Határon átnyúló szolgáltatások nyújtása Ausztriában - egységes kamarai igazolás bevezetése

Ausztriában végzett határon átnyúló szolgáltatások esetében 2017. június 1-től egységes kamarai igazolás kerül bevezetésre, melyet a magyar területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki a minimálbér alóli mentesülésre jogosult regisztrált vállalkozások részére. Ausztria esetében a szállítmányozókon túlmenően bizonyos egyéb szakmák esetében is megilleti a kiküldött munkavállalókat az a díjazás, ami Ausztriában törvény, rendelet vagy kollektív szerződés szerint az ottani munkavállalókat megilleti. Határon átnyúló szolgáltatások esetében az osztrák minimálbér szabályok a kiküldött munkavállalókra vonatkoznak. Ezért azok a vállalkozások (egyéni vállalkozók és társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjai), akik nem munkavállalóval, hanem saját maguk végeznek fuvarozási tevékenységet vagy nyújtanak határon átnyúló szolgáltatást, azoknak egy esetleges felülvizsgálat során egy kamarai igazolás bemutatása szükséges ahhoz, hogy mentesülhessenek az osztrák minimálbér fizetési kötelezettség alól. Az ausztriai építőipari munkavégzés tekintetében továbbra is a korábbi eljárásrend van érvényben, azaz az MKIK-nál Kovács Lívia (tel: 06-1/4745151, kovacs.livia@mkik.hu ) adja ki az építőipari kivitelezői regisztráció szerinti igazolást. Minden más vállalkozói tevékenység esetén az Osztrák Gazdasági Minisztérium által elfogadott és jóváhagyott egységes kamarai igazolás érvényes 2017. június 1-től, melyet a magyarországi területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki a regisztrált vállalkozások kérésére. - A tevékenység igazolásánál a főtevékenység TEÁOR vagy ÖVTJ számát tudjuk igazolni. - Az igazolás kiadása ingyenes, feltétele a rendezett kamarai regisztráció. 
Szerző: CSMKIK
2017.06.09.