2021-ben nem emelkedhetnek a helyi adók

Megjelent a Kormány 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről.

A rendelet az alábbi szabályokat írja elő az önkormányzatoknak a 2021-es helyi adókra vonatkozóan:

  • A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
  • Az önkormányzatnak a rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.
  • A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.