Versenyképesség növelő támogatás közép-és nagyvállalatoknak

Új támogatási program indult a gazdaság újraindításához, amely segítséget kíván nyújtani a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az Európai Bizottság jóváhagyta az 50 milliárd forint (körülbelül 140 millió euró) keretösszeggel rendelkező támogatási programot. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 2020. december 31-ig nyújtható és előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és nagyvállalatok számára rendelkezésre állni.

A támogatás forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerül folyósításra, egy összegben. A rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatást a Külgazdasági- és Külügyminisztérium indítja el, a lebonyolító szerv a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.

Az a közép-és nagyvállalat igényelheti a támogatást, amely:

  • nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak;
  • a koronavírus járvány miatt az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
  • vállalja, hogy a bázislétszámot a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;
  • vállalja, hogy 2021. június 30-ig olyan legalább 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon, melyet nem kezdett meg a pályázat benyújtását megelőzően.

A támogatás mértéke a beruházási volumentől függően a beruházási érték 30%-50%-a, de legfeljebb 800.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatásról bővebb információ itt érhető el.