A határmentiségben rejlő lehetőségeket ki kell aknázni – Kamarai fórum Mórahalmon

Kamaránk és annak Mórahalom térségi szervezete - együttműködve Mórahalom Város Önkormányzatával, valamint a Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával – Magyar – Szerb Vállalkozói Fórumot rendezett Mórahalmon 2017. április 27-én.  A szervezők a fórum céljaként a térség vállalkozásainak ösztönzését, szerbiai gazdasági üzleti együttműködések létrehozásában való segítését jelölték meg. Cél volt továbbá Mórahalom, mint befektetési célpont megismertetése a külföldi résztvevőkkel. A rendezvényen közel 90 résztvevő volt jelen. Szerbiából elsősorban vajdasági üzletemberek, valamint kamarák és önkormányzatok képviselői fogadták el a meghívást. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, a szervező Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, a rendezvény moderátora kérte fel a meghívott vendégeket, hogy köszöntsék a résztvevőket. Dr. Babity János szabadkai főkonzul kiemelte a kamarák, a kereskedőház valamint a főkonzulátus szervezetébe tartozó külgazdasági attasé szerepét, szakértelmét, tapasztalatait és segítségnyújtását a kétoldalú üzleti kapcsolatok létrehozásában. Méltatta a magyar kormány 60 milliárd forintos segítségét a vajdasági magyar KKV-k számára, mely a gazdaság stabilizálásán túlmenően az elvándorlás megfékezését is szolgálja. Kakas Béla, a Csongrád megyei Közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a határmentiség lehetőséget, de kötelezettséget is jelent. Cél, hogy mind az önkormányzatok, mind a vállalkozások megtalálják helyüket a két ország közti együttműködésben és sikeresen hasznosítsák a rendelkezésre álló pályázati forrásokat. Török György, az Magyar – Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara kiterjedt szolgáltatásaira hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor foglalkozott az aktualitásként megjelenő szigorított határellenőrzés határmenti gazdasági együttműködésekre, üzleti kapcsolatokra gyakorolt negatív hatásaival, melyre az illetékesek figyelmét fel kívánják hívni és mindenki számára megfelelő megoldást keresni. Fehér Éva, a CSMKIK Mórahalom térségi elnöke kulcsfontosságúnak tartja a kamara szolgáltatásainak megismertetését a térség vállalkozóival, így a kamarai tagok számának növelését. Ezért is álltak a rendezvény megszervezésének élére, hogy bemutassák a vállalkozásoknak a határmenti együttműködések lehetőségét, segítsék a vállalkozók egymásra találását. Az előadók sorát Kismárton Ottó, Szerbia Budapesti Nagykövetségének gazdasági tanácsosa kezdte. Elmondta, örömmel tapasztalják, hogy a magyar és szerb üzletemberek közti együttműködések az elmúlt 3-4 évben dinamikus fejlődést mutatnak. Ugyanakkor hiányolják, hogy a turizmusban rejlő együttműködési lehetőségek nincsenek kellőképpen kiaknázva. Az üzleti kapcsolatok elsősorban a vajdasági vállalkozásokkal való együttműködésben jönnek létre, a szerb kormány ezért törekszik arra, hogy egész Szerbia területéről bekapcsolódjanak a vállalkozások. A magyar befektetőket is várják egész Szerbia területére. Az elmúlt időszakban megtartott három kormányközi találkozó is ezeket a törekvéseket támasztja alá. Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere ismertette azt a részben kiépített részben kiépítés alatt álló helyi intézményrendszert, melynek célja a határmenti együttműködési lehetőségek teljes körű kiaknázása, biztosítva ezzel egy hosszútávú növekedési pályát a városnak és térségének, a pályázati időszak lezárulását követően is. Lakatosné Lukács Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztályának főosztályvezető helyettese előadásában ismertette a vállalkozásfejlesztés eszközrendszerének főbb pilléreit. Továbbra is kiemelt célja a kormánynak a kis-és középvállalkozások megerősítése, hatékonyságuk, versenyképességük javítása. Az eszközök hatékonysága érdekében a vállalkozások életciklusának megfelelő beavatkozásokat terveznek. Fontosnak tartják a nagyvállalatok és a KKV-k összhangjának megteremtését, a KKV-k globális értékláncba való bekapcsolódásának erősítését. A finanszírozási problémák megoldására a KKV-k igényeihez és aktuális helyzetéhez, problémáihoz illeszkedő megoldásokat kívánnak alkalmazni. Az újraiparosítás - Irinyi Terv - fejlesztéspolitikai eszköztára igen változatos. Vissza nem térítendő támogatásokkal ösztönzik például a KKV-k digitalizációs folyamatainak fejlesztését. A gyors növekedésű vállalkozások komplex fejlesztéseit kiemelten támogatják. Kiemelt figyelmet kap az inkubáció támogatása is, melynek célja az ipari inkubációs központok megerősítése, melynek keretében magas szintű szolgáltatásnyújtást várnak el. A visszatérítendő támogatások körében továbbra is jelen lesznek a különböző hitelprogramok és a kombinált eszközök. A résztvevők szakmai tájékoztatót hallhattak a kereskedelmi kapcsolatokhoz szorosan kapcsolódó vámtechnikai, szállítmányozási témakörben, valamint megismerhették a Mórahalom Agrár- Ipari Tudományos és Technológiai Park szolgáltatásait is. Jójárt Miklós, a Magyar –Szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnöke zárszavában néhány konkrét határon átnyúló üzleti együttműködést ismertetett, melynek létrejöttében aktív szerepe volt a kamarának  A rendezvény ideje alatt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network iroda információs pulttal és üzleti ajánlatokkal várta az érdeklődőket.
Szerző: CSMKIK
2017.05.19.