Meghívást kaptunk a Turizmus-vendéglátás Ágazati Készségtanács ülésére

Sok szó esett már és még esik is róla, hogy a szakképzés sok tekintetben eltér az eddig megszokottaktól. Különösen a duális képzésbe korábban bekapcsolódó cégek bejáratott, már-már rutinszerű feladatait változtatják meg az új jogszabályok. Új fogalmak, új képzési szakaszok, új szakmák, új dokumentumok, új finanszírozási rendszer miatt az „újratervezés” fázisába került a duális szakmai oktatás.

A Covid által sújtott Turizmus-vendéglátás ágazatban - kamaránk felkérésre – a szakképzés iránt érdeklődő, elkötelezett, vállalkozásukat képviselő szakemberek munkacsoportban együttműködve gyűjtötték össze munkaerőpiaci elvárásaikat. Megismerték, szakmai szempontból elemezték, értékelték az új tartalmakat és módszereket, követelményeket és számonkérési formákat tartalmazó szakmai dokumentumokat.

Megerősítették, hogy egy szakmára úgy lehet felkészíteni a tanulókat, képzésben résztvevőket, ha azt egy széles szakmai alapozás és vizsga előzi meg. Ennek a munkának a „termékeként” a véleményeket, észrevételeket, módosítási javaslatokat összefoglaló anyagot készítettünk. Arról is született döntés, hogy megállapításainkkal keressük meg az ágazati készségtanácsot (ÁKT).

Miért őket? Mert a Szakképzés 4,0 alapján a készségtanácsok gyakorló szakemberei kísérik figyelemmel a saját ágazatukat érintő szakképzési szerkezet felépítését, a gazdasági, munkaerőpiaci, technikai-technológiai folyamatokat, szakvéleményt adnak többek között a szakmai oktatás időtartamára, a képzési és kimeneti követelményekre (KKK), az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására, előrejelzést készítenek a szakképzés rövid és középtávú fejlesztési irányaira.

Kezdeményezésünk, megkeresésünk meghallgatásra talált. Goda Gábort, az Art hotel séfjét szakértőként személyesen is meghívták Budapestre a június 21-én tartott ÁKT ülésre, ahol tolmácsolta a megye kollégái véleményét, azt, hogy sokkal inkább alapozó ismereteket, tudást kell átadni, és érdemes az ágazati alapvizsga tartalmát, feladatait is átgondolni/újragondolni.

Kezdeményezésünk az ÁKT felé más értelemben is meghallgatásra talált: az ÁKT elnöke megerősítette, hogy eltökéltek a turizmus – vendéglátás szakképzés átalakításában. Kiemelt szerepet szánnak a megyéktől érkező visszacsatolásoknak, ezeket munkaerőpiaci tényezőnek tekintik. Ezért már az idén „országjárásra” vállalkoznak. Számítunk rá, hogy az őszi ágazati fórumra való meghívásunknak a partnerség jegyében Csongrád-Csanád megyében is eleget tesznek.

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium az NFA-KA-ITM-9/2020/TK/05 számú szerződés alapján finanszírozza.