Márciustól igényelhető támogatás munkahelyi képzések tartására

Március 13-tól nyújtható be pályázat a GINOP-6.1.6-17-es Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói számára című felhívás keretében. A pályázat keretében minimum 3 fő beiskolázása szükséges, és minimum 3 millió forint, maximum 50 millió forint támogatást igényelhetnek a vállalkozások. A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások, akik rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági szervezet. Támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. A támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés, és legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A képzésben résztvevők száma minimum 3 fő. A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonni, a képzésekbe az alábbi célcsoportokból: bevonást megelőző 12 hónapban volt közfoglalkoztatott vagy legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy egyéb munkavállalási korú inaktív személyek Átalakult az értékelési szempontrendszer – új kiemelt területek kerültek be a pontozási rendszerbe: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés; igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő); a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesülnek. Támogatás összege: Minimum 3 000 000 forint maximum 50 000 000 forint. A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie. 3 fő felett a 3. millió forint elérhető támogatás 700.000 Ft/fő összeggel emelkedik minden bevont munkavállaló után. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség. A felhívás ITT érhető el.
Szerző: Piti Enikő
2018.02.26.