Uniós partnerség az éghajlatváltozással kapcsolatos technológiák támogatásáért

Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek Konferenciáján (COP26) Glasgow-ban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Bill Gates, a Breakthrough Energy alapítója és Werner Hoyer, az Európai Beruházási Bank elnöke hivatalosan létrehozta azt az úttörő partnerséget, amely ösztönözni fogja a kritikus éghajlati technológiákba történő beruházásokat. Az egyetértési megállapodás aláírására azt követően került sor, hogy azt az innovációs küldetéssel foglalkozó miniszteri konferencián ez év júniusában beharangozták.

Az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és a Breakthrough Energy Catalyst programja közötti partnerség 2022 és 2026 között akár 820 millió eurót (1 milliárd dollárt) mozgósíthat majd az olyan innovatív technológiák bevezetésének felgyorsítása és gyors kereskedelmi forgalomba hozatala érdekében, amelyek hozzájárulnak az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek és az EU 2030-as éghajlat-politikai céljainak a megvalósításához. A közfinanszírozásból származó minden egyes euró várhatóan három eurónyi magánforrást fog mozgósítani. A beruházások az alábbi négy ágazatban egy sor nagy potenciállal rendelkező, az Unióban megvalósuló projekt elindítására irányulnak:

- tiszta hidrogén;
- fenntartható légijármű-üzemanyagok;
- a szén-dioxid közvetlen leválasztása a levegőből; valamint
- hosszú távú energiatárolás.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Eljött a cselekvés ideje. Az éghajlatváltozás olyan kihívást jelent, amely megköveteli, hogy nagy kockázatú beruházásokat eszközöljünk innovatív technológiákba, és megszüntessük az új zöld technológiák kereskedelmi forgalomba hozatalához kapcsolódó többletköltségeket, azaz a „zöld prémiumot”. Remélem, hogy az említett technológiák minél hamarabb megjelennek a piacon. Az EU és a Catalyst program közötti partnerség újabb lépést jelent afelé, hogy Európa az első klímasemleges kontinenssé váljon, és az éghajlatváltozással kapcsolatos innovációnak is élére álljon. Arra biztatom a tagállamokat, az ipart és minden más érintett felet, hogy vegyenek részt az éghajlatváltozással kapcsolatos innovációs versenyben.”

Werner Hoyer, az Európai Beruházási Bank elnöke így fogalmazott: „A Párizsi Megállapodásban foglalt éghajlat-politikai célok eléréséhez globális technológiai forradalomra és jelentős beruházásokra van szükség az áttörést jelentő innovációk terén. Az Európai Beruházási Bank komoly eredményeket ért el a korai szakaszban lévő technológiák finanszírozásában, elősegítve ezzel azok megfizethetőbbé tételét. Ezt a tapasztalatot most az EU ambiciózus éghajlat-politikai célkitűzéseinek szolgálatába állítjuk. Örömömre szolgál, hogy a jövő zöld megoldásainak támogatása és egy környezetbarátabb jövő létrehozása érdekében a mai napon bejelenthetjük az Európai Bizottsággal és a Breakthrough Energy Catalyst programjával létrehozott új partnerséget.”

Bill Gates, a Breakthrough Energy alapítója a következőket mondta: „A karbonsemlegesség megvalósítása az emberiség előtt valaha állt egyik legnagyobb kihívás. Eléréséhez nemcsak új technológiákra, új szakpolitikákra, valamint a köz- és a magánszektor közötti új partnerségekre lesz szükség, hanem soha nem látott erőfeszítésekre is e területeken. Az Európai Bizottsággal és az Európai Beruházási Bankkal kialakított partnerség elő fogja segíteni az éghajlatváltozási megoldások széles körben való alkalmazásának felgyorsítását, amelynek következtében tiszta iparágak fognak kiépülni, és Európa-szerte munkahelyek jönnek létre a következő generációk számára.”

Az EU és a Catalyst program közötti partnerség olyan technológiákra fog összpontosítani, amelyekről köztudott, hogy képesek csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, de jelenleg túl költségesek ahhoz, hogy méretgazdaságosságot érjenek el és versenyezzenek a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló technológiákkal. A partnerség a köz- és a magánszektort összefogásra ösztönzi a nagyléptékű demonstrációs projektekbe való beruházások terén.

Mind az Európai Beruházási Bank (a Bizottság forrásait felhasználva), mind a Breakthrough Energy Catalyst programja azonos összegű támogatást és pénzügyi beruházást fog biztosítani a projektekhez. Hozzájárulásának részeként a Breakthrough Energy Catalyst a projektekbe való beruházásra és/vagy a létrejövő zöld termékek beszerzésére fogja ösztönözni a partnereket.

Az EU és a Catalyst program közötti partnerség a demonstrációs folyamat e szakaszában támogatja ezeket a technológiákat és piacot teremt az említett zöld termékek számára, aminek köszönhetően mérséklődni fog a „zöld prémium”, vagyis a szóban forgó technológiák és termékek költségei olyan szintre fognak csökkenni, amely végül versenyképes lesz a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló opciókkal. Ez hozzá fog járulni a zöld technológiák és termékek globális térnyerésének felgyorsításához és az állami támogatási rendszerektől való függetlenedéshez.

A partnerség uniós finanszírozását a Horizont Európa program és az Innovációs Alap biztosítja, és az irányítás az InvestEU keretében, a megállapított irányítási eljárásoknak megfelelően történik. A Breakthrough Energy Catalyst programja magántőke- és jótékonysági alapok mozgósítása révén ezzel egyenértékű finanszírozást fog biztosítani a kulcsfontosságú éghajlatbarát technológiák támogatására, hogy ily módon felgyorsítsa a fenntartható iparágakra való átállást Európában. Az EU és a Catalyst program közötti partnerség révén biztosított támogatás az uniós tagállamok által az InvestEU-n keresztül vagy projektszinten végrehajtott nemzeti beruházásokhoz is igénybe vehető lesz. Az első projektek várhatóan 2022-ben kerülnek kiválasztásra.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság számos szakpolitikája és programja irányul az éghajlat-politikai törekvések megvalósítására. Az európai zöld megállapodás keretében 2021 júliusában elfogadták az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagot, melynek célja, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkenjen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás.

A Bizottság és a Catalyst program közötti partnerség keretében támogatott projektek uniós finanszírozása az InvestEU programon keresztül történik, a végrehajtás pedig az Európai Beruházási Bank és más érdekelt pénzügyi intézmények feladata.

E partnerség céljaira az InvestEU finanszírozást az Innovációs Alap, valamint az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont Európa biztosítja 95,5 milliárd euró értékben (2021–2027). A Horizont Európa költségvetésének 35%-át fordítja éghajlat-politikai fellépésekre, és a program emellett számos olyan partnerséget támogat, amelyek célja magánfinanszírozást mozgósítani sürgető globális kihívások kezelése, valamint az ipar kutatás és innováció révén történő modernizálása érdekében.

Az innovációs alap egy olyan új finanszírozási eszköz, amelynek célja az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák demonstrációs projektjeinek támogatása révén hozzájárulni a Párizsi Megállapodás keretében tett, a gazdaság egészére kiterjedő uniós kötelezettségvállalások és éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez.

A Bizottság a Breakthrough Energy Catalyst programjával közösen támogatja az innovációs küldetés második szakaszát annak érdekében, hogy az előttünk álló évtizedben megvalósuljanak mindazon kutatási, fejlesztési és demonstrációs intézkedések és beruházások, amelyek révén a tiszta energia mindenki számára megfizethetővé, vonzóvá és hozzáférhetővé válik.

Európai Beruházási Bank

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió hosszú lejáratú hitelezést biztosító intézménye, amely az EU tagállamainak tulajdonát képezi. Hosszú távú finanszírozást biztosít a megbízható beruházásokhoz, hozzájárulva az uniós politikai célok teljesítéséhez mind Európában, mind azon kívül. Az Európai Beruházási Bank mintegy 160 országban tevékenykedik, és az éghajlat-politikai projektek tekintetében a világ legnagyobb multilaterális hitelezője.

Az EBB csoport a közelmúltban elfogadta a klímabanki ütemtervet, amelynek célja egyrészről megvalósítani azon ambiciózus menetrendet, amelynek keretében a 2030-ig tartó évtizedben 1 billió euró összegű éghajlat-politikai és környezeti fenntarthatósági beruházás kerül támogatásra, másrészről 2025-ig az EBB által az éghajlat-politikára és a környezeti fenntarthatóságra fordított finanszírozás több mint 50%-át biztosítani. Az ütemterv részeként továbbá 2021 elejétől kezdődően az EBB csoport valamennyi új művelete összhangba került a Párizsi Megállapodás céljaival és elveivel.

Breakthrough Energy

A Bill Gates által alapított Breakthrough Energy célja, hogy segítsen az emberiségnek az éghajlati katasztrófa elkerülésében. A Breakthrough Energy befektetési eszközök, jótékonysági programok, szakpolitikai érdekképviselet és egyéb tevékenységek révén kívánja előmozdítani azon technológiák térnyerését, amelyekre ahhoz van szükség, hogy a világ 2050-ig elérje a nettó nulla kibocsátást.

A Breakthrough Energy Catalyst elnevezésű programja a maga nemében egyedülálló modell, melynek célja a klímasemleges gazdaságot lehetővé tevő kritikus éghajlati technológiákba történő beruházások fellendítése. A Catalyst program a köz- és a magánszektor összefogására törekszik a kritikus szén-dioxid-mentesítési megoldásokkal foglalkozó kereskedelmi szintű demonstrációs projektek finanszírozása érdekében. A program megoldást fog kínálni az említett technológiák korai bevezetése során jelentkező finanszírozási hiányra, és olyan struktúrát biztosít, amely felgyorsítja kereskedelmi hasznosításukat. A program elsőként a következő négy technológiával foglalkozó projekteket fogja finanszírozni: tiszta hidrogén, fenntartható repülőgép-üzemanyag, a szén-dioxid közvetlen leválasztása a levegőből és hosszú távú energiatárolás. A Catalyst ugyanezt a keretet később más szükséges innovációkra is ki kívánja terjeszteni, például az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó acél- és cementgyártásra.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. november 2.