egyre több alkalommal keresnek fel bennünket Az online megjelenések száma szintén növekvő tendenciát mutat. A www.csmkik. hu honlapot közel százezer látogató kereste fel 2016-ban. Ezúton ajánlom figyelmükbe a 2016. évi feladatokról szóló részletes beszámolót, mely elérhető a www. csmkik.hu honlapon. Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke
Szerző: CSMKIK
2017.05.10.