Részletek a hamarosan induló munkahelyi képzéseket támogató pályázatról

Megjelent a GINOP Plusz-3.2.1-21-es A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című felhívás véleményezhető tervezete.

A hirdetmény IDE kattintva érhető el, és augusztus 23-ig van lehetőség észrevételeket küldeni.

Ki pályázhat majd?

Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik a támogatást igénylő. 


Elszámolható költségek

-képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;
- a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis támogatásként, így a támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll. A bértámogatás igénylése opcionális.

Milyen képzéseket támogatnak?

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:
i. létesítmény energetikus (szakképesítés)
ii. raktárvezető (szakképesítés)
iii. gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

2. Soft skill képzés
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:
i. projekt alapú csapatmunka
ii. hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
iii. vezetői készségek fejlesztése
iv. alapkompetenciák fejlesztése
v. postcovid hatásokat feldolgozó tréning

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:
i. irodai szoftverek használata
ii. CNC programozási ismeretek
iii. Java programozó

4. Nyelvi képzés
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer
szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Példa:
i. alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

Az egy vállalkozás részére nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

  • Mikro-, kis és középvállalkozás: 50 millió Ft
  • Nagyvállalat: 100 millió Ft

Támogatás intenzitás
A képzési költség támogatás elszámolásához a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti képzési támogatás jogcím, míg a bértámogatáshoz a de minimis támogatási kategória kerül alkalmazásra. A
képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak:

  • Mikro- és kisvállalkozás: 70%
  • Középvállalkozás: 60%
  • Nagyvállalat: 50%

Eredményességi elvárások
A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

Kérelem beadása
Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatna. A kérelem a www.munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül adható majd be. A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partner kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

A tervezet szerint 2021. szeptember 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 15. napjáig.