Kamarai Választások 2020

A gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározottak szerint a gazdasági kamaráknál négyévente választásokat kell tartani. A választott testületek négyéves ciklusa ebben az évben lejár. A CSMKIK Elnöksége június 12-i ülésén elfogadta a kamarai választások menetrendjét, melynek értelmében, szeptember 1-4. között a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűléseken történik meg a 60 fős kamarai küldöttgyűlés tagjainak, szeptember 25-i tisztújító küldöttgyűlésen pedig a kamara tisztségviselőinek megválasztása.

Mint ahogy a gazdasági szféra egészének képviseletére jogosult a kereskedelmi és iparkamara, valamennyi választási névjegyzékben szereplő  Csongrád-Csanád megyei nem agrár főtevékenységű vállalkozás jelölhet, illetve választhat, de csak önkéntes kamarai tagot.

 

Választási Névjegyzék

A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodákban megyeszerte július 27-től július 30-ig között közszemlére és betekintésre hozzáférhetővé teszi. A közszemlére tétel a választási névjegyzék elektronikus formában történő kifüggesztésével, annak elektronikus aláírással és időbélyegzővel történő ellátása mellett kerül sor.

A választási névjegyzék – tagozatonkénti bontásban – tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.

A tagjegyzék – osztályonkénti bontásban – tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdő időpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat 2020. július 30-ig kell a Választási Bizottsághoz benyújtani.

 

Küldöttválasztás

A küldöttgyűlés 60 mandátummal rendelkezik. A küldöttválasztás során konszenzusos alapon figyelemmel kell lenni a tagozat gazdasági súlyára, a tagozat tagsági létszámára, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városban székhellyel rendelkező vállalkozások, és működő területi szervek arányos képviseletére. Az alaplétszám tagozatonként 7 fő, a fennmaradó 32 hely 50 %-ban a befizetett tagdíj, 50%-ban a tagozati létszám alapján kerül súlyozásra. A Választási Bizottság határozata szerint az Ipari Tagozatban 17, a Kereskedelmi Tagozatban 15, a Szolgáltatási Tagozatban 17, a Kézműipari Tagozatban 11 küldött, valamint tagozatonként 3-3 pótküldött választható.

Alapszabályunk értelmében a területi képviseleti keretszámok tagozatonként:

A fennmaradó küldötti mandátumok a tagozatok szakmai szempontú képviseletét biztosítják.

Küldöttnek, tisztségviselőnek, testületi tagnak a kamarai tagvállalkozás képviseletére jogosult természetes személy választható. A gazdasági kamarai törvény 2 § f) pontja alapján képviseletre jogosult természetes személy, az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja.

A választási eljárás során a gazdálkodó szervezet szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják a személyazonosságuk hitelt érdemlő igazolásával.

A térségi és a vásárhelyi városi elnökségek megválasztása is most aktuális, ezért augusztus 25. - 31. között várjuk az adott térségben működő kamarai tagokat. A térségi ülések alkalmával sor kerül a térségi küldöttek jelölésére is.

A jelöltek listájának összeállítása a tagozati jelölő bizottságok, illetve a térségi elnökségek feladata, tehát a jelöltek személyére e testületeknél lehet javaslatot tenni előzetesen, illetve a jelölőgyűléseken felszólalva. A jelenlévők 20%-ának + 1 szavazattal lehet valakiből jelölt. Előzetes javaslatokat az alábbi elérhetőségeken juttathatja el az illetékes bizottságnak a javasolt személy beosztásával, képviselt vállalkozás nevével és javasolt pozíció megjelölésével: e-mailben: titkarsag@csmkik.hu, személyesen és levélben: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

A küldötteket szeptember 1-4. között megtartott jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken jelöltállítást követően titkos szavazással választják többes jelölés esetén.

A tisztségviselők, testületi tagok megválasztása már a megválasztott küldöttek feladata lesz az első, tisztújító küldöttgyűlésen szeptember 25-én. A küldöttek soraikból – a tagozati jelölések figyelembevételével – megválasztják a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökség 19 tagját, tagozatonként 2-2 pót elnökségi tagot, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság 6-6 tagját, továbbá az országos kamarai küldötteket. Ez a fórum tesz javaslatot az országos kamarai elnökségbe jelölt Csongrád megyei képviselők személyére is.

A kamara választási szabályzata ITT érhető el, mely része a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának.

 

CSMKIK Választási Bizottság

 

Térségi gyűlések és tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések tervezett időpontjai

Térségi gyűlések

      Szentes: 2020. augusztus 25. (kedd) 16 óra (Művelődési és Ifjúsági Ház, Szentes, Tóth József u. 10-14.)

      Csongrád: 2020. augusztus 26. (szerda) 14 óra (CSMKIK Képviseleti Iroda, Csongrád, Fő u. 19-21.)

      Kistelek: 2020. augusztus 26. (szerda) 16 óra (Polgármesteri Hivatal, Kistelek, Árpád u. 1.)

      Makó: 2020. augusztus 27. (csütörtök) 15 óra (Hotel Glorius, Makó, Csanád vezér tér 2.)

      Hódmezővásárhely: 2020. augusztus 28. (péntek) 14 óra (CSMKIK Képviseleti Iroda, Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.)

      Mórahalom: 2020. augusztus 31. (hétfő) 10 óra (Polgármesteri Hivatal Díszterme, Mórahalom, Szentháromság tér 1.)

A csongrádi, kisteleki, mórahalmi térség együtt tagozatonként 1-1 küldött jelöltet állít, a jelölt állítás időpontja és helyszíne: Csongrád

 

Tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések

      Kézműipari Tagozat gyűlése: 2020. szeptember 1. 15 óra (14 óra - osztálygyűlések)

      Kereskedelmi Tagozat gyűlése: 2020. szeptember 2. 15 óra (14 óra - osztálygyűlések)

      Szolgáltatási Tagozat gyűlése: 2020. szeptember 3. 15 óra (14 óra - osztálygyűlések)

      Ipari Tagozat gyűlése: 2020. szeptember 4. 15 óra (14 óra - osztálygyűlések)

 

Helyszín: CSMKIK Székház

 

A CSMKIK Választási Bizottsága, mely 2020. július 9-én alakult:

A bizottság elnöke: Palotás Sándor (Déli-Farm Kft.)

A bizottság tagjai:
Bacsa Pál  (BacsaTech Kft.)
Horváth Gábor (Calendula Kft.)
Horváth István (PAAM Kft.)
Justin Ferencné  (Justin Team Kft.)
Mura-Mészáros Zsolt (Délzsalu Kft.)
Nagy Ferenc  (Kis-Kör Bt.)
Takácsné Fekete Piroska  (TÉT Szerszám Kft.)
Török László e.v.