Az utazás elkezdődik – 2021 a vasút európai éve!

2021. január 1., péntek jelzi a vasút európai évének kezdetét. Az Európai Bizottság kezdeményezése kiemeli a vasút mint fenntartható, intelligens és biztonságos közlekedési eszköz előnyeit. 2021 folyamán a vasút kerül számos tevékenység középpontjába az egész kontinensen annak érdekében, hogy mind a polgárok, mind a vállalkozások körében ösztönözzék a vasút használatát, és hozzájáruljanak a zöld megállapodásban foglalt azon cél megvalósításához, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon.

Adina Vălean közlekedésért felelős európai biztos így nyilatkozott: „A jövőbeli mobilitásnak fenntarthatónak, biztonságosnak, kényelmesnek és megfizethetőnek kell lennie. A vasút mindezt és még ennél is sokkal többet kínál! A vasút európai éve lehetőséget ad arra, hogy újra felfedezzük ezt a közlekedési módot. Ezt az alkalmat arra fogjuk használni, hogy számos intézkedésen keresztül segítsük a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását Mindenkit biztatok arra, hogy vegyen részt a vasút európai évében.”

A vasút a jövő

Az EU-ban a közlekedésből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátás kevesebb mint 0,5%-áért felelős a vasút. Ennek köszönhetően az egyik legfenntarthatóbb személy- és áruszállítási formát jelenti. Egyéb előnyök mellett a vasút kivételesen biztonságos is, és a transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) keresztül Unió-szerte összeköti az embereket és a vállalkozásokat.

Mindezen előnyök ellenére az utasok csupán 7%-a, valamint az áruk 11%-a utazik vasúton. A vasút európai éve lendületet ad a vasúti személy- és áruszállítás arányának növeléséhez. Ez jelentősen csökkenteni fogja az uniós közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást és szennyezést, és jelentős mértékben hozzá fog járulni az európai zöld megállapodás keretében tett uniós erőfeszítésekhez.

A 4. vasúti csomag teljes körű végrehajtásának első éveként 2021 szintén fontos lépést jelent majd az egységes európai vasúti térség felé: egy hatékonyabb európai vasúti hálózatot, határokon átnyúló zökkenőmentes mobilitással.

Minden szem a vasútra figyel 2021-ben

Az Európai Bizottság január 1-jén elindít egy honlapot, amely további információkat nyújt a kezdeményezésről, valamint áttekintést ad a tervezett tevékenységekről. Az EU különböző rendezvényei, projektjei és tevékenységei ráirányítják a figyelmet a vasút számos dimenziójára – Európa világszínvonalú, innovatív vasúti ágazatától kezdve egészen a vasútnak az európai kultúrában és örökségben betöltött szerepéig, a régiók, az emberek és a vállalkozások összekapcsolásában játszott fontos szerepére, a fenntartható turizmusban betöltött szerepére, valamint az EU szomszédos országokkal fenntartott kapcsolataihoz való hozzájárulására.

A Bizottság jogalkotási menetrendje a vasút európai évét is tükrözi, és javaslatokat tesz egy új vasúti ipari partnerségre, a vasút más közlekedési módokkal való jobb összekapcsolására, valamint az áruszállítás általános fenntarthatóságának javítására, ahogy azt a Bizottság nemrégiben elfogadott fenntartható és intelligens mobilitási stratégiája is körvonalazza.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság által márciusban javasolt és az Európai Parlament és a Tanács által 2020 decemberében elfogadott kezdeményezés az európai zöld megállapodás keretében tett uniós erőfeszítések részét képezi, amelynek célja, hogy a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása révén fenntarthatóvá tegye az EU gazdaságát.

A terv egyik kulcseleme a tisztább és egészségesebb közlekedési eszközök bevezetése, mivel jelenleg a közlekedési ágazat felelős az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 25%-áért. Az európai zöld megállapodás célja a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentése 2050-ig.

E cél elérése és annak biztosítása érdekében, hogy a közlekedés továbbra is kivegye a részét a tiszta, digitális és innovatív uniós gazdaságra való átállásból, a Bizottság 2020 decemberében elfogadta fenntartható és intelligens mobilitási stratégiáját, amely felvázolja a fenntarthatóbb, intelligensebb és reziliensebb mobilitás felé vezető utat, és olyan mérföldköveket tartalmaz, mint a vasúti áruszállítás megkétszerezése és a nagysebességű vasúti tevékenység megháromszorozása 2050-ig. A Bizottság jövőre cselekvési tervet terjeszt elő a vasúti személyszállítás fellendítésére, a stratégia pedig olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek a vasút vonzerejének további növelése érdekében javítják a kapacitást és egyszerűsítik a különböző közlekedési módok közötti jegyértékesítést.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. december 30.