Tanév végi tudnivalók

Tanulószerződés és szakképzési munkaszerződés a befejező évfolyamon

 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a kétfajta végzős, szakmát, illetve kifutó rendszerben szakképesítést tanuló esetében a két szerződésfajta más-más jogviszonyon alapul. Tanulószerződés esetében nincs munkaviszony (meghatározó a tanulói jogviszony, az OKJ-szakképesítést tanuló a szakmai gyakorlatát tölti a cégnél), nincs munkabér (ebből kifolyólag távolléti díj sem), nincs munkavégzési kötelezettség és ez alóli mentesülés, nincs szabadság. A képzés körülményeire vonatkozóan a régi Szt. 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (így egyebek mellett a tanulói pénzbeli juttatásra, a pihenőnapokra, a tanulószerződés megszűnésére). Tanulószerződés alapján csak a gyakorlati képzés napjaira hívható be a tanuló, semmi egyébre (pl. nyári szünet napjaira, gyakorlati képzéssel nem érintett napokra, vizsganapokra) nem. Ez fontos körülmény, amikor a duális képzőhely dokumentálni szeretné a befejező évfolyam speciális napjait (ballagás, vizsgafelkészülés, vizsga).

Az elszámolást illetően viszont azonos a módszertan a szakképzési munkaszerződéssel. Az iskolai oktatási napokon és a munkabérre (tanulószerződés esetében tanulói pénzbeli juttatásra) nem jogosító munkanapokon kívül minden munkanap elszámolható. Így amikor tanulónak nincs megjelenési kötelezettsége a képzőhelyen, de nem iskolai oktatáson van, az adókedvezmény elszámolható, így a vizsga napja(i) és a ballagás (rendezvény) is.

Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a mindkét szerződés esetében a lezárás két módon történhet: egyrészt a törvény erejénél fogva (megszűnés automatikusan, minden beavatkozás nélkül), másrészt a felek akaratából (megszüntetés). A két időpont eltérhet egymástól.

Szakképzési munkaszerződés esetén a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet alapvetően a szakképző intézményben kell eltölteni.

Tanulószerződés esetén legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg a tanulót, mely során gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történő megállapodás alapján akár gyakorlati képzésen is vesz részt, de kizárólag vizsgára való felkészülés céljából.

A tanulói jogviszonyban létesített szakképzési munkaszerződés a törvény erejénél fogva megszűnik az Szkt. rendelkezései szerint a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján.  Sikertelen vizsgánál a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg a jogviszony, és az ettől számított 30. napon a szakképzési munkaszerződés is. Megszűnik a szakképzési munkaszerződés a felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított harmincadik napon, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja. Nem feltétlenül szükséges külön megszüntetni, de a felek akaratából, közös megegyezéssel ettől eltérő (korábbi) időpontban, például a sikertelen vizsga napjával is lehetséges.

 

Tanulószerződésnél a komplex szakmai vizsga utolsó napján megszűnik a szerződés, függetlenül annak sikerességétől. Megszűnik továbbá a tanulói jogviszonynak megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja.

Nem végzős tanulók (nyári) gyakorlata

 

A jelenleg 11. évfolyamon tanuló (kifutó) ágazati képzésben résztvevő szakgimnáziumi tanulóknak együttműködési megállapodással a szorgalmi időszakot követő gyakorlati képzése a továbbiakban is lehetőség szerint vállalati munkakörülmények között valósul meg. A tanuló és képzőhely kapcsolatfelvételét követően lehetőség szerint minél hamarabb kössék meg a felek az együttműködési megállapodást, hogy időben meg tudjon kezdődni a szakmai gyakorlat. A tanulót a nyári összefüggő (140 óra = 20 munkanap = 4 hét (H-P); 2022.06.20-2022.08.31. között megszervezve) szakmai gyakorlat során 9.750 Ft / hét pénzbeli juttatás illeti meg, mely az együttműködési megállapodásban rögzített összeg, míg a duális képzőhely adókedvezményként 3.307 Ft-ot tud elszámolni munkanaponként.

 

A technikumban vagy a szakképző iskolában szakmát tanuló tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek szakképzési munkaszerződéssel vehetnek részt a szakirányú oktatásban a duális képzőhelyen (ágazati alapvizsgát követően), mely a szakirányú oktatás időtartamára; vagy évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra szólhat. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.

 

Továbbá felhívjuk a tanulókat foglalkoztatni kívánó gazdálkodók figyelmét, hogy a szakképzési munkaszerződés-kötés előfeltétele a kamarai nyilvántartásba vételi eljárás. Azon vállalkozások, akik még nem rendelkeznek kamarai nyilvántartásba-vétellel az adott szakmára vonatkozóan, a tanulóképzésre vonatkozó igényüket az alábbi letölthető nyomtatványon tudják jelezni kamaránknak:

 

https://csmkik.hu/oldalak/kepzesi-engedely-kepzohelyek-listaja

 

Ezúton szeretnénk vállalkozásaink figyelmét felhívni, hogy Kamaránk szervezésében 2022. június 21. napján Tímárné Staberecz Teréz, a CSMKIK tanácsadói hálózat szakértője, okl. közgazda, könyvvizsgáló, a Mérleg Adótanácsadó- és Könyvelő Iroda vezetője előadást tart a tanulók foglalkoztatásáról, érvényesíthető adókedvezményről, melyre várjuk érdeklődő figyelmüket, kérdéseiket, melyre a linkre kattintva tudnak jelentkezni.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05