A kamarai nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükséges adatlap kitölthető elektronikusan a https://knyr.mkik.hu oldalon elérhető regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy kézzel a csatolt dokumentumok között található kinyomtatható adatlapon, valamint a kapcsolódó pótlapokon. Mindkét esetben szükséges kamaránk részére megküldeni a cégszerű aláírással ellátott kinyomtatott adatlapot.

A cégszerűen aláírt adatlap az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttatható el kamaránkhoz:

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésével érvényesek.

Az igazolás – mely tartalmazza Gktv. szerinti nyilvántartási számot és az igazolást a kamarai hozzájárulás megfizetéséről – letölthető az online regisztrációs felületről(bejelentkezés után) vagy kérhető Csongrád-Csanád vármegyei kamarai ügyfélszolgálatokon. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeit és nyitva tartási rendjét ezen a linken találja meg.

Szeretnénk felhívni a regisztráló vállalkozók figyelmét arra, hogy a regisztrációs lap kitöltése csak egyszer szükséges, azonban az adataiban történt változást a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül be kell jelentenie a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A változások bejelentése díjmentes.