A szabadalmi törvény módosítása

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) vonatkozásában a társadalmi szervezetektől és az iparági érdekeltektől beérkezett észrevételek, javaslatok nyomán az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) jelenleg vizsgálja az Szt. felülvizsgálatának szükségességét és lehetőségeit.

Mindezek alapján az IM három vitaanyagot állított össze, amelyek az Szt. vonatkozásában önálló témakörönként mutatják be a potenciális törvénymódosítás hátterét, illetve azok előzetes megítéléséhez szükséges főbb szempontokat és lehetséges irányait. Ezek a témakörök:

1.     az ún. Bolar kivétel hatályának kiszélesítése,
2.     a szabadalmi bifurkáció megszüntetése,
3.     az ideiglenes intézkedéssel okozott kár megtérítésével kapcsolatos szabályozás pontosítása.

A vitaanyagok által felölelt három témakör tekintetében az IM elsősorban gyógyszeripari érdekeltek előzetes véleményét ismeri, ugyanakkor a lehetséges módosítások által érintett jogintézmények minden szabadalom-intenzív iparágat érinthetnek, így a vitaanyagokban foglalt módosítási javaslatokat az IM – az MKIK felé is továbbított kérésének – megfelelően széleskörű társadalmi egyeztetésre bocsájtja az érintett társadalmi szerveztek körében.

Kérjük, hogy a vitaanyagokkal kapcsolatos esetleges álláspontját 2021. január 11. 12 óráig szíveskedjen az inno@csmkik.hu címre megküldeni. A vitaanyagok a csatolt dokumentumokban érhetők el.

 

Szerző: Szilágyi Katalin
2020.12.22.