Jubilált a szegedi közlekedési konferencia

Lezajlott a huszadik nemzetközi közlekedési konferencia Szegeden, amely az egyik legfontosabb közösségi közlekedési rendezvény a közép-kelet európai régióban. Az esemény keretében Dr. Szeri István a konferencia alapítója és főszervezője 20 éves munkájának méltatásául Nemesi Páltól, a CSMKIK elnökétől elnöki elismerő oklevelet kapott. Az alábbiakban Dr. Szeri István beszámolója olvasható a jubileumi rendezvénnyel kapcsolatban. Jubileumi Nemzetközi Közlekedési Konferencia Szegeden Aki a közlekedés különösen a közösségi közlekedés alakulása fejlesztése, üzemeltetése iránt érdeklődik hazánkban annak megkerülhetetlen az az évről évre megrendezett szakkonferencia, amit a Csongrád Megyei kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network rendez a KTI Közlekedéstudományi Intézet, a Közlekedéstudományi Egyesület valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával. Persze nem lennénk igazságosak azokkal a cégekkel szemben, akik hosszú éveken keresztül reklám megrendeléseikkel erősítették a hitet a szervezőkben, hogy jó úton járnak. Engedtessék meg csak néhány cég megemlítése a teljesség igénye nélkül: Szegedi Közlekedési Társaság, MOL csoport, DELTA Informatikai csoport, EMKE Kft. vagy az összevonással megszűnő korábbi évek zászlóshajója a Tisza Volán Zrt. 20 év egy ember életében sem kis idő, de egy konferencia életében már bizton mondhatjuk felnőtt korba ért. A kezdetekben, amikor még „vegyes” közlekedési konferenciaként indult a rendezvény a rendezők megkíséreltek minden közlekedési alágazatnak megfelelő megszólalási lehetőséget biztosítani, de ez egy idő után túl sokra és nagyra sikerült, s ahhoz, hogy a rendezvényre ne lehessen ráfogni, hogy „túl sokat markol, de keveset fog ” át kellett állni a szakkonferencia szisztémára, mert így tudott bekerülni maga a rendezvény is a nemzetközi konferencia naptárba. A fő téma pedig évről-évre a közösségi vagy közforgalmú közlekedés lett, persze kiegészítve egy-egy infrastruktúra, közlekedés informatika, taxi vagy egyéb alágazati előadásokkal végig kísérve a helyközi és helyi közlekedés problémáit, eredményeit. A rendezvénysorozatra pedig nem csak a hazai döntéshozók, miniszterek (Fónagy János akkori közlekedési miniszter indította útjára), államtitkárok, parlamenti politikusok, vállalatvezetők jöttek, hanem a nemzetközi közlekedés intézményrendszereinek képviselői is (EU Bizottság, IRU, EEN, CPC, AETR stb. és intézményeik). Ugyanakkor tematikusan néhány környező ország közlekedésébe is betekinthetett a publikum (pl. Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia stb.). Ami pedig a konferenciák visszhangjait tekintette nem egyszer a média jóvoltából (néhány közülük: Camion Truck&Bus Magazin, Délmagyarország, Szeged Városi Televízió, Rádió 7, Rádió 88, Szegedma.hu, webradio.hu stb.) sok olyan szakpolitikai kérdés, szabályozás alá került, amit a konferencia hallgatói vetettek fel és ajánlásaikkal befolyásolni tudták a döntéshozók véleményeit. A rendezvénysorozat tehát 1999-ben indult jóval hazánk Európai Uniós csatlakozása előtt, s nem lehet azon csodálkozni, hogy az első évek az EU megfelelésről az ún. derogációkról szólt, de a csatlakozás után sok konferencia foglakozott a hazai felkészüléssel a szabályozások implementációjával vagy később az elhibázott vagy sikeres privatizációjával, még később a piacnyitással, esetleges liberalizációval. Igen, sok olyan téma vetődött fel, amiből vagy lett valami vagy sem, de az biztos, hogy a konferenciák évről évre számot adtak az eredményekről is, de a vélt vagy valós hibákról is. Néhány adat számokban: a konferencia sorozatban több mint 300 előadó szólalt meg a konferenciák résztvevőinek a száma meghaladta a 4000 főt, támogatóinak száma pedig 100-nál is több volt. A rendezőknek még arra is volt gondjuk, hogy mind az 5., 10., 15. és 20. jubileumot méltóan megünnepeljék. A rendezvényekről készült „életképek” fotókban megjelenítve pedig végig kísérte a szervezők és hűséges résztvevők változásait is. Ami pedig a 20. jubileumi konferenciát illeti a szervezők megkíséreltek olyan aktuális témát keresni, ami igazán nagy érdeklődésre tartottak számot. Így esett a választás „a közlekedési szolgáltatások szabályozási és működési kérdései” tartalomra, s bátran mondhatjuk a jól kiválasztott előadók széleskörűen tájékoztatták a publikumot. Dr. Mosóczi László ITM államtitkár a kormányzati intézkedésekről adott számot a biztonságos közlekedés érdekében végigvezetve a várható közösségi közlekedési stratégia intézkedéseit. Holnapy László főosztályvezető, kabinetfőnök a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszterhelyettes, miniszterelnöki megbízott képviseletében a közösségi közlekedés menetrendjének és hálózatának összehangolásának fontosságáról és az elkövetkező szakmai munkáról tájékoztatta a konferencia résztvevőit. Új színt hozott a konferencia tematikájába Révész Máriusz kormánybiztos, aki nem csak előadás minőségével, tartalmával, hanem annak előadási stílusával is jól szolgálta azt a célt, amit megfogalmazott a kerékpáros közlekedés támogatásával és fejlesztésével összefüggésben. Borbélyné Dr. Szabó Ágnes az ITM főosztályvezetője pedig a hazai közösségi közlekedés szabályozásáról, annak változásáról tájékoztatta a hallgatóságot. Az infrastruktúra is górcső alá került a rendezvényen és Szerencsi Gábor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatója a hazai közútszabályozásról és annak további lehetőségeiről adott számot. A konferencia további blokkjában a közösségi közlekedési szolgáltatásokat kiszolgáló informatikai fejlesztésekről esett szó, a készülő Helyközi Közlekedési Információs Rendszer (KKIR) szükségszerűségéről a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) innovációjáról és az ún. „Egyjegy”lehetséges utas élményeiről. Az előadásokat Dr. Bálint Attila KTI igazgató, Dr. Sárközi György NM Zrt. vezető szakértő és Radnóthy Csaba HKIR projektvezető tartották. Dr. Horváth Balázs a Széchenyi István Egyetem dékánja és Dr. Bodnár Viktória az IFUA Horváth & Parners Kft. ügyvezető partnere pedig a közösségi közlekedés hazai kihívásairól és a közösségi közlekedés intézményrendszeréről és tartottak előadást megfelelő nemzetközi kitekintéssel. Az első napot Fejes Miklós zárta a DAKK Zrt. forgalmi igazgatója plasztikusan mutatta be, hogy a közösségi szolgáltatók működési problémái miben jelennek meg, kitérve különösen azokra a szakkérdésekre, mely a képzett munkaerő állomány hiányát vagy az alkalmas járműállomány rendelkezésre állását jelenti. Második napon a taxi és személygépkocsis szolgáltatások időszerű kérdéseit feszegette az Országos Taxis Szövetség elnöke Metál Zoltán, melyet Dr. Peter Paulik követett a Szlovákiai hídtechnológiák bemutatásával, ízes felvidéki akcentusa élményszámba ment. Dr. Csehy Erzsébet a MÁV pályahálózat működtetés jogi vezetője vasúti 4. csomag (2016/2370 EU irányelv) szabályozásáról adott kimerítő tájékoztatást kitérve a hazai operátorok, infrastruktúrakezelők és tulajdonosok feladataira. A helyi közlekedési blokk Dr. Kerékgyártó János a BKK Zrt. kabinetvezető előadásával kezdődött a XXI. század kihívásairól és lehetőségeiről tartott előadást a városi közlekedés területén, mint ahogy Nagy Sándor Szeged MJV alpolgármestere a Magyar CIVINET Egyesület hálózatvezetője a helyi közlekedés hiátusairól beszélt. Bodnár Balázs közlekedésfejlesztési szakértő Debrecen város aktuális közlekedésfejlesztési projektjeiről tájékoztatott. A második nap talán legizgalmasabb és legtöbb szakmai beszélgetést, vitát kiváltó előadása Dr. Majó-Petri Zoltán SZKT ügyvezető igazgatója okozta felépítve a szabályozási kérdések vállalati nézőpontjait az ügyfelek, utasok, megrendelők, tulajdonosok és munkavállalók szempontjait értékelve. Előadásában kitért a készülő TRAMTRAIN kérdéseire is. Végezetül a szervező bizottság vezetője Dr. Szeri István kísérelte meg 5 percben értékelni az elmúlt 20 év konferencia eredményeit megköszönve az előadók és hallgatóság hűségét és kitartását a konferencia iránt. A konferenciát azzal zárta, hogy „jövőre veletek ugyanitt”, tehát lesz folytatás. Forrás: www.webradio.hu Előadásanyagok: 1. nap Dr. Mosóczi László: Kormányzati intézkedések a gyors és biztonságos közösségi közlekedésért Révész Máriusz: Kerékpáros közlekedés fejlesztése és támogatása Szerencsi Gábor: A közútszabályozás további lehetőségei Dr. Bálint Attila: Elektronikus jegy és bérletrendszer szükségszerűsége a hazai közösségi közlekedésben Dr. Sárközi György: Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform - NEJP - Közszolgáltatás innovatívan Radnóthy Csaba: "Egyjegy" utasélmények Dr. Horváth Balázs: Közösségi közlekedés hazai kihívásai Dr. Bodnár Viktória: A közösségi közlekedés intézményrendszere - nemzetközi (?) kitekintés Fejes Miklós: Közlekedési szolgáltatók operatív működési kérdései és problémái 2. nap Dr. Paulík Péter: A legérdekesebb hidak, amelyek felépültek Szlovákiában 2014 és 2018 között Dr. Paulík Péter előadásához kapcsolódó kiadvány (SK-EN) Dr. Csehy Erzsébet: A vasúti infrastruktúra-működtetés irányítási feltételei a vasúti 4. csomag szerint Dr. Kerékgyártó János: A XXI. század kihívásai és lehetőségei a városi közlekedésben Nagy Sándor: A helyi közösségi közlekedés hiátusai Bodnár Balázs: Debrecen aktuális közlekedésfejlesztési kérdései Dr. Majó-Petri Zoltán: Tenyerünkben hordozzuk vagy a markunkban tartjuk? Szabályozási kérdések vállalati nézőpontja: ügyfelek, utasok, megrendelő, tulajdonos, munkavállalók és egy tramtrain A rendezvény támogatói:  
Szerző: Pataki Csilla
2018.12.11.