Új uniós rendszer a kereskedelmi kötelezettségvállalásokért

Új panasztételi rendszert indított az Európai Bizottság, amely lehetővé teszi a piacra jutást akadályozó tényezők, valamint az uniós kereskedelmi megállapodásokban és az általános vámkedvezmény-rendszer keretében tett, kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások megsértésének bejelentését.

Az új panasztételi rendszer a kereskedelmi megállapodások érvényesítésének és végrehajtásának megerősítését célzó, fokozott bizottsági erőfeszítést tükrözi. A Bizottság ezt megelőzően júliusban kinevezte első kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselőjét, akinek feladata, hogy felügyelje a Bizottság kereskedelempolitikai jogérvényesítés terén tanúsított határozottabb fellépését, és a kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó, 2018. évi 15 pontos bizottsági cselekvési terv végrehajtását. E terv tükrözi az azzal kapcsolatos konszenzust, miszerint elő kell segíteni egyrészt a szoros, hosszú távú együttműködést a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén, másrészt pedig fokozni kell a nyomon követésre irányuló erőfeszítéseket, és a jogérvényesítés hatékonyságát. A panaszokat egy új, központosított egyablakos ügyintézési ponton keresztül a Kereskedelmi Főigazgatósághoz irányítják, a hatékony, célzott és strukturált folyamat biztosítása érdekében.

Valdis Dombrovskis, ügyvezető alelnök és a kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A Bizottság kiemelt prioritásként kezeli a jogérvényesítést, és különös hangsúlyt fektet a kereskedelmi megállapodások végrehajtására. Ebben az új rendszerben a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások terén benyújtott panaszok ugyanolyan szintű figyelmet élveznek majd, mint a piacra jutás akadályai. Ez valódi előrelépést jelent: az érdekelt felek most közvetlenül hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az uniós kereskedelempolitika mind a kereskedelmi lehetőségek biztosítása, mind pedig a munkaügyi és környezetvédelmi normák emelése terén eredményeket érjen el. A panasztételi rendszer valamennyi érintett fél és vállalkozás számára hozzáférhető lesz, a Bizottság szolgálatai pedig minden egyes panaszt megvizsgálnak, és szükség esetén intézkednek.”

A panasztételi eljárásban részt vehetnek a tagállamok, egyes vállalatok, a vállalkozói/szakmai szövetségek, a civil társadalmi szervezetek és az uniós polgárok. Az uniós székhelyű érdekelt felek a két panasztételi formanyomtatványt – egy a piacra jutás akadályainak, egy pedig a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások megsértésének bejelentésére szolgál – a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján található „Access2Markets” portálon keresztül érhetik majd el. A panaszosoknak részletes tényszerű leírást kell adniuk a szóban forgó problémáról, és fel kell sorolniuk a probléma kezelése érdekében tett eddigi intézkedéseket. A piacra jutáshoz kapcsolódó problémák esetében a panaszosnak ismertetnie kell az állítólagos akadály lehetséges gazdasági hatásait. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban emelt panaszokban részletezni kell az állítólagos jogsértés hatását és súlyosságát.

A panasz benyújtását követően a panaszos tájékoztatást kap arról, hogy a panasz nyomán hoznak-e végrehajtási intézkedéseket. A Bizottság szolgálatai továbbá tájékoztatni fogják a panaszost a cselekvési terv tartalmáról, amely a panaszban foglalt problémák kezelésére alkalmas lépések meghatározása mellett – lehetőség szerint – a konkrét intézkedések ütemezését is magában foglalhatja. A Bizottság szolgálatai – az egyes megtett lépések érzékenységétől és bizalmas jellegétől függően – időszakosan frissített információkat is nyújthatnak a probléma kezelése érdekében tett konkrét intézkedésekről.

Az új panasztételi rendszer működésbe lépését két, a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán közzétett közlemény kíséri, amelyek egyike a rendszer használatára vonatkozó iránymutatásokat tartalmazza, a másik pedig a Kereskedelmi Főigazgatóság a kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő égisze alatt végzett, jogérvényesítésre és végrehajtásra irányuló, átfogó munkamódszereiről tájékoztat.

Kifizetődő volt az európai vállalatok előtt világszerte fennálló akadályok leküzdését célzó uniós fellépés: az akadályok felszámolására irányuló, 2014 és 2018 közötti bizottsági intézkedések 2019-ben legalább 8 milliárd euró összegű további exportot eredményeztek. 

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. november 16.