Kamaránk részt vesz a Felzárkózó települések programban

Kamaránk részt vesz Felzárkózó települések programban, melynek keretében feltérképezzük az érintett Csongrád-Csanád megyei településeken elérhető telephelyeket, illetve a telephely létesítésére alkalmas barna- és zöldmezős, fejleszthető területeket, valamint felmérjük a beruházási potenciállal bíró vállalkozások igényeit. A készülő adatbázisból meghatározható lesz a kereslet-kínálat, ami alapján egy online találkozó keretében biztosítunk alkalmat az egyeztetésre a potenciális beruházásokról. A projektgyűjtés a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna programmal összehangolva történik. Amennyiben beruházóként részt venne a programban, kérjük töltse ki az ITT elérhető igényfelmérő kérdőívünk.

A Felzárkózó Települések program 2019 júliusában a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján indult útjára. A program feladata célzott beavatkozásokkal segíteni az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését, amely munka koordinálására a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kérték fel. A beavatkozások átfogó célja a leszakadó települések szociális- és infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, és az ott élő emberek és közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése, a szükséges szakmai tudás, támogatások és szolgáltatások biztosítása. A program elsődlegesen az ilyen jellegű településeken élő gyermekekre koncentrál, akiket a születéstől az iskolán és szakképzésen át egészen a munkába állásig követnek.

A 300 település kiválasztása egy komplex, a foglalkoztatási, iskolázottsági, lakhatási, jövedelmi, bűnözési viszonyokat és a korszerkezetet egyaránt figyelembe vevő mutató segítségével, a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve történt. A 300 településen mintegy 320 ezer ember él. A program eddigi tapasztalatai alapján nem csupán a lakhatási és infrastrukturális körülmények rosszak az adott településeken, de a munkalehetőségek is kedvezőtlenek. Jellemzően a közfoglalkoztatás, valamint a fekete, illetve idénymunkák jelentik a munkavállalási lehetőséget, az ott élők javarészt alacsony iskolai végzettségűek és szakképzetlenek. Az infrastrukturális adottságok kedvezőtlenek, a szakemberhiány jelentős. Többek között ezért is lenne fontos, hogy az adott településekre olyan vállalkozások érkezzenek, akik képesek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosság számára folyamatos munkát biztosítani.