Július végéig hatályosak az italgyártók, és vendéglátósok közötti kizárólagos megállapodások

Augusztus 1-től hatályát veszti minden olyan jognyilatkozat, amely értelmében a vendéglátó üzlet, vagy szálláshely egy naptári évre, illetve az alkalmi rendezvényre vonatkozó összes beszerzésének több mint 80%-a ugyanazon gyártótól származik.

2020. december 12-től került bele a kereskedelmi törvény jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályai közé a vendéglátó üzletek italkínálatára vonatkozó kiegészítés. A módosítás célja, hogy visszaszorítsa a hazai vendéglátóiparban a kizárólagos italbeszerzési szerződéseket, és elősegítse a kisebb italgyártók piacra lépését. 

Kiket, és mikortól érint a változás?

Azok a vendéglátó üzletek, akik a törvény hatályba lépésekor nem rendelkeztek kizárólagos forgalmazásra vonatkozó jognyilatkozattal, 2021. március 1-től kötelesek termékenként legalább két különböző gyártó termékeinek értékesítését biztosítani az italok esetében. 

Azok, akik rendelkeznek ilyen típusú jognyilatkozattal, augusztusig kapnak időt a megállapodások módosítására. Augusztus 1-től minden jogszabállyal ellentétes jognyilatkozat semmisnek tekintendő, és köteles a vendéglátó üzlet legalább két különböző gyártó termékeinek értékesítését biztosítani bizonyos ital típusok vonatkozásában. A jognyilatkozat alatt a jelentős piaci erővel rendelkező gyártó által alkalmazott vagy megkövetelt egyoldalú szerződési kikötést vagy jognyilatkozatot kell érteni.

Milyen termékeket érint a szabályozás?

  • Sör,
  • üdítő- és gyümölcsital,
  • gyümölcslé és gyümölcsnektár,
  • valamint ásványvíz és szikvíz (szódavíz).

Ki számít jelentős piaci erővel rendelkező gyártónak?

Az a vállalatcsoport, - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti anya- és leányvállalatok összességét - melynek konszolidált éves nettó árbevétele meghaladja:

  • sörgyártó esetén a 30 milliárd forintot,
  • üdítő- és gyümölcsital, gyümölcslé és gyümölcsnektár, valamint ásványvíz és szikvíz (szódavíz) gyártója esetén a 10 milliárd forintot.

A csapolt sör kivétel

Sör csapon történő értékesítése esetén a fentiek szerinti jognyilatkozat abban az esetben tehető, ha az italt árusító vendéglátó üzlet biztosítja legalább egy olyan, kisüzemi sörfőzde (gyártó) által előállított sör csapon történő folyamatos értékesítését, amely kisüzemi sörfőzde felett kisüzemi sörfőzdének nem minősülő sörgyártó a Tpvt. szerinti közvetlen vagy közvetett irányítással nem rendelkezik, és amely nem folytat sörgyártásra irányuló együttműködést kisüzemi sörfőzdének nem minősülő sörgyártóval.

Ebben az esetben az italt árusító vendéglátó üzlet a kisüzemi sörfőzde által előállított sör csapon történő folyamatos értékesítését oly módon kell, hogy biztosítsa, hogy - figyelembe véve a csapolt sörre vonatkozó beszerzéseinek egy naptári évre vetített átlagát − a kisüzemi sörfőzde által előállított sör az italt árusító vendéglátó üzlet által tárgyévben vagy alkalmi rendezvényen, csapon történő értékesítésre beszerzett összes sörmennyiség legalább 20%-át elérje.

A pontos jogszabályi rendelkezések a kereskedelmi törvény 7/B. §-ában olvashatók.