Digitalizáció: két új uniós szövetség kezdte meg munkáját

Az Európai Bizottság két új ipari szövetséget indít útjára: a processzorokkal és félvezető technológiákkal foglalkozó szövetséget, valamint az ipari adatokkal, pereminformatikával és felhőalapú számítástechnikával foglalkozó európai szövetséget.

A két új szövetség elő fogja mozdítani a mikrochipek és az ipari felhő- és pereminformatika-technológiák következő generációját, és biztosítja az EU számára a kritikus digitális infrastruktúrák, termékek és szolgáltatások megerősítéséhez szükséges képességeket. A szövetségek összefogják a vállalkozásokat, a tagállamok és a tudományos élet képviselőit, a felhasználókat, valamint a kutatási és technológiai szervezeteket.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A felhő- és pereminformatika-technológiák hatalmas gazdasági lehetőségekkel kecsegtetnek a polgárok, a vállalkozások és a közigazgatás számára, például a versenyképesség növelése és az ágazatspecifikus igények kielégítése tekintetében. A mikrochipek minden olyan eszközben megtalálhatók, amelyet manapság használunk. Ezek az apró alkatrészek rengeteg lehetőséget kínálnak a technológiai fejlődésre, legyen szó mobiltelefonokról vagy útlevelekről. Ezért az innováció támogatása alapvető fontosságú ezekben a kritikus ágazatokban, és segítheti Európát a hasonlóan gondolkodó partnerekkel folytatott további munkában.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Európa mindent megtesz annak érdekében, hogy vezető szerepet töltsön be a technológiai versenyben. A két szövetség ambiciózus technológiai ütemterveket fog kidolgozni annak érdekében, hogy Európa élen járhasson a következő generációs adatkezelési technológiák, így a felhő- és pereminformatika-technológiák, valamint az élvonalbeli félvezetők kifejlesztése és bevezetése terén. A pereminformatikával és a felhőalapú számítástechnikával foglalkozó szövetség célja olyan energiahatékony és magas szintű biztonságot nyújtó európai ipari felhők kifejlesztése, amelyeket harmadik országok hatóságai nem tudnak ellenőrizni, illetve amelyekhez nem férnek hozzá. A félvezetőkkel foglalkozó szövetség révén helyre fog állni a félvezetők terén a globális ellátási láncok egyensúlya, mivel a szövetség biztosítja majd, hogy Európában sor kerülhessen a legfejlettebb, akár 2 nm-es vagy annál is kisebb chipek tervezésére és gyártására.”

A processzorokkal és a félvezető technológiákkal foglalkozó szövetség

A mikrochipek, köztük a processzorok olyan kulcsfontosságú technológiák, amelyek a ma használt összes elektronikus eszközt és gépet működtetik. A chipek sokféle gazdasági tevékenységhez szükségesek, és meghatározzák azok energiahatékonyságát és biztonsági szintjét. Napjaink legfejlettebb gazdaságainak jövője szempontjából kulcsfontosságú a processzorok és chipek fejlesztésével kapcsolatos kapacitás. A processzorokkal és félvezető technológiákkal foglalkozó ipari szövetségnek kulcsszerepe lesz az EU-n belüli további ipari fejlődés szempontjából ezen a területen.

A szövetség azonosítani és kezelni fogja az ágazaton belüli jelenlegi szűk keresztmetszeteket, szükségleteket és függőségeket. Olyan technológiai ütemterveket fog meghatározni, amelyek biztosítják, hogy Európa képes legyen a legfejlettebb chipek tervezésére és gyártására, és eközben csökkentse általános stratégiai függőségét azáltal, hogy 2030-ra 20%-ra növeli részesedését a félvezetők globális gyártásában.

Ennek érdekében a szövetség célja, hogy megteremtse a megbízható processzorok és elektronikai alkatrészek következő generációjának előállításához szükséges tervezési és gyártási kapacitást. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi szükségleteinek támogatása érdekében Európának a 16 nanométeresről (nm) a 10 nm-es termékek előállítása felé, a jövőbeli technológiai igényekre való felkészülés jegyében pedig az 5–2 nm-es és az annál is kisebb termékek gyártása felé kell elmozdulnia. A félvezetők legfejlettebb típusai jobb teljesítménnyel rendelkeznek, és képesek arra, hogy jelentősen csökkentsék a felhasznált energia mennyiségét, minden használati mód esetében: a telefonoktól az adatközpontokig.

Az ipari adatokkal, pereminformatikával és felhőalapú számítástechnikával foglalkozó európai szövetség

Amint azt az európai adatstratégia is kiemeli, az előállított adatok mennyisége jelentősen növekszik, és várhatóan az adatok egyre nagyobb hányadát (a jelenlegi mindössze 20%-hoz képest 2025-re 80%-át) dolgozzák fel az ún. peremen, közelebb a felhasználókhoz és az adatok keletkezési helyéhez. Ez az átállás nagy lehetőséget kínál az EU számára, hogy megerősítse saját felhőalapú és peremkapacitásait, és ezáltal technológiai szuverenitását. Ehhez az átálláshoz alapvetően új, a peremre is kiterjedő adatkezelési technológiák fejlesztésére és bevezetésére, és a teljes egészében központosított adatkezelési infrastruktúra-modellektől való elmozdulásra lesz szükség.

Az ipari adatokkal, pereminformatikával és felhőalapú számítástechnikával foglalkozó európai szövetség elő fogja mozdítani a rendkívül biztonságos, energia- és erőforrás-hatékony és teljes mértékben interoperábilis, forradalmi felhő- és peremtechnológiák megjelenését, és valamennyi ágazatban erősíteni fogja a felhőtechnológia felhasználóinak bizalmát. A szövetség az uniós polgárok, vállalkozások és a közszféra által a rendkívül érzékeny adatok feldolgozása terén támasztott sajátos igények kielégítésére fog törekedni (ez utóbbiak esetében többek között katonai és biztonsági célokat szolgálva), és eközben fokozza majd az uniós ipar versenyképességét a felhőalapú és peremtechnológiák terén.

A szövetség munkája során mindvégig tiszteletben fogja tartani a következő alapelveket és normákat:

- az interoperabilitásra és a hordozhatóságra/visszafordíthatóságra, a nyitottságra és az átláthatóságra vonatkozó legmagasabb szintű normák;
- az adatvédelemre, a kiberbiztonságra és az adatszuverenitásra vonatkozó legmagasabb szintű normák;
- az energiahatékonyság és a fenntarthatóság tekintetében a legkorszerűbb előírások;
- az európai számítási felhőre vonatkozó bevált gyakorlatoknak való megfelelés, többek között a vonatkozó szabványok, magatartási kódexek és tanúsítási rendszerek betartása révén.

A szövetségekben való részvétel

A szövetségekben való részvétel minden olyan köz- és magánjogi jogalany előtt nyitva áll, amely jogi képviselővel rendelkezik az Unióban, és megfelelő tevékenységeket folytat, feltéve, hogy megfelel a feladatmeghatározásban meghatározott feltételeknek.

Az érintett ágazatokban folytatott tevékenységek stratégiai jelentősége miatt a szövetségekben való tagság bizonyos feltételekhez lesz kötve. Az érdekelt feleknek meg kell felelniük különösen a biztonsággal (ezen belül a kiberbiztonsággal), az ellátás biztonságával, a szellemi tulajdon védelmével, az adatvédelemmel és az adatokhoz való hozzáféréssel, valamint a szövetségben való gyakorlati hasznukkal kapcsolatos részvételi kritériumoknak. Alá kell írniuk a nyilatkozatokat, és ki kell tölteniük egy jelentkezési lapot, amelyet az Európai Bizottság értékel.

Háttér-információk

A processzorokkal és félvezető technológiákkal foglalkozó európai szövetség a Bizottságnak a mikroelektronika és a beágyazott rendszerek európai értékláncainak megerősítésére és az élvonalbeli gyártási kapacitás megerősítésére irányuló törekvéseire épül. 2020 decemberében a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek az alkalmazások számára számos ágazatban a legjobb teljesítményt nyújtó félvezető technológiákkal kapcsolatos európai kapacitás megerősítése érdekében. A kezdeményezést ez idáig 22 tagállam írta alá.

Az ipari adatokkal, pereminformatikával és felhőalapú számítástechnikával foglalkozó európai szövetség a mind a 27 tagállam által 2020 októberében kifejezett azon politikai akaraton alapul, hogy elő kell mozdítani a köz- és a magánszektor következő generációs felhő- és peremkapacitásainak fejlesztését. Együttes nyilatkozatukban az aláíró tagállamok megállapodtak abban, hogy együttműködnek a reziliens és versenyképes felhőalapú infrastruktúra és szolgáltatások Európa-szerte történő kiépítése érdekében.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. július 19.