Iránymutatás a gyakorlati oktatók erkölcsi hatósági bizonyítványának bemutatása, valamint a foglalkozási naplók selejtezése tárgyában

1)    Gyakorlati oktatók erkölcsi hatósági bizonyítványa "A szakképzési törvény mind az iskola (gyakorlati oktató), mind pedig a külső gyakorlati képzőhely oktatója (szakoktató) számára előírja, hogy hatósági bizonyítvány felmutatásával igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A törvény a gyakorlati oktatók és a szakoktatók gyakorlati képzési tevékenységének megkezdésekor (vagy a tevékenység gyakorlása alatt az iskolaigazgató felhívására) írja elő az igazolás szükségességét, így amennyiben az oktató személyében változás következett be, a bevezető ellenőrzést követő további ellenőrzéseken is szükséges a hatósági bizonyítvány beszerzése. Tehát a kötelezettség mindkét oktatónál fennáll. Az oktató személyének változatlansága esetén egyetértünk azzal, hogy a további ellenőrzések során nyilatkoztatják az érintetteket a feddhetetlen előélet fennállásáról.” (NGM) 2)    Foglalkozási naplók selejtezése "Ha a tanulószerződések hiánytalanul rendelkezésre állnak, akkor valóban selejtezhetőek a foglalkozási naplók 5 év után, azaz idén a 2012-es évig bezárólag lehet ezeket selejtezni. Amennyiben a tanulószerződésekben vannak hiányzó évek, azokból az évekből meg kellene tartani a naplókat. A selejtezéseket a területileg illetékes levéltárnak kell bejelenteni, illetve a selejtezési jegyzőkönyvet beküldeni, a főváros esetében Budapest Főváros Levéltára az illetékes levéltár. (Levéltárunk esetében bevett eljárás, hogy először elektronikusan küldik be az iskolák, szervezetek a selejtezési jegyzőkönyvet egyeztetésre, és csak utána küldik papír alapon levéltári záradékolásra.)” (Fővárosi Levéltár)
Szerző: Dr. Beregszászi Ferenc
2018.06.15.