A kriptovaluta veszélyei és az uniós jogszabályok előnyei

A kriptoeszközök használata és a mögöttük álló technológia rendkívül ígéretesnek és egyben különösen problémásnak is mondható. Az EU támogatná e technológiák fejlesztését és használatuknak fellendítését, de nem feledkezik meg a felhasználók védelméről sem.

A kriptoeszközök kockázatai

A kriptoeszközök vonzerejét adja, hogy lehetőséget teremt a biztonságos és egyszerű tranzakciókra két fél között közvetítő nélkül. Ez azonban a szabályozás hiánya miatt (a kriptoeszközök jelenleg nem tartoznak az uniós jogszabályok hatálya alá) jelentős kockázatokat hordoz magában.

A fogyasztókat, a vállalatokat és a piacokat érintő kockázatok

Amikor kriptoeszközökkel foglalkoznak, az embereket nem védik az EU fogyasztóvédelmi szabályai, és gyakran nincsenek megfelelően tájékoztatva a kockázatokról, ami a pénzük elvesztéséhez vezethet. A kriptoeszközök szabályozás nélküli széles körű használata pénzügyi instabilitást, piaci manipulációt és pénzügyi bűnözést okozhat. Mivel a tranzakciók nagyrészt névtelenek, a kriptovalutákat széles körben használják bűnözői tevékenységekre. Az ukrajnai háború nyomán az EU országai korlátoztáka a kriptoeszközök kereskedelmét Oroszországban vagy orosz szervezetekkel.

Környezeti hatás

A technológia hatalmas mennyiségű villamos energiát használ fel, ami nagy környezeti lábnyomot hagy. Becslések szerint a bitcoin energiafogyasztása megegyezik egy kisebb ország energiafogyasztásával.

Az új uniós kriptoszabályozás előnyei

Az EU új szabályokon dolgozik a kriptoeszközök potenciáljának növelése és a fenyegetések visszaszorítása érdekében. A képviselők felülvizsgálták és módosították a Bizottság javaslatát, és 2022 márciusában úgy döntöttek, hogy tárgyalásokat kezdenek a tagállamokkal e szabályok végleges formájáról a Tanácsban.

E technológiák fejlesztésének és használatának ösztönzése érdekében az új szabályok célja a jogbiztonság megteremtése, az innováció támogatása, a fogyasztók és a befektetők védelme, valamint a pénzügyi stabilitás biztosítása.

A szabályok kiterjednek a tranzakciók átláthatóságára, közzétételére, engedélyezésére és felügyeletére. A képviselők azt szeretnék, ha a tokenek egy részének kibocsátását az Európai Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság felügyelné.

A kriptoeszközökkel foglalkozó vállalkozásoknak hatékonyabban kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a kockázatokról, költségekről és díjakról. A szabályok biztosítanák a pénzügyi stabilitást, míg más intézkedések a piaci manipuláció, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és más bűncselekmények kezelésére irányulnak.

Miután a képviselők tárgyaltak az tagállamok kormányaival a törvénytervezet végleges formájáról, azt a Parlament egészének és a tagállamoknak is el kell fogadniuk.

Az új szabályok egy nagyobb, digitális finanszírozási csomag részét képezik, amely az innováció ösztönzése és a védelem biztosítása mellett támogatja az EU digitális átállását. 2022 márciusában a Parlament új szabályokat fogadott el az elosztott főkönyvi technológia piaci infrastruktúrákban való tesztelésének támogatására is.

Mik azok a kriptoeszközök, kriptovaluták, tokenek és stabil érmék

Kriptoeszközök

A kriptoeszközök digitális eszközök, amelyek csereeszközként vagy befektetésként használhatók. A hagyományos banki szolgáltatásokkal ellentétben nincs szükség központi nyilvántartásra. Nem központi bank vagy hatóság bocsátott ki. A nevükben szereplő „kriptográfia” a biztonságra utal – titkosítással vannak védve.

Kriptovaluták

Az első kriptoeszközök a bitcoinok voltak, amelyeket 2008-ban vezettek be kriptovalutaként – a központi bank által kibocsátott valuták alternatívájaként. 2020-ra 5600 különböző kriptovaluta létezett, 250 milliárd euróra becsült globális értékükkel. A kriptoeszközök értéke gyakran meglehetősen ingadozó, ami korlátozza gyakorlati felhasználásukat, és nem hasznos valutává változtatja őket, hanem kockázatos befektetési formává.

Tokenek és stabil érmék

A tokenek újabb kriptoeszközök. Jellemzően új vállalkozói projektek vagy induló vállalkozások tőkebevonása céljából bocsátják ki őket. A stabil érmék értékét reáleszközök fedezik és új innovációs és szélesebb körű felhasználási lehetőségeket kínálnak.

Forrás: az Európai Parlament hivatalos oldala, 2022. április 7.