Európai Unió - Kína: gazdasági párbeszéd

Az Európai Unió és Kína megtartotta a 8. magas szintű kereskedelmi és gazdasági párbeszédét. Valdis Dombrovskis, ügyvezető alelnök és Phil Hogan, kereskedelempolitikáért felelős biztos videokonferencián egyeztetett Liu He, kínai miniszterelnök-helyettessel és számos miniszterhelyettessel. A június 22-i EU–Kína-csúcstalálkozón folytatott megbeszéléseket követően a magas szintű kereskedelmi és gazdasági párbeszéd fő témái között szerepelt a koronavírusra és a globális gazdasági kormányzás kérdéseire való közös reagálás, a kétoldalú kereskedelemmel és a befektetésekkel kapcsolatos aggályok, valamint a pénzügyi szolgáltatások és az adózás területén való együttműködés. 

Dombrovskis, ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A jelenlegi válság miatt együtt kell működnünk globális partnereinkkel, köztük Kínával is. Ha összefogunk, felgyorsíthatjuk a gazdasági helyreállítást, és előrelépést érhetünk el a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, például a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok terén. Ugyanakkor foglalkoznunk kell olyan problémás kérdésekkel is, mint például a kölcsönösség elvének alkalmazása vállalkozásaink kezelésekor. Ezeken és más területeken is további előrelépéseket kell tennünk az őszi csúcstalálkozó előtt.”

Hogan biztos így fogalmazott: „Az EU és Kína közötti kétoldalú és kereskedelmi viszonyokat a kölcsönösség, illetve az egyértelmű és kiszámítható szabályokon nyugvó egyenlő versenyfeltételek alapelvére kell alapozni. Ma felszólítottam Kínát, hogy kezdje meg a multilaterális rendszer és annak szabályainak alapos reformját, és számolja fel azokat a meglévő akadályokat, amelyek gátolják az áruk és szolgáltatások uniós exportőrei és az európai befektetők hozzáférését a kínai piachoz. Ez a megközelítés olyan szintű felelősségvállalásról tenne tanúbizonyságot, amely tükrözné Kína gazdasági és kereskedelmi jelentőségét.”

A találkozó lehetőséget nyújtott a két félnek, hogy a július 20. és 24. között tartott, legutóbbi tárgyalási fordulót követően véleménycserét folytasson az átfogó beruházási megállapodásról szóló, folyamatban lévő tárgyalásokról. Az EU megállapította, hogy jelentős előrelépés történt az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatos kérdések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még szintén sok a tennivaló az olyan kulcsfontosságú területeken, mint a piacra jutás és a fenntartható fejlődés. A piacra jutást illetően az EU ismét arra kérte Kínát, hogy javítsa a telekommunikáció és a számítástechnika, valamint az egészségügy, a biotechnológia és az alternatív energiaforrásokkal működő járművek terén nyújtott kínálatát. A fenntartható fejlődés tekintetében az EU hangsúlyozta az e területen tett érdemi kötelezettségvállalások politikai jelentőségét, és ragaszkodott ahhoz, hogy Kína fokozza ambícióit és szerepvállalását.

Ami a piacra jutást illeti, az EU emlékeztette Kínát az arra vonatkozó kérésére, hogy engedélyezze a jelenleg kiviteli engedélyre váró mezőgazdasági termékek tagállami exportját, mint például a marhahús- és baromfiágazat esetében. Az EU továbbá aggodalmának adott hangot az élelmiszer-kivitelre vonatkozó – a koronavírus-világjárvány megfékezését célzó – új korlátozások miatt, amelyek a mezőgazdasági termékek uniós exportjának esetében számos jogtalan vizsgálathoz, ellenőrzéshez és igazolások bekéréséhez vezetnek.

A felek ezenkívül megvitatták a pénzügyi szolgáltatási ágazathoz való piaci hozzáférést, és az EU arra bíztatta Kínát, hogy a pénzügyi szolgáltatások ágazatában továbbra is biztosítsa a piacra jutást a külföldi beruházások számára.

Továbbá szó volt a pénzügyi szolgáltatási ágazat számos szabályozási kérdéséről is, ideértve a zöld finanszírozással kapcsolatos együttműködést, az egyenértékűségi értékeléseket, valamint az euró és az RMB nemzetközi szerepét. A felek véleménycserét folytattak a jelenlegi koronavírus-világjárványról és a nemzetközi szorosabb összefogás szükségességéről annak biztosítása érdekében, hogy összehangolt választ tudjanak adni mind az egészségügyi, mind a gazdasági vészhelyzetekre.

Az EU és Kína abban is megállapodott, hogy továbbra is fent kell tartani a Kereskedelmi Világszervezet relevanciáját a globális kereskedelmi kihívások kezelésében. A 2019. évi EU–Kína csúcstalálkozón kiadott közös nyilatkozattal összhangban az EU ismételten hangsúlyozta annak szükségességét, hogy Kína mihamarabb tárgyalásokat indítson az ipari támogatásokról.

Az EU emellett felszólította Kínát, hogy kezdjen tájékozódó célú megbeszéléseket egy a héacsalás leküzdésére irányuló igazgatási együttműködésről szóló, az Unióval kötendő megállapodásról.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. július 28.