Kéménysepréssel kapcsolatos panaszok

Az utóbbi időben megszaporodtak a panaszok a kéménysepréssel kapcsolatban, ezért fontosnak tartja a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy a vállalkozások tájékoztatást kapjanak.

A kéményseprő-ipari szolgáltatás szabályozásával a 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről– mint kéményseprő törvény – , valamint a 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról és a 21/2016. BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól foglalkozik.

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet megrendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelem ellátási területéhez tartozó társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységben működik, ott a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését. A kéményseprő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az ingatlanhasználó nevére. A költségtérítés az egyedi égéstermék-elvezető esetében kürtőnként értendő, míg a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetőknél a bekötések számától függően, arányosan történik meg. A katasztrófavédelem a kéményseprőipari tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a számlán szereplő összegnek nincs általános forgalmi adótartama (ÁFA), a fizetést átutalással kell rendezni. A fizetendő összeg a társasház, vagy lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.

A jelenlegi szolgáltatók és elérhetőségük:

  • Csomifüst Plusz Kft (6725 Szeged, Nemes Takács u. 36.) Tel.: 62/253-583; 20/999-5114 E-mail: fustfarago@gmail.com ; Honlap:www.fustfarago.webnode.hu
  • Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 2.); :  76/481-057; E-mail:  filantrop@filantrop.org ; Honlap: www.filantrop.org
  • Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (1145 Budapest., Szugló u. 9-15.) Tel: 06-1/999-0665 E-mail: csongrad@kemenysepro.info;  Honlap: www.kemenysepro.info
  • Kéményseprő Mester Tüzeléstechnikai és Kéményseprőipari Szolgáltató Kft. (2721 Pilis, Temető utca 57.) Tel.: 70/608-9796; E-mail: kemenysepromesterkft@gmail.com; Honlap: www.kemenysepromester.hu
  • Kéményseprőipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.) Telefon: 42/504-587 E-mail: hajdu.kemenysepro@gmail.com Honlap: www.kemenyseproipari.hu
  • Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Diósdi út 32.) Tel.: 70/338-9923 E-mail: magyarkemenysepro@gmail.com Honlap: www.magyarkemenysepro.hu
  • Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. (1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36.) Tel: 0630/6750-629, e-mail: okeszkft@gmail.com honlap: www.okeszkft.hu
  • Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.) Tel: 62/485-077; e-mail: nokorom@vnet.hu honlap: www.kemenytisztitas.hu

A szolgáltatók listája változhat, az aktuális lista a Katasztrófavédelem honlapján is megtalálható.

(https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa)

A szolgáltatás szabadáras, ezért érdemes körültekintően megrendelni!

A megrendelés történhet e-mailben, telefonon és személyesen is. Ha a szolgáltató személyesen, előzetes egyeztetés nélkül keresi fel Önöket, nem kötelező megrendelni az ellenőrzést! A szolgáltatót nem a Katasztrófavédelem küldi és nem is végezi el később sem a munkát helyette! A kémények ellenőrzését, tisztítását a kiállított Tanúsítványon csak akkor igazolják le, ha a munkát el is végezték!

A megtévesztések és a későbbi félreértések elkerülése miatt érdemes megkérni a megjelent kéményseprőt, hogy igazolja magát! Amennyiben ezt nem teljesíti, ne engedjék be az ingatlanba.

Forrás: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szerző: Piti Enikő
2020.03.08.