Innovatív termékek piaci sikere

Az innovációk piacosítása egyre sürgetőbb problémává válik. A 2015-ös Innobarometer felmérés alapján az európai KKV-k nehezen tudják innovációikat piacosítani, ami a fiatal vállalkozások (0-5 év) vonatkozásában jelentős arányban a marketing szaktudás hiányával magyarázható. Mindeközben a KKV szektoron belül éppen ők rendelkeznek a legnagyobb innovációs, növekedési, és munkahely-teremtési potenciállal. Az InnCommerce projektünk keretében elsajátítható képzés célja a fiatal vállalkozók tudásának, készségeinek és kompetenciáinak ez irányú fejlesztése.

Mit ad a képzés?

1. az innovációk piacosításához kapcsolódó tudást, elveket, folyamatokat és általános fogalmakat;
2. a piacosításhoz szükséges gyakorlati készséget, a felhasználó képes lesz alapvető módszerek, eszközök, anyagok és információk segítségével különböző problémákat megoldani;
3. fejleszti a sikeres piacosítás tervezéséhez és menedzsmentjéhez szükséges kompetenciákat

A játékosított platform az innovatív termékek és szolgáltatások sikeres piacosításához EZEN A LINKEN érhető el. 

A projekt keretében készült tanterv és tananyag is a fiatal vállalkozások igényeire reagál, például egy a célcsoport körében végzett felmérés alapján. A képzés olyan témákat dolgoz fel, amelyeket a fiatal vállalkozások kihívásként, vagy kritikus pontként jellemeztek az innovációk piacosításával kapcsolatban.

Az InnCommerce tanterv tartalmazza a képzés áttekintését, tanulási céljait, módszertanát, és moduljait. 

Az InnCommerce tananyag tartalmazza az egyes modulok részletes kifejtését.

Az InnCommerce tananyag az alábbi részekből épül fel.
Az egyes modulokhoz tartozó leírás mellett, elérhetők a videoanyagok is. 

1. modul: Bevezetés az innovációk piaci hasznosításába és az innovációs folyamatba
Az 1. modul bevezetést nyújt az innovatív termékek és szolgáltatások piaci hasznosításába. Elmagyarázza a piaci hasznosítás és innováció fogalmait, valamint választ ad az alábbi kérdésekre: "Mik az innovációk piaci hasznosításának előnyei?", illetve "Mik a piaci hasznosítás buktatói és sikertényezői?" A modul elmagyarázza a nyílt és zárt innováció fogalmait, valamint hogy mik az innováció forrásai, és hogyan épül fel az innováció és a piaci hasznosítás folyamata.

 

 

2. modul: Iparág- és versenytárselemzés
A 2. Modul célja az iparág és a versenytársak megismerése, megértése. A modul az alábbiakhoz kapcsolódó fogalmakról és gyakorlatokról nyújt részletes ismereteket: iparágelemzés és iparági trendek, az iparág vonzereje, az iparág potenciális új irányai, az iparágnak – a gyártást beleértve – a termékekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó inputjai, illetve a versenytársak elemzése. A modulban foglaltak segítenek meghatározni termékeink, illetve szolgáltatásaink versenytársakhoz viszonyított erősségeit és gyengeségeit.

 


3. modul Vevőelemzés
A 3. modul a vevő/felhasználó- és piaci elemzéssel foglalkozik. Azt vizsgálja, hogyan tudja irányítani a vevők/felhasználók hangja az innovációt, és új ötleteket ad azzal kapcsolatban, hogyan definiáljuk és jellemezzük a különböző vevőcsoportokat és piaci szegmenseket, hogyan határozzuk meg a vevők/felhasználók szükségleteit, valamint hogyan állítsunk fel pozícionálási stratégiákat, amelyek az adott célcsoport részére a termék vagy szolgáltatás előnyeit kommunikálják.

 

4. modul: Ötletek kialakítása és értékelése
A 4. modul az ötletkidolgozás szakaszáról nyújt információkat: e körbe tartozik az ötletek kialakítása és értékelése. Olyan témákkal foglalkozik, mint például az ötletkidolgozás és -értékelés alapelvei, kik vesznek részt a folyamatban, milyen módszereket alkalmaznak, a vevők és más szereplők részt vehetnek-e az ötletek kialakításában és értékelésében (és ha igen, hogyan), milyen előnyökkel jár e tevékenység, illetve hogyan léphetünk tovább a következő szakaszokra. E folyamatok körébe tartozik az ötletkidolgozás céljának meghatározása.

 

5. Modul: Koncepciókialakítás and prototípuskészítés
Az 5. Modul a koncepciókialakítás és prototípuskészítés legfontosabb fogalmait, alapelveit és módszereit ismerteti. A modul azt mutatja be, hogy milyen módokon lehet a tervkoncepciót a termék- és szolgáltatásfejlesztésben alkalmazni, és választ ad az alábbi kérdésekre: "Hogyan kell koncepciókat kialakítani és kiválasztani?"; "Hogyan kell együttműködni?", illetve "Milyen alternatív, nem hagyományos módjai vannak a koncepciók prototípus-készítésére és kialakítására?"

 

 

6. modul: Tesztelés és finomítás
A 6. modul a felhasználói és a piacteszteléssel foglalkozik, és azt mutatja be, hogy mi a különbség a kettő között, milyen módszerek és eszközök használhatók hozzájuk, kiknek kell ezekben a tevékenységekben részt venni, és hogyan (pl.: felhasználók), valamint hogy mik a tesztelés országos és nemzetközi, illetve kultúra-függő dimenziói. A modul ismerteti a kétféle tesztelés célját, valamint azt, hogy hogyan kell a tesztelés eredményeit a termékek finomításában, illetve egyéb célokra – például márkaépítésre vagy piaci indításra – hasznosítani. A modul foglalkozik még a finomítás részeként végzett ismételt vizsgálatokkal is.

7. modul: Termékesítés
A 7. modul a termék piacra viteléhez annak végső formába öntésére összpontosít. Áttekintést ad a termékesítési folyamatról és az azt befolyásoló tényezőkről, ideértve a következőket: Mi az a termékesítés, mik az előnyei és mit lehet termékesíteni?; Egy termék vagy szolgáltatás standardizálása és/vagy kontextuális alkalmazása; A termékesítési folyamat a stratégiától a jogi körülményeken, megvalósításon, és a mérésen keresztül a nyomon követésig; Az ügyfelek és a termékesítés; A termékesítés eszközei.8. modul: Márkaépítés és értékteremtés
A 8. modul a márkaépítésről szól, valamint azt fejti ki, hogyan jön létre a termékhez / szolgáltatáshoz hozzáadott érték a vállalat és az ügyfelek oldaláról. A márkaépítés általános elemeire összpontosít: hogyan hozzunk létre és tartsunk fenn egy márkát, a márka dimenziói, a márkaépítés diverzifikációja különböző piacokra, márkaérték létrehozása, a márkaépítés hatása a vásárlási döntésre és az ügyfelek preferenciáira és hűségére, milyen hozzáadott értéket nyújt az ügyfeleknek a márka, valamint mit jelent a márkaépítés a szervezet számára.9. modul: Piacra vitel („Launching")
A 9. modul a piacra viteli tevékenységekkel foglalkozik. Szó esik benne a marketingmix elemeiről és eszközeiről, a forgalmazási csatornákról a hagyományos forgalmazástól az online marketingig, az elektronikus kereskedelemről, a közösségi média és a modern web technológiák használatáról, az alternatív marketing módszerekről, de emellett a marketing és piacra vitel megvalósítási terveinek előkészítéséről, a piacra vitel utókövetési („follow-up") tevékenységeiről és a következő szakaszra való felkészítésről is.

 

10. modul: Az innovációs potenciál és a bevételi csatornák növelése
A 10. modul az innováció piaci hasznosításának pénzügyi szempontjait vizsgálja: pénzügyi bevételek, az (innovációs) befektetés megtérülése, bevételi csatornák, valamint az innováció jövedelmezővé tételének módja.

 

Az InnCommerce képzés gyakorlati megvalósításáról EZEN A LINKEN talál bővebb információkat!