Az egységes piac: Európa legjobb eszköze a mai változó világban

Az Európai Bizottság friss értékelést mutatott be az egységes piac helyzetéről, továbbá felszólítja a tagállamokat arra, hogy erősítsék meg az egységes piac iránti politikai elkötelezettségüket. Az elmúlt 25 évben Európa az egységes piacnak köszönhetően a magán- és az üzleti élet egyik legvonzóbb színterévé vált. Négy oszthatatlan szabadsága – a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – hozzájárult polgáraink jólétének javításához és az EU versenyképességének megerősítéséhez. Ahhoz, hogy az egységes piacban rejlő potenciált a digitális korban is maximálisan kiaknázhassuk és biztosíthassuk gazdaságunk fenntartható növekedését, az egységes piacnak megfelelően kell működnie, és folyamatosan fejlődnie kell a mai rohamosan változó világban. Ma azonban a mélyebb integrációhoz több politikai bátorságra és elkötelezettségre van szükség, mint 25 évvel ezelőtt, és nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy áthidaljuk a szavak és a tettek közötti szakadékot. Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Az európai választások előtt hat hónappal érdemes emlékeztetni az európaiakat arra, hogy az egységes piac miként javítja mindennapi életünk minőségét, és jelent egyedülálló ugródeszkát vállalkozásaink számára ahhoz, hogy újítsanak, és tevékenységeiket a határokon túlra is kiterjesszék. Azoknak pedig, akik hajlamosak új akadályokat támasztani, javaslom, hogy nézzük az összképet: egy olyan világban, ahol a multilateralizmust megkérdőjelezik, és ahol Európa versenytársai mind a GDP, mind a népesség tekintetében gyorsabb növekedést mutatnak, az egységes piac egyedülálló eszköz arra, hogy megőrizzük és növeljük kontinensünk tekintélyét, értékeit és befolyását a világban.” Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „Az egységes piac a szabadság, a lehetőségek és a jólét záloga. Ahhoz azonban, hogy az emberek, a szolgáltatások, a termékek és a tőke – fizikailag vagy online – szabadon mozoghassanak, az Európai Unióban mindenkinek be kell tartania a közösen elfogadott szabályokat. Hatékony és következetes jogérvényesítésre van szükség. És ahogyan ellenállunk az Unión kívüli protekcionizmusnak, úgy az EU-n belüli széttagoltság ellen is küzdenünk kell. Folyamatosan fenn kell tartanunk az egységes piacot, hogy megőrizzük e vívmányunkat a jövő nemzedékei számára.” A Bizottság három olyan fő területet emel ki, ahol további erőfeszítésekre van szükség az egységes piac elmélyítéséhez és megerősítéséhez: Az előterjesztett javaslatok mielőbbi elfogadása: a Bizottság 67, az egységes piac megfelelő működése szempontjából közvetlenül is releváns javaslatot terjesztett elő, amelyek közül 44-et még nem fogadtak el. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a jogalkotási ciklus vége előtt fogadják el a legfontosabb előterjesztett javaslatokat. Ide tartoznak a digitalizációnak és az új technológiáknak az egységes piac középpontjába állítására, Európa biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaellátására, valamint a tőkepiaci unió kiépítésére irányuló releváns javaslatok (lásd: Tájékoztató: áttekintés a kezdeményezésekről). A szabályok gyakorlati működésének biztosítása: a polgárok és a vállalkozások csak akkor élvezhetik az egységes piac számos előnyét (lásd az egységes piacról szóló tájékoztatót), ha a közösen elfogadott szabályok a gyakorlatban is tényleg működnek. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy legyenek éberek az uniós szabályok végrehajtása, alkalmazása és érvényesítése során, és tartózkodjanak attól, hogy új akadályokat támasszanak. A Bizottság a maga részéről – a gépjárművek kibocsátásától az e-kereskedelemig és a közösségi médiától a szolgáltatási szektorig és még sok minden más tekintetében – továbbra is biztosítani fogja az uniós szabályok széles skálájának betartását. Az egységes piac kiigazításának folytatása: globális szinten a növekedés fokozatos lassulásával és a geopolitikai környezet változásával szembesülve az EU-nak vezető szerepet kell játszania és politikai bátorságot kell tanúsítania ahhoz, hogy az egységes piacot új szintre emelje. A szolgáltatások, a termékek, az adózás és a hálózatos iparágak területén jelentős kiaknázatlan potenciál rejlik a további gazdasági integrációra. Ez még vonzóbbá teszi majd az Uniót a nemzetközi kereskedelmi partnerek számára, és további befolyást biztosít a nemzetközi színtéren. E közlemény a Bizottság első válasza az Európai Tanács márciusi felkérésére, amely arra irányult, hogy a Bizottság ismertesse az egységes piac aktuális helyzetét, és értékelje, hogy milyen akadályok gátolják még és mely lehetőségek segítik elő az egységes piac teljes körű működését. A Bizottság arra is felkéri az Európai Tanácsot, hogy vezetői szinten alaposan vitassák meg az egységes piac valamennyi dimenzióját annak érdekében, hogy olyan közös fellépési prioritásokat és megfelelő mechanizmusokat azonosítsanak, amelyek lehetővé teszik, hogy az egységes piac iránti, égetően szükséges új politikai kötelezettségvállalás a kormányzás valamennyi szintjén konkrét eredmények formájában öltsön testet. A Bizottság a mai napon egy szabványosításra vonatkozó cselekvési tervet is előterjeszt, amely négy kulcsfontosságú intézkedést ismertet a rendszer hatékonyságának, átláthatóságának és jogbiztonságának növelése érdekében. A Bizottság beruházási tervének – az úgynevezett Juncker-tervnek – is az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az egységes piacra irányuló beruházások ösztönzése érdekében meg kell szüntetni a szűk keresztmetszeteket. A Bizottság ezért ma, az egységes piacról szóló közleménnyel együtt közzéteszi azt a közleményt is, amely számba veszi az európai beruházási terv (Juncker-terv) keretében eddig elért eredményeket. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. november 22.
Szerző: Piti Enikő
2018.11.23.