Küldöttgyűlést tartott az MKIK

A kamarai rendszer szakmai alapú erősítése a jövő kiemelt feladata - hangsúlyozta Parragh László elnök, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXV. Küldöttgyűlésén május 30-án, Budapesten. A kamara elnöke felidézte, hogy ennek érdekében jött létre az Élelmiszergazdasági Kollégium, alakítják majd meg a pénzügyi szolgáltatók szervezetét, és erősítik a kamarai munkát az energia, az oktatás szakterületeken. Parragh László hangsúlyozta: a versenyképesség érdekében szükséges a gazdaság és az oktatás összekapcsolása, a digitális technológia erősítése. Jelezte, a jövőben a kamara egyre inkább bekapcsolódik olyan uniós programokba, amelyek a kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáját növelik. Rámutatott arra, a vállalkozások elégedetlenek a kutatás-fejlesztés-innováció gazdaság közelivé tételével, úgy látják, hogy ez a szakterület továbbra is "egyetemnehéz", kevés a vállalati leágazása. Fontosnak nevezte Parragh László a kamarai rendszer erősítése érdekében a hálózatosodását úgy, hogy a területi kamarák önállósága megmaradjon. A magyar gazdaság állapotáról az MKIK elnöke úgy fogalmazott, hogy az fellendülő pályán áll, és belátható időn belül azon is marad, amit a mostani makrogazdasági mutatók is alátámasztanak. Kitért arra, hogy szükséges a bérfelzárkóztatás folytatása, és ennek a versenyképesség, a termelékenység növekedésével kell együtt járnia. Hozzátette, hogy a kamara szorgalmazta, a közfoglalkoztatottak számának csökkentését úgy, hogy minél többen kerüljenek át a reálszférába. Ezt ösztönözheti, hogy nagyobb mértékben növekszik a minimálbér és a szakmunkás bérminimum, mint a közfoglalkoztatottak díjazása. Parragh László felhívta a figyelmet arra, hogy a 2018-as parlamenti választásokon a kereskedelmi és iparkamaráknak semlegesnek kell maradniuk, a politikai szereplőkkel való megbeszéléseken a kamaráknak a gazdasági versenyképesség, a hatékonyság alakulását kell mérlegelniük, illetve a mindenkori kormánnyal, önkormányzatokkal partnerségi viszonyt kell kialakítaniuk. A kamara 2016-ban aktív szerepet vállalt az Államreform Bizottság munkájában, amelynek kiemelt programja a bürokrácia csökkentésére és a hatékony adórendszer megteremtésére irányult. A vállalkozások üzleti környezetének javítása érdekében az MKIK több, az adószabályozást érintő intézkedést kezdeményezett, amelyek jelentősen javították a vállalkozói szféra jövedelempozícióját. Az MKIK aktívan részt vett a bérfelzárkóztatási program kidolgozásában, és kezdeményezte az uniós források átcsoportosítását a nagyobb hozzáadott értéket biztosító kapacitások bővítésére, a hatékonyság javítására. Az MKIK 2016-ban 97 pályázati felhívást, 116 kormányzati programot, koncepciót, intézkedést, jogszabály-tervezetet véleményezett, részt vett a szállodák minősítési rendszerének működtetésében, továbbá kezdeményezte a szaktárcánál a szerzői jogdíjrendszer teljes átalakítását. Az MKIK Küldöttgyűlésén meghosszabbították 2017. december 31-éig a Választottbíróság elnökének mandátumát és a választottbírói névjegyzék hatályát. A küldöttek megválasztották Csiba Pétert, az MVM Magyar Villamossági Művek Zrt. elnök-vezérigazgatóját az MKIK elnökségi tagjának, Markovszky Györgyöt, a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az MKIK alelnöki tisztségére. MKIK/MTI
Szerző: CSMKIK
2017.05.30.