Tanév végi tudnivalók

 

Fontos kérdés a tanév végét érintő tudni és tennivalók, melyeket az alábbiakban rendszereztük a tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással rendelkező tanulókat foglalkoztató képzőhelyek számára.

A tanév végén felmerülő tudnivalókat (normatíva, pénzbeli juttatás stb.) aszerint csoportosítottuk, hogy a tanulók idén végeznek-e vagy sem, de érdemes az alábbiakat végigolvasni az érintetteknek.

1. A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanuló esetében – szakmai vizsga veszélyhelyzetben:

A szakképzési törvény, továbbá a JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozat alapján a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. A tanulószerződés komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg. Az utolsó tanítási nap (2020. április 30.) és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára. A tanulószerződés megszűnéséig a vállalkozás csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegé vel. 

Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, és úgy dönt, részt vesz a vizsgán a 2019/2020. május-júniusi vizsgaidőszakban, úgy várhatóan 2020. május 4. és 2020. június 15. között szűnik meg a tanulószerződése, finanszírozási kérdések is a főszabály szerint alakulnak.

Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható (legalább 60 % gyakorlatot teljesített a tanévben), abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán. Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, melyet írásban jelzett az iskola felé, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. A tanulószerződése is eddig tart, és minden ezzel kapcsolatos finanszírozási kérdés is e szerint alakul.

Attól függetlenül, hogy mennyi idő telik el az utolsó tanításai nap (2020. április 30.) és a vizsga utolsó napja között (2020. május-június/2020. október-november), a hatályos tanulószerződés a jogalap a normatíva lehívására és a pénzbeli juttatás kifizetésének kötelezettségére. Kiemelten fontos, hogy ha megszűnik a tanulói jogviszony, annak következménye, hogy az addig hatályos tanulószerződés is megszűnik. 

2. A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló esetében:

Az a tanuló, aki nem teljesítette a tanévre meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

A 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban van, ezen időpontig a gyakorlati képzést szervező szervezet a normatívát lehívhatja, a tanulói pénzbeli juttatást is fizetnie kell.

Ha az iskola végzi a gyakorlati képzés pótlását (és a gyakorlati képző fizeti a tanulói juttatást) a gyakorlati képző ez esetben is lehívhatja a normatívát, ugyanakkor ez esetben az iskola, mint teljesítési segéd vesz részt a képzésben és a gyakorlati képző (hozzájárulási kedvezménye terhére) megfizeti az iskolának a pótlást, olyan összegben, amennyiben megállapodnak (teljesítési megbízotti megállapodás alapján).

Annak a tanulónak, aki nem teljesítette a gyakorlati követelmények 60%-át a május-júniusi vizsgaidőszakra, hanem pl. csak 40%-át, az augusztus-október közötti pótlási időszakban csak 20%-ot kell teljesíteni. Így összesen rendelkezni fog a 60%-kal, ami a vizsgára bocsáthatóság feltétele.

Amennyiben a tanulószerződés a jogszabályban, iskolai határozatban leírtak szerint szünetel, úgy a tanulót nem illetik meg a tanulószerződésből eredő jogosultságok, továbbá a gyakorlati képző nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre.

A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő, valamely tárgyból elégtelen osztályzatot kapó tanuló nem bocsátható szakmai záróvizsgára, az erre vonatkozó passzusokat a veszélyhelyzeti szabályozás nem írja felül. A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés  alapján tanulói juttatásra nem jogosult, gyakorlati foglalkozáson való részvételre tovább nem kötelezhető. A vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével. Tanulói jogviszonya – és egyben tanulószerződése is – ebben az esetben az őszi vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg (a tanulói jogviszony sikertelen szakmai vizsga esetén is megszűnik). Amennyiben a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatja, a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként figyelembe vehető a gyakorlati képzési normatíva.

3. Nem végzős tanulók elmaradt gyakorlati képzésének pótlása

A nem végzős tanulónak az elmaradt gyakorlati képzését lehetőség szerint a következő tanév kezdetéig, az összefüggő szakmai gyakorlat meghosszabbításával vagy az iskolával együttműködve kell megoldani. Nem mentesíti őket az évfolyamismétlés alól a jelenlegi veszélyhelyzet. 

4. Nem végzős tanulók nyári gyakorlata

A jelenleg 9. évfolyamon tanuló szakközépiskolai fiataloknak tanulószerződéssel, az ágazati képzésben résztvevő szakgimnáziumi tanulóknak együttműködési megállapodással a megvalósuló szorgalmi időszakot követő gyakorlati képzése a továbbiakban is lehetőség szerint vállalati munkakörülmények között valósul meg, illetve, ahol ez nem lehetséges a veszélyhelyzet miatt a digitális gyakorlati képzési forma szerint valósul majd meg. A tanuló és képzőhely kapcsolatfelvételét követően lehetőség szerint minél hamarabb kössék meg a felek a tanulószerződéseket, hogy időben kezdődjön meg tudjon kezdődni a szakmai gyakorlat.

Továbbá felhívjuk a tanulókat foglalkoztatni kívánó gazdálkodók figyelmét, hogy a tanulószerződés-kötés előfeltétele a kamarai nyilvántartásba vételi eljárás. Azon vállalkozások, akik még nem rendelkeznek kamarai határozattal az adott szakképesítésre vonatkozóan, a tanulóképzésre vonatkozó igényüket az alábbi letölthető nyomtatványon tudják jelezni kamaránknak.

https://csmkik.hu/oldalak/kepzesi-engedely-kepzohelyek-listaja