Módszertani iránymutatás az előzetes piaci konzultáció alkalmazásáról

Március 15-től hatályos az a rendelet, ami az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedéseket vezet be. A jogszabályban meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő köteles előzetes piaci konzultációt alkalmazni. Már elérhető az előzetes piaci konzultáció alkalmazásához kapcsolódó iránymutatás.

Magyar Közlöny 37. számában megjelent Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, amely március 15-én lépett hatályba.

A rendelet kimondja:

  • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő köteles a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni, ha közbeszerzési eljárás tárgya olyan beszerzés, amelynek tekintetében – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében – az egyajánlatos közbeszerzések közös közbeszerzési szójegyzék (a továbbiakban: CPV) főcsoport szerinti aránya a 2. § (1) bekezdésében meghatározott naptári évben a 30%-ot meghaladta, és az adott CPV főcsoportba tartozó közbeszerzések aránya az összes eredményes közbeszerzés 2%-át meghaladta
  • Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása előtt minden esetben köteles a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság ajánlatkérő, ha esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott naptári évben a 20%-ot meghaladta, és ebben az időszakban legalább tíz, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést folytatott le.

Az EKR honlapján, IDE kattintva már elérhető a módszertani iránymutatást az előzetes piaci konzultáció alkalmazásáról, illetve az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő legjobb módszerek, illetve gyakorlatok bemutatásáról.