Már igényelhető a Brexit kárenyhítő támogatás

Megjelent a tavaly ősszel meghirdetett Brexit Kárenyhítő Támogatás, amit január 17. és február 20. igényelhetnek azok a vállalkozások, akik korábban már exportáltak az Egyesült Királyságba, de a Brexit hatására kimutathatóan veszteséget szenvedtek el a korábbi üzleti volumenhez képest.

A Kárenyhítő Támogatást olyan magyar KKV-k és nagyvállalatok vehetik igénybe, amelyek korábban már exportáltak az Egyesült Királyságba, de a Brexit hatására kimutathatóan veszteséget szenvedtek el a korábbi üzleti volumenhez képest.

A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan
felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása.

A felhívás keretében nem nyújthatnak be támogatási kérelmet azon cégek, melyeknek a BREXIT-ből származtatott kára kizárólag a megnövekedett adminisztrációs terhekben merül ki.

Területi és iparági korlátozások nélkül nyújtható be támogatási kérelem a részletezett korlátok figyelembevételével.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (ideértve a saját maga által előállított és/vagy feldolgozott termék áruszállításra használható szállítójárművek beszerzését is);
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
 • Szoftverfejlesztés;
 • Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység;
 • Kiberbiztonság és adatvédelem.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele;
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Mikor nyújtható be támogatási kérelem?

Szakaszos elbírálás mellett, 2022. január 17. és 2022. február 20. között.

A támogatás összege, mértéke:

Minimum 3.000.000,-Ft, maximum a támogatást igénylő által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és tervezett vesztesége, de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft.

A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozások esetén 70%, közepes vállalatok esetén 60%, nagyvállalatok esetén pedig 50%.

BAR 2022 Pályázati felhívás