Kerekasztal-beszélgetés a nemzetközi piacra lépés érdekében

Az „upgrade2europe” projekt keretében 2022. január 13-án megtartottuk első kerekasztal-beszélgetésünket. 

A rendezvény célja egy olyan tananyag ismertetése volt, amely az oktatási intézményeket, a kis- és közepes vállalkozásokat és szervezeteket nemzetközi törekvéseik kialakításában támogatni tudja.  A célcsoportok a projekt által kidolgozhatják és megvalósíthatják europanizációs stratégiájukat és intenzívebbé tehetik tevékenységüket Európa-szerte. 

A résztvevők között európai hálózatok, minisztériumok, vállalkozásfejlesztési szervezetek és felnőttképzési intézmények jeles képviselőit üdvözölhettük.  Fő célunk az volt, hogy a legfontosabb multiplikátor szervezetek számára bemutathassuk a projektet és a projekt termékeket, valamint megvitathassuk, hogyan tudják azokat a célcsoportok – a kis- és közepes vállalkozások és szervezetek és a felnőttképzési szolgáltatók – a legjobban hasznosítani.

A projekt termékek 8 nyelven lesznek elérhetők; bolgár, angol, német, olasz, görög, horvát, észt és magyar nyelveken.

A rendezvényen a projekt partnerek által kidolgozott szakmai anyagok bemutatására került sor, amelyek a következők:

  • A célcsoport europanizációjának elméleti alapjait tartalmazó Folyamat modell;
  • Tanterv az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) alapján, a tudás, készségek és kompetenciák szerinti 5. szint;
  • A szervezet érettségi szintje alapján az europanizációhoz szükséges tevékenységi javaslatokat megfogalmazó Kézikönyv;
  • Az Oktatási és tanulási videók, melyek a Tantervben kifejtett tematikus blokkok összefoglalóját fogják bemutatni feliratozással 8 nyelven;
  • Az europanizáció eszközének továbbfejlesztésével létrehozott Digitális önértékelési eszköz;
  • Az E-mail tanfolyam, mely hetente ismerteti majd az oktatási anyagokat.

 

Míg a Folyamatmodell elméleti háttérként szolgál a projekttermékek fejlesztéséhez, addig a fennmaradó 5 termék magas gyakorlati alkalmazhatósággal bír egy vállalat vagy szervezet országhatárokon túli munkája eredményességének és sikerességének növelésére.

A Tanterv

A Tanterv segítségével - mind vállalati belső, mind külső - képzések tervezhetők, ami az upgrade2europe szemlélet gyorsabb elterjedését eredményezi a célcsoportok körében. Az Európai Képesítési Keretrendszer (5. szint) felépítését követve minden felhasználó számára átlátható, hogy mely ismereteket, készségeket és kompetenciákat tanítják és tanulják.

 

A Kézikönyv

A Kézikönyv személyes és gyakorlati munkahelyi oktatást szolgál használatra kész eszköztár segítségével. Támogatni fogja az európanizációs stratégiák kidolgozását és fokozatos, lépésről lépésre történő végrehajtását a célcsoportok számára. A kézikönyv „játékkönyv” („gamebook”) formában készül el, egy olyan eszközkészletből (összesen 20 eszközből) áll, amellyel minden, a nemzetközi tevékenység szempontjából fontos terület fejleszthető. A „gamebook” forma azt jelenti, hogy a felhasználóknak nem lineáris (az elejétől a végéig tartó) sorrendet kell követniük, hanem szabadon választják meg az eszközöket, a számukra fejleszteni kívánt terület alapján.

 

Oktatási és tanulási videók

A videók segítségével a felhasználók gyors áttekintést kaphatnak az európanizáció fontos alapterületeiről, és prezentációt hallhatnak arról, hogy a Kézikönyvben szereplő eszközöket miként  alkalmazzák.

 

A Digitális önértékelési eszköz

Az eszköz mélyreható elemzést és értékelést kínál a szervezet érettségi szintjéről a nemzetközi munka szempontjából releváns területeken. Az eredmények alapján a felhasználók személyre szabott cselekvési javaslatokat kapnak, így gyorsan megkezdhetik a következő lépéseiket.

 

Az E-mail tanfolyam

A felhasználók rövid bevezetést kapnak az európanizáció témájába. A kurzus növeli a tudást, és segíti az első lépések megtételét a megvalósítás irányában.

 

Amennyiben kérdése lenne, vagy érdeklődik a projekt iránt, további információt a következő elérhetőségen tudunk nyújtani: upgrade2europe@csmkik.hu

 

upgrade2europe (projekt azonosító: 2020-1-DE02-KA202-007626)

 

Galéria