Közeledik a nyári szünet s vele a szakiskolai és ágazati szakközépiskolás tanulók nyári gyakorlatának ideje. Az összefüggő szakmai gyakorlat célja, hogy tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, életszerű munkakörülmények között sajátíthassák el a választott szakma fortélyait.

Szeretnénk ettől a hónaptól kezdve 3 részen keresztül hasznos tanácsokkal ellátni a gazdálkodó szervezeteket, akik ilyen módon kapcsolódnak be a tanulók gyakorlati képzésébe.

1 Milyen formában lehetséges?

Tanulószerződéssel a gazdálkodó szervezet köt a tanulóval

 • a képzési idő végéig
 • a nyomtatvány 4 példányban letölthető a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról csmkik.hu/szakkepzes
 • sikeres szintvizsga után 9. évfolyam nyári gyakorlatától (a kamara ellenőrzi a feltételeket és nyilvántartásba veszi a szervezetet),
 • tanulói juttatás fizetendő, összegét a szakmai vizsgakövetelményben szereplő elmélet és gyakorlat aránya dönti el./www.nive.hu/

Együttműködési megállapodással a gazdálkodó szervezet köt az iskolával

 • a nyári gyakorlat időtartamára
 • A nyomtatvány 4 példányban letölthető a csmkik.hu honlapról
 • a képzési feltételeket az iskola ellenőrzi
 • szakiskolai képzésbenágazati szakközépiskolai képzésben
 • tanulói juttatás fizetendő / Törvényváltozás! az ágazati szakközépiskolásoknak is kell fizetni az összefüggő gyakorlat idejére/
 • Összege a mindenkori minimálbér 19,5%-a, mely minden megkezdett hét után jár.

Mindkét esetben érvényes:

 • A gyakorlat első napjától aláírt szerződésnek kell lennie.
 • Az aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ellenjegyzésre.
 • Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, tehát a részvétel kötelező.
 • Törvényi háttér: 2011. évi CLXXXVII tv. a szakképzésről
 • Tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással is lehetőség van a költségek elszámolására tanulónként normatíva alapján, ennek részleteiről a 2011 évi CLV.SZHJ tv. és a 2011. évi 280/2011 számú kormányrendelet rendelkezik.

Mikor szervezzük a nyári gyakorlatot?

 • a szorgalmi időszak utolsó napját követő naptól,
 • célszerű legkésőbb július hónapban megszervezni (a pihenőidő, hiányzások pótlásának biztosítása miatt és javítóvizsga is augusztusban esedékes).
 • Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.
 • Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni.
 • A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja.
 • A tanuló éjszakai munkárarendkívüli munkavégzésére (túlmunka), valamint készenlét ellátásra nem vehető igénybe. Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.

3 Mire érdemes figyelni a szerződés megkötésekor?

Tanulószerződés

 • megfelelő szakmát jelölő 7 jegyű OKJ szám (hosszú, 11 jegyű OKJ szám már nincs használatban)
 • oktatási azonosító 7-tel kezdődő, 11 tagú számsor mely a diákigazolványon is megtalálható
 • személyes adatok és törvényes képviselő adatainak kitöltése,
 • szervezet adatainak kitöltése kötelező,
 • megfelelő évfolyam megjelölés (2.pont)
 • az oktatás munkarendje (nappali esti oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás (2.pont)
 • gyakorlati képzés kezdete- NAV-hoz való bejelentés időpontja-( 5.2 pontban)
 • gyakorlati képzés várható befejezése ( 5.2 )pont
 • pénzbeli juttatás kezdő összege Ft-ban vagy %-ban (9.pont)
 • pénzbeli juttatás differenciálásának egységes feltételei és szempontrendszere( 11.pont
 • bankszámlaszám 14. pont
 • szerződéskötés dátuma, amely nem lehet később a gyakorlati képzés kezdeténél
 • eredeti aláírás, bélyegző, kiskorú tanuló esetén törvényes képviselő aláírása
 • orvosi alkalmassági  igazolás csatolása

Együttműködési megállapodás

 • szervezet adatainak kitöltése (adószám, statisztikai számjel)
 • a Függelék 1.2, 2.1-es pontjait az iskola tölti
 • a gyakorlati képzés tartalmát és tárgyi feltételeit szintén az iskola adja meg
 • a szakmai gyakorlat kezdete és vége a Függelék 1.3-as táblázatban található
 • a gyakorlati képzés helyszínét kötelező megadni
 • a pénzbeli juttatás összege kötelező beírni( min.21.645 Ft/hó)
 • a kötelező felelősségbiztosítás költségviselője az iskola

Hasznos linkek:
www.nive.hu
csmkik.hu/oldalak/szakkepzes
www.tanuloszerzodes.hu
www.isziir.hu