Kamarai nyilvántartásba vétel az új szakképzési rendszerben

A 2020 szeptemberében indult új szakképzési rendszerbe beiskolázott tanulók foglalkoztatásához, a szakképzési munkaszerződés megkötéséhez nem csak az új, de a már nyilvántartásunkban szereplő gyakorlati képzőhelyeket a kamarának hatósági ellenőrzési eljárás keretében újra kell minősíteni ahhoz, hogy szerepelhessenek az új képzési rendszer duális képzőhelyeinek nyilvántartásában.

Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amely nyomtatvány elérhető és letölthető honlapunkon, melyet papír alapon vagy elektronikusan kell megküldeni kamaránknak. A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

- megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek

- vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,

- telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá

- tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A duális képzőhellyel szemben támasztott követelmények leírását megtalálja honlapunkon a kapcsolódó dokumentumok ablakban.

A képzési engedéllyel rendelkező gazdálkodókról a kamara Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer (ISZIIR) felületén külső érdeklődő számára hozzáférhetővé tett oldalon, a gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása  menüpontban tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol szakképesítésre, szakmára, szakmacsoportra, illetve területileg illetékes kamarára rászűrve találhatnak megfelelő képzőhelyet.

Kapcsolódó dokumentumok: