Uniós alap a kkv-k szellemi tulajdonának védelméért

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) egy új uniós kkv-alapot indított el, amely utalványokat kínál az uniós székhelyű kkv-k számára, hogy ily módon segítse őket a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaik védelmében. Ez a második olyan uniós kkv-alap, amelynek célja, hogy a következő három évben (2022–2024 között) támogassa a kkv-kat a Covid19 utáni helyreállításban, valamint a zöld és digitális átállásban.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A kkv-k kis mérete sok esetben előnyt jelent, azonban ha növekedni akarnak vagy vezető szerepet kívánnak vállalni az új technológiák terén, akkor a nagyvállalatokhoz hasonlóan meg kell védeniük találmányaikat és alkotásaikat. Az új ötletek és a szakértelem képezik a fő hozzáadott értéket az EU-ban. Az újonnan létrehozott alappal támogatni kívánjuk a kkv-kat abban, hogy megbirkózzanak a mostani sajátos időszakkal, és az elkövetkező évtizedekben is erősek és innovatívak maradjanak.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „Közismert, hogy a Covid19-válság különösen súlyosan érintette a kkv-kat. Azonban továbbra is gazdaságunk és ökoszisztémáink gerincét jelentik. Az új kkv-alap támogatni fogja a kis- és középvállalkozásokat innovációik és kreativitásuk hasznosításában. Mindez elengedhetetlen a kkv-k feltőkésítéséhez és a zöld és digitális átállás ösztönzéséhez.”

A 47 millió eurós költségvetéssel rendelkező uniós kkv-alap a következő módokon fog támogatást biztosítani:

  • A tagállamok által az IP Scan szolgáltatásokért felszámított díjak 90%-ának visszatérítése. E szolgáltatások átfogó értékelést adnak a kérelmező kkv szellemi tulajdonnal kapcsolatos igényeiről, figyelembe véve az immateriális eszközeiben rejlő innovációs potenciált;
  • A szellemi tulajdoni hivatalok (köztük a nemzeti szabadalmi hivatalok, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatal) által a védjegyek és formatervezési minták lajstromozásáért felszámított díjak 75%-ának visszatérítése;
  • A Szellemi Tulajdon Világszervezete által a nemzetközi védjegy- és formatervezésiminta-oltalom megszerzéséért felszámított díjak 50%-ának visszatérítése;
  • A nemzeti szabadalmi hivatalok által 2022-ben a szabadalmak bejegyzéséért felszámított díjak 50%-ának visszatérítése;
  • 2023-tól kezdődően az alapból további szolgáltatások is fedezhetők lesznek, például részleges megtérítésre kerülhetnek a technika korábbi állásával kapcsolatos kutatás és a szabadalmi bejelentés költségei; fedezhető lesz a szabadalmi ügyvivők által a szellemi tulajdon témakörében nyújtott magántanácsadás (szabadalombejegyzés, hasznosítási megállapodások, szellemi tulajdon értékelése, alternatív vitarendezési költségek stb.).

A szellemi tulajdonjog terén a kkv-knak innovációik védelme érdekében rugalmas eszköztárra és gyors finanszírozásra van szükségük. Ezért az új uniós kkv-alap most első alkalommal terjed ki a szabadalmakra is. A Bizottság pénzügyi hozzájárulása 2 millió eurót tesz ki, és teljes egészében a szabadalmakkal kapcsolatos szolgáltatásokra irányul. A kkv-k például kérelmezhetik a találmányaik valamely tagállamban történő szabadalmaztatásáért fizetendő regisztrációs díj visszatérítését.

Az EUIPO pályázati felhívások útján fogja kezelni a kkv-alapot. Az első pályázati felhívást a mai napon teszik közzé az EUIPO honlapján.

A potenciális kedvezményezettekkel szembeni tisztességes és egyenlő bánásmód, valamint a fellépés hatékony irányításának biztosítása érdekében a vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmek benyújtására a teljes 2022–2024-es időszakban lehetőség lesz. A pályázatok vizsgálatára és értékelésére beérkezési sorrendben kerül sor. A szellemi tulajdon területén tapasztalattal nem rendelkező kkv-kat arra bátorítjuk, hogy először az IP Scan szolgáltatásra pályázzanak, és csak ezt követően a többi szolgáltatásra.

Az uniós ipari napok keretében (2022. február 8–11.) a szervezők rendkívüli ülést szentelnek az új kkv-alapnak, amely ülésen a kkv-k kérdéseket tehetnek fel az alapot kezelő szakértőknek, és gyakorlati útmutatást kaphatnak arról, hogyan pályázhatnak a különböző szolgáltatásokra. A rendkívüli ülésre a tervek szerint 2022. február 11-én kerül sor. Az ülést az uniós ipari napokra való feliratkozás után interneten keresztül is követni lehet.

Háttér-információk

Az EU arra törekszik, hogy növelje a kkv-k ellenállóképességét, hogy így segítsen nekik megbirkózni a Covid19-válság okozta jelenlegi kihívásokkal, és támogassa a zöld és digitális technológiákra való átállásukat. Az EU oly módon kovácsol tőkét a vállalatai által létrehozott, fejlesztett és megosztott immateriális javak értékéből, hogy segíti őket ezen eszközök hatékonyabb kezelésében, valamint pénzügyi támogatást és a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést biztosít számukra.

A Bizottság az uniós gazdaság helyreállításának és ellenállóképesebbé tételének elősegítése érdekében 2020 novemberében közzétette a szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervet. A cselekvési terv prioritásai között a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy előmozdítja a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó eszközök hatékony használatát és alkalmazását, különösen a kkv-k körében. A Bizottság konkrétan pénzügyi támogatást kínált a Covid19-válság által érintett kkv-knak, segítve őket szellemi tulajdoni portfólióik kezelésében, valamint a zöld és digitális technológiák felé való elmozdulásban.

2021-ben a Bizottság az EUIPO-val együtt elindította az első olyan uniós kkv-alapot, amely szolgáltatásokat kínál az IP Scan-hez kapcsolódó, valamint a nemzeti védjegyek és a formatervezési minták lajstromozásával járó költségek visszatérítésére. Az alap rendelkezésére álló 6,8 millió eurót a 27 tagállam 12 989 kkv-ja vette igénybe. Az eredeti kkv-alap első évében összesen 28 065 szolgáltatási tranzakcióra került sor, ami azt mutatja, hogy a fellépés rendkívül sikeresnek bizonyult.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. január 10.