Megállapodás az európai beruházási projektek támogatásáról

  • Az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) aláírta a 19,65 milliárd euró összegű európai uniós költségvetési garanciáról szóló garanciamegállapodást az európai beruházási projektek támogatására.
  • Az InvestEU program keretében megvalósuló beruházások a következő négy szakpolitikai területre összpontosítanak: fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; kis- és középvállalkozások; szociális beruházások és készségfejlesztés.
  • Az Európai Bizottság és az EBB aláírta az InvestEU tanácsadó központról szóló megállapodást is. E központ akár 270 millió euró értékben biztosít piacfejlesztési, készségfejlesztési és projektszintű tanácsadási szolgáltatásokat az említett szakpolitikai területeken.
  • A megállapodások megnyitják az utat a világjárvány utáni európai helyreállítást, valamint a zöld és a digitális átállást támogató új beruházások és a kapcsolódó tanácsadási támogatás előtt.

Az Európai Unió ma jelentős mérföldkövet ért el az InvestEU program végrehajtásában azzal, hogy az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap aláírta a garanciamegállapodást és a tanácsadó központról szóló megállapodást. Az InvestEU program az Európai Unió eddigi legnagyobb ösztönző csomagjának kulcsfontosságú eleme, amelynek célja a Covid19-világjárványból való kilábalás, valamint a zöldebb, digitálisabb és reziliensebb európai gazdaság kiépítése. Emellett támogathatja az európai gazdaságot a globális és biztonsági kilátásokkal kapcsolatos jelentős bizonytalanságokból eredő új kihívások kezelésében is.

Az InvestEU a következő három komponensből áll: InvestEU Alap, InvestEU tanácsadó központ és InvestEU Portál. Az InvestEU program 26,2 milliárd euró összegű uniós költségvetési garanciát nyújt különböző finanszírozási és beruházási műveletek támogatására, hogy az így bevont köz- és magánforrások révén 2027-ig legalább 372 milliárd euró összegű további beruházást mozgósítson az európai emberek és vállalkozások javára. A beruházási volumen növelésén túl arra is törekedni fog, hogy a finanszírozott beruházások a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljanak a kitűzött szakpolitikai célkitűzések eléréséhez.

Az uniós költségvetési garancia 75%-át (19,65 milliárd euró) és az InvestEU tanácsadó központ tanácsadási költségvetésének 75%-át fő végrehajtó partnerként az EBB csoport (vagyis az EBB és az EBA) fogja végrehajtani. A garancia többi részét (25%) Európában működő nemzetközi pénzügyi intézmények és nemzeti fejlesztési bankok használhatják fel beruházási és projektprogramok támogatására.

Az első InvestEU-projektek várhatóan áprilisban, a beruházási bizottság általi jóváhagyást követően részesülnek InvestEU garanciában.

Az InvestEU Alap az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) sikerére épít

Az InvestEU Alap a magántőke bevonásával kulcsfontosságú hosszú távú finanszírozást fog biztosítani az EU számára. A ma aláírt garanciamegállapodás meghatározza, hogy milyen szabályok vonatkoznak az uniós költségvetési garancia nyújtására, valamint a garancia EBB és EBA általi végrehajtására. Az uniós költségvetési garanciában részesülő műveletek négy szakpolitikai területen fognak beruházásokat finanszírozni a fenntarthatósággal, a tudományos kiválósággal és a társadalmi befogadással kapcsolatos uniós célok támogatása érdekében: fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; kis- és középvállalkozások (kkv-k) és kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok; szociális beruházások és készségfejlesztés. Az összes beruházás legalább 30%-át az európai zöld átállást közvetlenül támogató területekre kell fordítani.

Az InvestEU program az európai beruházási terv és az ahhoz kapcsolódó Európai Stratégiai Beruházási Alap sikerére épít. Az előző többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló 13 uniós pénzügyi eszközt egyetlen eszközbe integrálja, és az ESBA-nál több szakpolitikai területet fed le. Az ESBA-hitelek hatása jelentős volt: az ESBA a céljait túlteljesítve eddig 546,5 milliárd euró összegű beruházást mozgósított, több mint 1,4 millió kkv javára. Olyan projektek társfinanszírozását tette lehetővé, amelyeket egyébként nem valósítottak volna meg.

Az InvestEU tanácsadó központ a finanszírozási szakasz elérésében segíti a projekteket

Az EBB és az Európai Bizottság az Európai Beruházási Tanácsadó Platform és más tanácsadási programok sikerére építve megállapodást írt alá arról, hogy az InvestEU tanácsadó központ keretében technikai, pénzügyi és stratégiai tanácsadást fog nyújtani a projektgazdák, a regionális és nemzeti hatóságok, valamint a pénzügyi közvetítők számára. A tanácsadó központot az Európai Bizottság fogja irányítani, az EBB mint fő tanácsadó partner közreműködésével. A központ az EBB csoport szakértelméből merítve hatékony hozzáférési pontot fog biztosítani a pénzügyi és technikai segítségnyújtást igénylőknek.

A tanácsadó központ az InvestEU négy szakpolitikai keretét összefogva többek között az InvestEU által garantált beruházási projektek és beruházási platformok azonosításában, előkészítésében és végrehajtásában fogja támogatni a köz- és magánszektorbeli projektgazdákat az egész Unióban.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök a következőket mondta: „Ez a megállapodás igencsak kapóra jön most, amikor a világjárványból éppen csak kilábalva egyre növekvő geopolitikai bizonytalansággal nézünk szembe. Az InvestEU révén nagy volumenű magánberuházások fogják támogatni a jövő vállalkozásainak és munkahelyeinek létrejöttét és megőrzését. Ennek köszönhetően felkészültebben nézhetünk szembe az ukrajnai háború elkerülhetetlen gazdasági és társadalmi következményeivel. A mai, mérföldkövet jelentő megállapodás hozzá fog járulni középtávú gazdasági és tágabb szakpolitikai célkitűzéseink eléréséhez.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így nyilatkozott: „A következő években igen hatalmas beruházási szükségleteket kell kielégítenünk. Biztos vagyok benne, hogy az InvestEU felbecsülhetetlen értékű eszköz lesz e kihívás megválaszolásához. A mai napon új fejezetet nyitunk az Európai Bizottság és az EBB csoport partnerségének sikertörténetében: fenntartható infrastruktúrákat építünk, ösztönözzük az innovációt, jövőorientált készségeket fejlesztünk és támogatjuk a kkv-k növekedését.”

Teresa Czerwińska professzor, az Európai Beruházási Bank alelnöke hozzátette: „A következő hat évben az InvestEU egész Európában javítani fogja a vállalkozások, az innováció, az infrastruktúra és a környezet céljaira szolgáló finanszírozást. A közpénzek felhasználását szakértelmünkkel és kockázatviselési képességünkkel katalizálva olyan nagyszabású köz- és magánberuházásokat fogunk lehetővé tenni, amelyek támogatni fogják Európát a Covid19-válságból való kilábalásban, valamint a zöld és fenntartható gazdaságra való átállásban. Büszkék vagyunk arra, hogy az Európai Bizottság és az egyéb partnerek mellett fő végrehajtó és tanácsadó szervként csatlakozhatunk az InvestEU programhoz.”

Alain Godard, az Európai Beruházási Alap főigazgatója a következőket mondta: „Az InvestEU elindításával új szintre lép a kisvállalkozások uniós támogatása. Az InvestEU különböző uniós pénzügyi eszközöket hoz közös tető alá, egyértelműsíti a prioritásokat, és összeköti Európa válságból való kilábalását a zöld, digitális és inkluzív átállással. Ezek az erőfeszítések az európai társadalom és gazdaság kihívásainak kezelésére irányulnak; az EBA vezető partnerként készen áll arra, hogy kivegye a részét az innováció ösztönzéséből, az új piacok kiépítéséből, a versenyképesség megerősítéséből, valamint a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítéséből.”

Háttér-információk

InvestEU: az InvestEU program kulcsfontosságú hosszú távú finanszírozást fog biztosítani az EU számára azáltal, hogy jelentős magán- és közforrásokat von be a fenntartható helyreállítás támogatására. Emellett magánberuházásokat fog mozgósítani az uniós szakpolitikai prioritások, például az európai zöld megállapodás és a digitális átállás számára is.

Az InvestEU program a meglévő uniós beruházástámogató pénzügyi eszközök összefogásával egyszerűbbé, hatékonyabbá és rugalmasabbá fogja tenni az európai beruházási projektek finanszírozását.

A program a következő három komponensből áll: InvestEU Alap, InvestEU tanácsadó központ és InvestEU Portál. Az InvestEU Alapot pénzügyi partnerek fogják végrehajtani, amelyek az uniós költségvetés 26,2 milliárd euró összegű garanciájának felhasználásával fognak befektetni különböző projektekbe. A költségvetési garancia teljes mértékben a végrehajtó partnerek beruházási projektjeit fogja támogatni, és így e partnerek kockázatviselési képességét megnövelve legalább 372 milliárd euró összegű többletberuházást fog lehetővé tenni.

Az Európai Beruházási Bank (EBB): az EBB, vagyis az „EU bankja”, az EU 27 tagállamának közös tulajdonában van. Hitelnyújtási, támogatásötvözési és tanácsadási tevékenységeinek célja Európa munkahely-teremtési és növekedési potenciáljának növelése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás mérséklését célzó intézkedések támogatása, valamint az uniós szakpolitikák EU-n kívüli előmozdítása. Az EBB 2015 és 2020 között az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtó partnereként és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform szolgáltatójaként az európai beruházási terv végrehajtásában is kulcsszerepet játszott.

Az Európai Beruházási Alap (EBA): Az EBA az EBB csoport része. Célja az európai kkv-k támogatása: pénzügyi közvetítők széles körének bevonásával, illetve tőke- és hitelfinanszírozási eszközök kidolgozásával, előmozdításával és végrehajtásával javítja a finanszírozáshoz való hozzáférésüket. Az EBA e szerepkörében előmozdítja a vállalkozói szellem, a növekedés, az innováció, a kutatás és fejlesztés, a zöld és a digitális átállás, valamint a foglalkoztatás támogatására irányuló uniós célkitűzések elérését.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. március 7.