upgrade2europe

Sok kis- és közepes vállalkozás, valamint szervezet küzd olyan problémákkal, melyek meggátolják az európai piacra lépésüket. Akadályozó tényező a többi között lehet például az europanizáció témájában rendelkezésre álló képzések hiánya, a külső konzultáció magas költségei, az erőforrások és az intézményi felkészültség hiánya.

Ezen problémákra szeretne megoldást kínálni az upgrade2europe (2020-1-DE02-KA202-007626 azonosítójú), az Erasmus+ program társfinanszírozásával 2020.10.01. – 2023.05.31. között megvalósításra kerülő projekt. Ennek célja, hogy az oktató intézményeknek, a kis- és közepes vállalkozásoknak és szervezeteknek olyan anyagokat biztosítson, melyekkel kidolgozhatják és megvalósíthatják europanizációs stratégiájukat, hogy ezáltal intenzívebbé tegyék tevékenységüket Európa-szerte. 

A projektnek 3 fő célcsoportja van:

  1. szakképzést és felnőtt képzést nyújtó intézmények,
  2. kis- és közepes méretű szervezetek, pl. alapítványok, egyesületek, melyek az európai civil társadalom fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságúak
  3. mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások

A célcsoportok támogatása érdekében a projekt futamideje alatt a partnerek számos szakmai anyagot dolgoznak ki. Ezek a következők:

A célcsoport tagjai a számukra fejlesztett különböző szakmai anyagok segítségével számos pozitív hatást tapasztalhatnak, mint például versenyképesek maradhatnak, erősíthetik piaci pozíciójukat, új munkahelyeket hozhatnak létre, bővíthetik képzési kínálatukat, és hozzájárulhatnak az Európai gazdasági terület erősítéséhez.

A projekt megvalósításában résztvevő szervezetek: 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, vagy érdeklődik a projekt iránt, további információt a következő elérhetőségen tudunk biztosítani: upgrade2europe@csmkik.hu

 

Hírek


Az upgrade2europe projekt keretében tartott rendszeres online meeting-ek után 2022. május 12-én és 13-án a partner szervezetek személyes formában is találkoztak Észtország fővárosában, T [...]

2022.05.26.

Az „upgrade2europe” projekt keretében 2022. január 13-án megtartottuk első kerekasztal-beszélgetésünket. A rendezvény célja egy olyan tananyag ismertetése volt, amely az oktatási int [...]

2022.02.04.

After leaving out the first meetings due to Covid 19, the upgrade2europe project partners and two external testers had a personal meeting in Larnaca, Cyprus. During a three day long Transnational Test [...]

2021.11.03.

Csongrád-Csanád megyében is sok kis- és közepes vállalkozás, valamint szervezet küzd olyan problémákkal, melyek meggátolják az európai piacra lépésüket. Emiatt kiemelt fontosságú, ho [...]

2021.04.22.