COST – nyílt pályázati felhívás

A COST (European Cooperation in Science and Technology) program olyan projektjavaslatokat keres, amelyek hozzájárulnak Európa tudományos, technológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi ismereteinek bővítéséhez és fejlődéséhez. A kiírás a multidiszciplináris és interdiszciplináris pályázatok benyújtását ösztönzi.

Az egy lépcsős, nyílt felhívás keretében benyújtott, értékelt, kiválasztott és jóváhagyott pályázatok benyújtására, értékelésére és jóváhagyására irányuló eljárás teljes mértékben a tudomány és a technológia által vezérelt, és egyszerű, átlátható és versenyképes pályázatértékelési és kiválasztási folyamatot biztosít, amely tükrözi a COST alulról felfelé irányuló, nyitott és befogadó alapelveit.

Minden pályázatot az e-COST nevű, a támogatások kezelésére szolgáló online platformon keresztül kell benyújtani.

Finanszírozás

A COST akció által kapott finanszírozás inkább a hálózatépítési tevékenységek, mint a kutatás költségeit fedezi. Ennek megfelelően rendezvények, rövid távú tudományos kiküldetések, képzések, kommunikációs tevékenységek és virtuális hálózati eszközök szervezésére és finanszírozására használják fel.

A COST akció első évében 125 000 euró áll rendelkezésre, a további 3 évben pedig átlagosan évi 150 000 euró.

Ki vehet részt?

  • A COST akciók az egyetemek kutatóit és innovátorokat, valamint állami és magánintézmények, nem kormányzati szervezetek, az ipar és a kkv-k kutatóit és újítóit várják. A résztvevők pályafutásuk bármely szakaszában jelentkezhetnek.
  • A COST akciók a befogadás elvén alapul, és aktívan támogatja a kevésbé kutatásintenzív COST-tagországok kutatóinak és innovátorainak részvételét.

Miért érdemes megpróbálni?

A COST akciókban való részvétel jelentős eredményekhez és nyomon követéshez vezetett a keretprogramokban együttműködésben végzett kutatásra benyújtott pályázatok számát illetően, a sikerességi arány pedig több mint háromszorosa az e programok átlagos sikerességi arányának (37%-os sikerességi arány). A hálózatos finanszírozás révén a COST előportálként működik a további kutatási és innovációs finanszírozáshoz, mint például a Horizont Európa, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja.

A 2024. évi nyílt pályázati felhívás már elérhető.

A következő benyújtási határidő: 2024. október 23., 12.00.

Teljes pályázati felhívás és pályázati platform

Az NKFIH májusban tájékoztató napot tartott, ennek anyagai itt érhetőek el.