Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem végezhető június 1-jétől

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése 2023. június 1-jén életbelépő módosítása alapján szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem, de adószámos magánszemélyként folytatható. A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységek ÖVTJ kódjai nem kerülnek törlésre, megtartva ezzel az adószámos magánszemélyként történő tevékenység végzés lehetőségét.
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységi kódok tartalmi meghatározásában lábjegyzetként feltüntetésre került ez a tájékoztatás.

A KSH tájékoztatása alapján a KSH honlapján 2023.06.07-én megjelent a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatban az ÖVTJ nomenklatúrát érintő tájékoztatása. A tájékoztatás megtalálható A KSH honlap/Osztályozások/ÖVTJ menüpont alatt a Tartalom pontnál.  További információk a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a NAV oldalán érhetőek el.

Amennyiben jelenleg egyéni vállalkozó végez valamely szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységet és 2023. június 1-jét követően egyéni vállalkozóként továbbra is a korábbival azonos tartalmú tevékenységet kíván folytatni, tevékenységének a csatolt dokumentumban szereplő kódokra történő módosítását javasolják.

 

Az NNK tájékoztatása szerint az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett változást az alábbiak figyelembevételével, a hatáskörrel rendelkező, illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi kerületi/járási hivatalnál, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kell bejelenteni:

  • amennyiben a 2023. május 31-ig egyéni vállalkozóként végzett szabadfoglalkozású tevékenységet a továbbiakban egyéni egészségügyi vállalkozóként kívánja végezni az Önt ez idáig is igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nevében, ezen egyéni egészségügyi vállalkozóként végzett tevékenysége ún. személyes közreműködői tevékenységnek minősül, mely tekintetében bejelentési kötelezettsége keletkezik, ezen tevékenység ugyanis továbbra is hatósági nyilvántartásba vétel alapján végezhető (ezen bejelentési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha egyéni egészségügyi vállalkozóként egyébként egészségügyi szolgáltatás saját nevében történő nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkezik). Fontos, hogy január 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszony esetén nem köthető új szerződés személyes közreműködésre, ide nem értve a Kormány rendeletében meghatározott egészségügyben dolgozóval kötött szerződést.
  • amennyiben a korábbi tevékenységét a továbbiakban adószámos magánszemélyként kívánja végezni, bejelentési kötelezettsége az egészségügyi államigazgatási szerv irányába nincs, tevékenységét az Önt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató továbbra is köteles a Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszerbe (HENYIR) bejelenteni;
  • amennyiben a fenti változás ismeretében a változással érintett tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, további teendője nincs: a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenysége vonatkozásában a hatósági nyilvántartásban rögzített adatok automatikusan archiválódnak.

 

Az egyéni egészségügyi vállalkozói tevékenység bejelentésével kapcsolatos információk ide kattintva érhetőek el.

 

A tevékenységi kör megváltozását az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartását vezető Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé elektronikusan, a Webes ügysegéd (nyilvantarto.hu) egyéni vállalkozói bejelentéseket támogató menüpontja alatt kell bejelenteni 15 napon belül.