Változik az építőipari nyersanyagexportra vonatkozó rendelet

Több pontban is változik a rendelet, ami az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárást szabályozza. Lényeges változás, hogy a figyelembe vett időszak 2022. június 30-ról december 31-re módosul.

A Magyar Közlöny 102. számában  – 2022. június 21-én megjelent „A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról”.

A rendelet az építőipari ellátásbiztonság szempontjából jelentős nyersanyagok exportregisztrációjáról szól, melynek egyes elemei módosítás alá kerülnek. A rendelet 2. §-ban módosítja a korábbi rendelet 3. § (2) bekezdését. Eszerint a formai követelménynek megfelelő bejelentést már az építésgazdaságért felelős miniszter vizsgálja a tekintetben, hogy az adott nyersanyag exportálása kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

A fentieken alapulva változik a módosító rendelet 3. §-ában a korábbi rendelet 3. § (3) bekezdése. Ennek értelmében a miniszter tesz javaslatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek az elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatban.

További lényeges módosító intézkedés, hogy a figyelembe veendő időszak az építőanyag értékesítésének, illetve a kivitelének tervezett időszaka 2022. június 30-ról december 31-re módosul.