A munkáltató tárolhatja a koronavírus elleni védettség tényét

Tájékoztató a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerhetőségéről

A napokban megjelent a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság hivatalos tájékoztatója a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerhetőségéről, amelynek kapcsán az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet.

A védettség ténye, azaz akár a COVID-19 betegségből történő felgyógyulás, akár az oltottság ténye a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó egészségügyi adatnak minősül. Ezen adatok kezelésének a jogszerűségéhez tehát egyrészt a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében található jogalapok valamelyikének, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt további feltételek valamelyikének az adatkezelő által igazolt fennállása szükséges, ezek hiányában ugyanis egészségügyi adatok kezelése tilos.

Munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, objektív szempontok alapján elvégzett kockázatelemzés alapján, egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése.

Az adatkezelés célja kizárólag az lehet, hogy a munkáltató megtehesse és meg is tegye a szükséges intézkedéseket a munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, valamint munkaszervezési szabályoknak történő megfelelés miatt.

A munkáltató kizárólag az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció, valamint a védettségi igazolvány, mint közokirat Korm. rendeletben meghatározott adatait kezelheti, a koronavírus elleni védettség igazolásának céljára semmilyen egyéb adatot nem gyűjthet és kezelhet jogszerűen.

A munkáltató kizárólag az applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását kérheti a munkavállalóktól, azokról másolatot nem készíthet, azokat semmilyen formában és módon nem tárolhatja, és nem is jogosult azokat harmadik személy részére továbbítani, kizárólag azt jogosult rögzíteni, hogy az érintett munkavállaló igazolta a koronavírus elleni védettségének tényét, valamint – ha az az igazolás során megállapítható – azt, hogy ezen védettség időtartama mely időpontig áll fenn.

Az adatkezelési tájékoztató elkészítése valamennyi adatkezelés vonatkozásában kötelező előírás.

A részletes tájékoztató ezen a linken elérhető.