Négy hetes szakképzési munkaszerződés

Már többször volt szó az egybefüggő szakmai gyakorlat szakképzési munkaszerződés alapján történő teljesítéséről, most azonban ennek egy új aspektusát szeretnénk bemutatni.

 

Mint ismeretes, az Szkt. 83. § (2) bekezdése kimondja, hogy szakképzési munkaszerződés évente egy alkalommal, legalább 4 és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra is köthető.

A minimális időtartammal, azaz a 4 héttel kapcsolatban merültek fel kérdések, kifejezetten a technikusi képzésben egyes szakmák esetében a ptt-ben alacsony óraszámmal megjelölt egybefüggő szakmai gyakorlat (80 óra) megszervezésével kapcsolatban. Napi 8 órás munkaidőbeosztással ugyanis elvben ez az alacsony óraszám 2 hét alatt teljesíthető.

Fontos azonban, hogy a duális képzőhelyek számára világossá váljanak a következők:

  1. A képzési program 4 hétre kell szóljon, ez tartalmazza az óraszámot, a tananyagegységeket, az időbeli (esetleg helyszínt illető) ütemezést. Alacsony összóraszám esetén egyenlőtlen munkaidőbeosztással is – az időarányos szabadságok figyelembevételével – a 4 hetes időtartamra kell elosztani az egybefüggő gyakorlatra a képzési programban betervezett szakmai oktatási anyagot.
  2. A képzés gyakorlatban történő megszervezése nem mehet szembe a képzési programmal. Az Szkt. 84. § (2) bekezdése alapján jogi akadálya a kéthetes munkaidőkeret alkalmazásának nincs, azonban az egyenlőtlen munkaidőbeosztást úgy kell meghatározni, hogy a 4 hetes szerződés eredeti céljával (a szakmát tanuló legalább egy hónapig munkahelyi környezetben van és duális képzésben vesz részt) ne menjen szembe.
  3. Amennyiben a ptt-ben az egybefüggő gyakorlatra előírt óraszám hamarabb teljesül, mint 4 hét (a fentiek szerint akár 2 hét alatt), a szakképzési munkaszerződés közös megegyezéssel sem szüntethető meg a 4 hét letelte előtt. Mint fentebb írtuk, a szakképzési szabályozás alapján a szakképzési munkaszerződés minimális időtartama 4 hét lehet. Amennyiben 2 hét után felmondásra kerül, de közben az egybefüggő gyakorlatra előírt követelmények teljesülnek, akkor a felek szándékosan nem tartják be az időtartammal kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket. Ezen túlmenően, ha a felmondás oka az, hogy a szakmát tanuló teljesítette a ptt-ben meghatározott követelményeket, akkor a munkáltató duális képzőhely eleve így tervezte meg az egyenlőtlen munkaidőbeosztást. Ez viszont azt jelenti, hogy már a munkaviszony megkötésekor tudta, hogy azt meg fogja/akarja szüntetni, ez pedig nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének és felvetheti a joggal való visszaélés lehetőségét is, amelynek munkajogi következményeit a munkáltatónak viselnie kell.

 

Az Mt. 6. § (2) bekezdése ezzel kapcsolatban kimondja: „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.”

A fenti esetben (2 hét alatt a szakmát tanuló teljesítette a ptt-ben meghatározott követelményeket) felmondott szakképzési munkaszerződés szakmai szempontból is aggályos, mert nem a 4 hétre szóló képzési program alapján teljesült a képzés.

 

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05.

 

CSMKIK Képzési Igazgatóság