Vállalkozásokat érintő menekültügyi információk

Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben több vállalkozásokat érintő menekültügyi rendelet jelent meg, ezeket cikkünkben gyűjtjük, és folyamatosan frissítjük.

Március 12-én, megjelent Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő egyes beszerzések sajátos szabályairól szóló 105/2022. (III. 12.) Korm. rendelet.

A Magyar Közlöny 49. számában megjelent rendelet kimondja:

  • A rendelet szerint beszerzésnek minősül a menedékjogról szóló törvény szerinti ideiglenes védelemre jogosult személy, valamint az ukrajnai háborús események kapcsán 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarországra érkezett, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár elhelyezésével, ellátásával, illetve a velük kapcsolatos egyéb körülmény kezelésével közvetlenül összefüggő vagy a velük kapcsolatos egyéb körülmények kezelését irányító állami szerv e rendelet szerinti hatékony feladatellátását szolgáló beszerzés.
  • A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatár elérése vagy meghaladása esetén, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt értékhatárt vagy építési beruházás esetén a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a beszerzést legalább három ajánlat bekérésével valósíthatja meg. Ez alól kivételt jelent, ha a beszerzés tárgya rendkívül sürgős vagy ha objektív indokok alapján csak meghatározott gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel köthető szerződés.

---

Március 10-én megjelent az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet.

A Magyar Közlöny 47. számában megjelent rendelet kimondja:

  • Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja, a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik, a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.
  • A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.
  • A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

Az ITT elérhető cikkünkben további információt talál a támogatásról.

---

Március 7-én több menekültügyi rendelet is megjelent, lehetővé téve, hogy az érintettek engedélymentesen tudjanak munkát vállalni, a menekülteket befogadó szálláshelyek pedig mentesüljenek az idegenforgalmi adófizetés alól.

A Magyar Közlöny 2022. évi 44. számában jelentek meg a kapcsolódó rendeletek:

  • A Kormány 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet menedékesként ismeri el az orosz ukrán háború kirobbanása előtt Ukrajnában tartózkodó ukrán állampolgárokat, a hontalanokat, illetve harmadik országbeli állampolgárokat, akik nemzetközi vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában. A menedékeseknek lehetőségük van engedélymentesen munkát vállalni, amennyiben a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. Továbbá a rendelet kimondja, hogy az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok mindenfajta ellátásban, kedvezményben részesülniük kell.
  • A Kormány 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet szerint február 24-től nem kell idegenforgalmi adót fizetniük azoknak a szállásadóknak, akik Ukrajnából érkező menedékeseket fogadtak be.
  • A Kormány 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet szerint a menedékesek az általuk egyéni előfizetőként előre fizetett díjú mobiltelefon szolgáltatáshoz kapott SIM kártyát, csak közeli családtag részére adhatják át.