Vis maior igazolás kiállítása

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét.

Annak igazolása, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülményre, eseményre (vis maior okra) való hivatkozás megfelelően megtörtént, az általános nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban is a gazdasági kamarák ügykörébe tartozik.

A gazdasági kamarák ennek megfelelően a vis maior fogalmából következő, körülhatárolt feltételek alapján vis maior-nak minősülő nyomatékos teljesítési akadályok felmerülésekor vis maior igazolást adnak ki az erre hivatkozó fél jogérvényesítésének, bizonyításának alátámasztására.

A vis major igazolás kiállítása a vis maior szabályzat szerint, kérelemre, személyes ügyintézés útján történik, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (1054 Budapest, Szabadság tér 7.).

A vis maior igazolás kiállításának a díja:

A benyújtás további részletei, és a kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva érhetőek el.