Uniós kötvények a munkanélküliség mérsékléséért

Az Európai Bizottság kibocsátotta az első szociális kötvényeket a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) keretében, mintegy 17 milliárd euró értékben, hogy segítséget nyújtson ezzel a munkahelyek megóvásához és a foglalkoztatás szintjének fenntartásához. Két kötvénycsomag kibocsátására került sor: az egyik, összesen 10 milliárd euró értékű kötvénycsomag visszafizetése 2030 októberében, a másik, összesen 7 milliárd euró értékű kötvénycsomag visszafizetése pedig 2040-ben válik majd esedékessé. A befektetők nagy érdeklődést mutattak e kiváló minősítésű eszköz iránt, és az értékpapírok több mint 13-szoros túljegyzésére került sor, így mindkét kötvénycsomag esetében kedvezően alakultak az árképzési feltételek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A Bizottság a történelem során először bocsát ki szociális kötvényeket a piacon, hogy forrásokat gyűjtsön az emberek munkahelyének megőrzéséhez. Ezt a példa nélküli lépést a rendkívüli körülmények tették szükségessé, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megóvjuk Európa lakosainak megélhetését. Örömömre szolgál, hogy válság által súlyosan érintett országok a SURE keretében hamarosan támogatásban részesülnek.”

Johannes Hahn, a költségvetésért és az igazgatásért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Ezzel a művelettel az Európai Bizottság megtette az első lépést afelé, hogy bekerüljön a globális adósságtőke-piacok fő vonalába. A jelentős befektetői érdeklődés és a kötvénykibocsátást kísérő kedvező feltételek is azt bizonyítják, hogy óriási az érdeklődés az uniós kötvények iránt. A kibocsátott kötvények „szociális kötvény” jellege ösztönzőleg hatott azokra a befektetőkre, akik a jelenlegi nehéz időkben segíteni kívánják az uniós tagállamokat a foglalkoztatás támogatásában.”

Mindkét kötvény kibocsátására a nagy érdeklődést tükröző, vonzó feltételek mellett került sor. A 10 éves lejáratú kötvényt 3 bázisponttal, a 20 éves lejáratú kötvényt pedig 14 bázisponttal árazták a midswap értékek fölé. A végleges új ázsió a becslések szerint a 10 éves lejáratú kötvénycsomag esetében 1 bázispont, a 20 éves lejáratú kötvénycsomag esetében 2 bázispont, és a kibocsátott volumen miatt mindkét érték rendkívül alacsony.

Mindez azt jelenti, hogy a Bizottság eddigi legnagyobb kötvénykibocsátása igen kedvező árazási feltételek mellett valósul meg, és a SURE program biztatóan indul. A Bizottság által a hitelfelvétel során elért kedvező feltételeket alkalmazzák közvetlenül a kölcsönben részesülő tagállamok esetében is.

Az Európai Bizottságot az ügylettel összefüggésben közös könyvvezetőkként támogató bankok a Barclays (Írország), a BNP Paribas, a Deutsche Bank, a Nomura és az UniCredit.

A befolyt pénzösszegeket kölcsön formájában fogják átutalni a kedvezményezett tagállamoknak, hozzájárulva ahhoz, hogy a tagállamok fedezni tudják a csökkentett munkaidős foglalkoztatás nemzeti rendszereinek finanszírozásához, valamint a koronavírus-világjárvány nyomán bevezetett hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó költségeket.

Ezzel összefüggésben a Bizottság a hónap elején bejelentette, hogy kibocsátja az összes uniós SURE-kötvényt szociális beruházási kötvény formájában mintegy 100 milliárd euró értékben, és elfogadta a szociális beruházási kötvények keretrendszerét, amelyet független értékelésnek vetettek alá.

Háttér-információk a SURE programról

A SURE-eszköz keretében a jelen állás szerint 17 tagállam részesül majd pénzügyi támogatásban a munkahelyek megóvása és a foglalkoztatás szintjének fenntartása érdekében. Az eszköz az Unió által a tagállamok számára kedvező feltételek mellett nyújtott kölcsönök formájában biztosít majd pénzügyi támogatást.

Ezek a kölcsönök hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a tagállamok fedezni tudják a csökkentett munkaidős foglalkoztatás nemzeti rendszereinek finanszírozásához, valamint a világjárvány nyomán – különösen az önfoglalkoztatók számára – bevezetett hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. A SURE program hozzájárulhat bizonyos egészségügyi intézkedések, különösen olyan munkahelyi intézkedések finanszírozásához is, amelyek a normális gazdasági tevékenységhez való biztonságos visszatérést biztosítják.

A tagállamok továbbra is igényelhetnek SURE-támogatást, amely összesen mintegy 100 milliárd eurónyi kerettel tud segítséget nyújtani a világjárvány által érintett munkahelyek és munkavállalók védelméhez. A Bizottság a SURE keretében már összesen 87,8 milliárd euró pénzügyi támogatást javasolt 17 tagállamnak.

Háttér-információk az uniós hitelfelvételről

Az Európai Unió a Római Szerződéssel jött létre 1957-ben, és 0%-os kockázati súlyozású kötvénykibocsátóként tartják számon (Bázel III). Az EU hitelfelvételei az EU közvetlen és feltétel nélküli kötelezettségei, amelyeket a tagállamok garantálnak az uniós költségvetésen keresztül. Az Európai Bizottságot az EU-Szerződés felhatalmazza arra, hogy az Európai Unió nevében a nemzetközi tőkepiacokon hitelt vegyen fel.

Az EU kizárólag euróban vesz fel hitelt azzal céllal, hogy az így szerzett pénzeszközöket euróban továbbhitelezze a tagállami hitelfelvevőknek. Jelenleg négy hitelprogramot működtet: az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust (EFSM), a fizetésimérleg-támogatási mechanizmust (BoP), a makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) és a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközt (SURE), amelynek létrehozásáról a közelmúltban, 2020. május 19-én rendelkezett a Tanács.

Az EU által a SURE keretében kibocsátott kötvényeket „szociális kötvény” címkével látják el.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. október 21.