Mondja el véleményét a fenntartható vállalatirányítás tervezett szabályozásáról!

Az Európai Bizottság fenntartható vállalatirányítással kapcsolatos javaslatához várja a vállalkozói észrevételeket. A tervezet szerint a vállalatoknak átfogó átvilágítási (due diligence) eljárásokat kell implementálni az értékláncaikba az emberi jogokat és környezetet érintő kockázatok, estleges negatív hatások azonosítása, felmérése, megakadályozása és csökkentése érdekében.

Az Európai Bizottság 2022. február 23-án publikálta javaslatát a fenntartható vállalatirányításról és a kellő gondosságról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló irányelvről.

Az irányelv szövege angol nyelven itt érhető el, kapcsolódó anyagok elérhetők továbbá ezen a linken.

A javaslat célja valamennyi gazdasági ágazatban befolyásolni a vállalatok magatartását az Európai Zöld Megállapodásnak és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céloknak megfelelő, klímasemleges és zöld gazdaságra való sikeres átmenet érdekében. A szabályozás előírja, hogy a vállalatirányításba, az üzleti döntésekbe integrálni szükséges a fenntarthatóság, a vállalat hosszútávú ellenállóképessége szempontjait. Ezek megvalósulása érdekében a tervezet szerint a vállalatoknak átfogó átvilágítási (due diligence) eljárásokat kell implementálni az értékláncaikba az emberi jogokat és környezetet érintő kockázatok, estleges negatív hatások azonosítása, felmérése, megakadályozása és csökkentése érdekében. A javaslat újdonsága, hogy az emberi jogokra, fenntarthatóságra, klímaszempontokra figyelemmel levő üzleti magatartást kötelező jogi normaként vezeti be, a gazdasági társaságok üzletszerű gazdasági tevékenységére határoz meg rendelkezéseket.

A javaslat személyi hatálya alá tartoznak:

  • valamennyi, az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató és a 150 millió EUR nettó árbevételt meghaladó társaság
  • azok a társaságok is, amelyek által foglalkoztatott munkavállalók száma és nettó árbevétele ezen értékek alatt marad, de a 250 főt, illetőleg a 40 millió EUR-t meghaladja, amennyiben bevételük jelentős részét ún. nagy hatású ágazatban generálják
  • továbbá az uniós piacon aktív, de nem valamely tagállam joga alapján létrehozott társaságok is feltételekkel.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) nem tartoznak a javaslat hatálya alá, ugyanakkor a javaslat hatálya alá tartozó vállalkozásokkal folytatott üzleti kapcsolatok miatt náluk is megjelennek (adminisztrációs) terhek, amelyek ellensúlyozására a Javaslat támogató intézkedéseket tartalmaz.

A tervezet emberi jogi és környezeti szempontú átvilágítási kötelezettséget ír elő, amely kiterjed a társaság saját működésére, a leányvállalatokra, vagy az értékláncaikban létesített közvetlen és közvetett üzleti kapcsolatokra is kiterjedően a gazdasági tevékenységük tekintetében. Az átvilágítás lépései az OECD és az ENSZ vonatkozó irányelvei alapján a következők:

(1) Az átvilágítás vállalati politikákba és irányítási rendszerekbe történő integrálása: magatartási kódex, és az annak megfelelő működés biztosítása, a közvetlen üzleti kapcsolatokban ennek betartatása.

(2) Az emberi jogokra és a környezetre gyakorolt tényleges és lehetséges negatív hatások azonosítása és értékelése, ehhez források igénybevétele (pl. független jelentés, panaszkezelésből származó információk, konzultáció az érintettekkel.)

(3) A tényleges és lehetséges negatív hatások megelőzése, megakadályozása és mértékének enyhítése: ehhez szükség szerint befektetéseket kellene eszközölni, szerződéses biztosítékokat kérni az üzleti partnerektől, a magatartási kódexnek meg nem felelő üzleti partnerrel az üzleti kapcsolatot felfüggeszteni, megszüntetni, a vállalkozással közvetlen üzleti kapcsolatban álló kkv-nak segítséget nyújtani a magatartási kódexnek való megfeleléshez. Káros hatás esetén pl. a kárt megelőző állapotot kell helyreállítani, pénzügyi kompenzációt kell biztosítani, korrekciós intézkedési tervet kell kidolgozni és ellenőrizni kell annak teljesítését.

(4) Panasztételi eljárás létrehozása és fenntartása: a társaság, leányvállalatai és értékláncai tevékenysége káros hatásai által érintett személyek, szakszervezetek és egyéb munkavállalói képviselők (az értékláncra vonatkozóan) és civil szervezetek panaszt nyújthatnak be a vállalkozáshoz, ezek intézésére megfelelő mechanizmust kell kialakítani.

(5) Átvilágítási politika és a társaság, a leányvállalatok és az értékláncok intézkedései hatékonyságának nyomon követése rendszeres időközönként

(6) Éves beszámoló vagy annak megfelelő nyilatkozat közzététele

A javaslat továbbá a legnagyobb társaságok tekintetében előírja, hogy klímaváltozási tervet kell elfogadniuk szükség esetén kibocsátás- csökkentési célokat is belefoglalva.

A javaslathoz kapcsolódó észervételeket március 25-én 16 óráig várjuk a piti.eniko@csmkik.hu email címre, melyeket anonim módon továbbítunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.