Vállalkozóvá válást segítő program indul augusztusban

Az OFA Nonprofit Kft. induló vállalkozásokat támogató programot indít 2023. augusztus 1-jével, melynek keretében a sikeres pályázók képzésben, tanácsadásban vehetnek részt, azt követően pedig legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra adhatnak be támogatási kérelmet.
 
Az OFA Nonprofit Kft. újra vissza nem térítendő támogatást nyújt induló egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások kezdeti költségeinek fedezése, komplex szolgáltatással történő támogatása, versenyképességük növelése érdekében.

A Vállalkozó Start II. Programba azon 18-64 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik piacképes üzleti ötlettel rendelkeznek, Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnak válni, a működés első évében támogatásra van szükségük, és vállalják, hogy fenntartható vállalkozást hoznak létre.
 
A belépési feltételeket, és a vállalkozói kompetenciafelmérést sikeresen teljesítők 90 órás e-learning formában történő vállalkozói képzésben és egyénenként 6 órás konzultációban, tanácsadásban részesülnek. A képzés és konzultáció keretében részletesen kidolgozzák üzleti tervüket, majd annak elfogadását követően alapíthatják meg vállalkozásukat. Induló  vállalkozásuk kezdeti költségeire legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra adhatnak be támogatási kérelmet. A támogatást a támogatási időszak 12 hónapja során felmerülő bérjellegű kiadásaik fedezésére, illetve a vállalkozás versenyképességének növelését szolgáló beszerzésekre, szolgáltatások igénybevételére használhatják fel az induló vállalkozások. A támogatás felhasználásáról, és a vállalkozás fejlesztéséről 3 alkalommal beszámolót kell benyújtaniuk. A támogatott vállalkozók vállalják, hogy induló vállalkozásuk működtetésében legalább 2 évig személyesen részt vesznek, és igénybe veszik az OFA Nonprofit Kft. munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást.
 
Az induló vállalkozásokat támogató programra 2023. augusztus 1-jén induló regisztrációs felületen lehet jelentkezni, melyet OFA Nonprofit Kft. honlapján lehet majd elérni.

A programban részt vevők több évre szólóan elkötelezik magukat azzal, hogy önfoglalkoztatóvá válnak, vállalkozásukat folyamatosan működtetik és fejlesztik, beszámolási kötelezettségüknek az elvárásoknak megfelelően eleget tesznek.
 
Az induló vállalkozásokat támogató programhoz kapcsolódó regisztrációs felület 2023. augusztus 1-jén indul, érdeklődni pedig 2023. június 1-től az OFA Nonprofit Kft. elérhetőségein keresztül lehet (vs2@ofa.hu; 36-1/555-2900 telefonszám, 4-es menüpontján).
 
Bővebb információ és a pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.