Szombattól ezeken a helyeken kötelező a maszkviselés

Szombattól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

A pontos szabályokat a november 18-i közlönyben megjelent 633/202-as kormányrendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról tartalmazza.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő pontokkal egészül ki:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles

 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
 • az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
  -muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  -nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  -kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
  -közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  -közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
  -integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
  -közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
  -nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • ügyfélfogadási időben
  -a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  -az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
  -minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során,
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során

maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A rendeletben meghatározott kivételek

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.
A szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.
A szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.

Hogyan kell eljárni a szabályok be nem tartásakor?

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli a jogszabálybanmegfelelő módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A rendelelet 2021. november 20-án lép hatályba.