Külkereskedelemhez kapcsolódó aktualitások a járványhelyzetben

ATA CARNET KEZELÉS, HOSSZABBÍTÁS

 

A járványhelyzet miatt számos korlátozás lépett életbe, s ez érinti az egyes ATA országokat is.

Az ICC (International Chamber of Commerce) tájékoztatása szerint a járványhelyzettel, vészhelyzettel kapcsolatos korlátozások miatti késedelmes visszaléptetés jogosságát minden esetben egyedileg vizsgálják, az érintett vámhivatal dönt arról, hogy a késedelmes kilépés miatt esetleg büntetést szab-e ki. Az ICC javaslata, ha valamely ATA tulajdonos olyan helyzetbe kerül, hogy késve tud vagy nem tud kilépni egy országból, vagy késve tud visszaérkezni a saját országába, akkor a késedelem okának a bizonyítására - amennyiben ez a rendkívüli helyzetre vezethető vissza -, minél több dokumentumot gyűjtsön és tartson meg az ügyfél. Pl. repülőjegy átfoglalásáról szóló igazolás, repülőjegy törléséről igazolás, az adott országbeli korlátozásról szóló dokumentum, szállodai hosszabbításról szóló dokumentum, vagy egyéb dokumentum, amely dokumentumok, bizonyítékok később, egy reklamáció esetén, az ATA igazolvánnyal és az ATA igazolványon szereplő áruval történő elszámolásnál a vámhatóság részére benyújthatók.

 

Svájc - ATA Carnet kezelés, hosszabbítás

A járvány idején, az áruk Svájcban történő bent tartására csatlakozó igazolvány használata szükséges. A csatlakozó igazolvány érvényesítéséhez nem szükséges az ATA tulajdonosának vagy képviselőjének a jelenléte. Az eredeti (hosszabbítandó) ATA igazolvány és a csatlakozó igazolvány postán vagy futárral is eljuttatható a vámhivatalhoz (e-mail nem lehetséges). A csatlakozó igazolványt a kiállító országban előzetesen érvényesíteni szükséges. A Magyarországon kiállított ATA igazolványokat, csatlakozó igazolványokat a hosszabbításra ide lehet beadni:

Federal Customs Administration

Zollinspektorat Kreuzlingen, Dienstabteilung St. Gallen, Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen, Switzerland

Az ATA hosszabbításánál továbbra is betartandó az Isztambuli Egyezményben megadott határidő (ha az ATA lejárt, nem lehet hosszabbítani). Ha a csatlakozó ATA kiállítása akadályba ütközne, azt is jeleznie kell az ATA tulajdonosnak vagy képviselőjének a vámhivatal felé, még az ATA lejárata előtt

 

Kína - ATA Carnet kezelés, hosszabbítás

Mit tegyen, ha a Kínába bevitt áruk visszaszállítását  az ATA tulajdonosa a járványhelyzet miatt nem tudja realizálni az ATA lejáratáig, vagy a reexportra adott határidőig?

Ha az ATA igazolvány még érvényes, de már közeleg a kínai vámhatóság által a reexportra adott határidő, az ATA tulajdonosának vagy képviselőjének fel kell vennie a kapcsolatot az érintett vámhivatallal (a behozatali vámhivatallal, vagy tranzit esetén a rendeltetési vámhivatallal) és kérelmezni kell az újra-kiviteli határidő meghosszabbítását. Amennyiben a hosszabbítás kérelmezését az ATA tulajdonosa vagy képviselője a járványhelyzet miatt személyesen nem tudja megtenni, a kínai vámhivatal honlapján van lehetőség a hosszabbításra: www.customs.gov.cn/

Ha az ATA igazolvány hamarosan lejár, az ATA tulajdonosa felveszi a kapcsolatot az ATA igazolványt kibocsátó kamarával és kérelmezi a csatlakozó igazolvány kibocsátását, valamint a kibocsátott csatlakozó igazolványt érvényesítteti a magyar vámhivatalnál. Ezután felveszi a kapcsolatot az érintett vámhivatalokkal (import vámhivatal, tranzit esetén a rendeltetési vámhivatal) és a csatlakozó igazolvánnyal kérelmezi a hosszabbítást. Amennyiben a hosszabbítás kérelmezését az ATA tulajdonosa vagy képviselője a járványhelyzet miatt személyesen nem tudja megtenni, a kínai vámhivatal honlapján van lehetőség a hosszabbításra: www.customs.gov.cn/

Azon országok esetében, ahol a csatlakozó igazolvány kiállítása, a járványhelyzet miatt, akadályba ütközik, a kínai vámhivatal egy további kivételes, átmeneti könnyítést kínál: az ATA igazolvány 6 hónappal történő meghosszabbítása az ATA igazolványt kibocsátó kamara kérelme, levele alapján lehetséges. Ebben az esetben javasolt lépések:

1. lépés: az ATA tulajdonosa felveszi a kapcsolatot az ATA igazolványt kibocsátó kamarával és jelzi a hosszabbítási igényt

2. lépés: ha kiderül, hogy a rendelkezések miatt kivitelezhetetlen a csatlakozó igazolvány kiállítása és érvényesítése, a kibocsátó kamara felveszi a kapcsolatot az MKIK-val, és az MKIK, ha mód van rá (rendelkezésre áll az aláírt ATA szerződés és a biztosítékok), elkészíti a hosszabbításhoz szükséges levelet a külföldi kamara és vámhivatal felé

3. lépés: az elkészített levelet az MKIK elküldi a kínai kamarának és az ICC-nek

4. lépés: a levelet a kínai kamara továbbítja a kínai vámhatóságnak, illetve a levél kínai változatát megküldeni az MKIK-nak

5. lépés: az ATA tulajdonosa vagy a képviselője felveszi a kapcsolatot az érintett kínai vámhivatallal (behozatali vámhivatallal vagy rendeltetési vámhivatallal), és az eredeti (a meghosszabbítandó) ATA igazolvánnyal, valamint a kínai kamarától visszakapott levéllel kéri az érvényességi idő meghosszabbítását. Amennyiben a hosszabbítás kérelmezését az ATA tulajdonosa vagy képviselője a járványhelyzet miatt személyesen nem tudja megtenni, a kínai vámhivatal honlapján van lehetőség a hosszabbításra: www.customs.gov.cn/

 

Szerbia – késedelmes kilépések kezelése

A járvány idején, az áruk Szerbiában történő bent tartására, ha az ATA hamarosan lejár, csatlakozó igazolvány használata lehetséges. Akadályoztatás esetén (ha az ATA tulajdonosa vagy képviselője bármely hatósági, állami rendelkezés, korlátozás miatt nem tudja az ügyet a szerb vámhatóságnál intézni), a Magyarországon elindított csatlakozó igazolvány és az eredeti ATA igazolvány másolatát (színes szkennelt pdf forma) e-mailben is el lehet juttatni az MKIK-n és a külföldi kamarán keresztül a vámhivatalhoz. További könnyítés a szerb vámhatóság részéről, hogy, amennyiben a veszélyhelyzet kapcsán hozott bármely hatósági, állami intézkedés miatt nem lehetséges az áruk kiszállítása Szerbiából, a veszélyhelyzet idején lejáró ATA igazolványok érvényességét úgy tekintik, mintha az a veszélyhelyzet befejeződését követő 30 nap múlva járna csak le (automatikus hosszabbítás történik csatlakozó igazolvány nélkül). Ebben az esetben a szerbiai veszélyhelyzet befejeződését követő legfeljebb 30 napon belül (a veszélyhelyzet elmúlása után nagyon rövid időn belül) ki kell szállítani az árukat Szerbiából. Ha a csatlakozó igazolvány kerül kiállításra, akkor, amennyiben a szerb vámhatóság is hozzájárul ehhez és a veszélyhelyzet sem áll fenn túl hosszú ideig, az áru a veszélyhelyzet befejeződése + 30 nap után is Szerbiában maradhat. Itt nagyon fontos, hogy az ATA tulajdonosa a csatlakozó érvényesítésekor jelezze a szerb vámhatóságnak és figyeljen arra, hogy a vámhatóság a megfelelő hosszúságúra hosszabbítsa az ideiglenes bevitel idejét.

 

Izrael - lejáró ATA hosszabbítása, érvényesség kezelése a veszélyhelyzet idején

Az izraeli kamara tájékoztatása szerint, tekintettel a járványhelyzet kapcsán hozott korlátozó rendelkezésekre, azoknak az Izraelben használt ATA igazolványoknak az érvényességét/felhasználási idejét, amelyek 2020. január 1. és 2020. június 1. között járnak le, az izraeli vámhatóság automatikusan meghosszabbítja 2020. július 1-ig. A hosszabbítás a vámhatóság saját rendszerében történik. A hosszabbításhoz sem kérelem, sem csatlakozó igazolvány kiállítása nem szükséges. A könnyítés, természetesen, csak azokra az igazolványokra és árujukra érvényes, amelyeket a belépéskor vámkezeltettek (a vámhatóság rendszerében megtalálhatók). Tehát a már használt, fenti lejáratú ATA igazolványokkal 2020. július 1-ig (július 1 előtt) el kell végezni az újra-kivitelt Izraelből.

 

Norvégia - lejáró ATA igazolványok ahsználata, érvényesség kezelése a veszélyhelyzet idején

A járvány idején, az áruk Norvégiában történő bent tartására, ha az ATA hamarosan lejár, csatlakozó igazolvány használata lehetséges. Mind az eredeti, mind a csatlakozó igazolványt be kell mutatni Magyarországon és Norvégiában is (Norvégiában annak a vámhivatalnak, ahol az ideiglenes bevitelt végezték, vagy annak az illetékes vámhivatalnak, ahol az áru jelenleg van).

Akadályoztatás esetén, ha az ATA tulajdonosa vagy képviselője bármely hatósági, állami rendelkezés, korlátozás miatt nem tudja a hosszabbítást vagy az újra-kivitelt intézni, az ATA igazolvány hosszabbítása a csatlakozó igazolvány nélkül is kérelmezhető. Ebben az esetben a vámhivatal 1 hónappal tudja a lejáratot meghosszabbítani. Az áru újra-kivitelét 1 hónapon belül el kell végezni! Ehhez az eljáráshoz az ATA tulajdonos angol-magyar nyelvű vagy angol nyelvű kérelme szükséges, amelyben az ATA tulajdonosa hivatkozik arra, hogy miért nem tudja az árut a lejáratig Norvégiából kiszállítani (a járványhelyzettel kapcsolatos korlátozás miatt). A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a következő adatokat: ATA igazolvány száma, ATA tulajdonos adatai, ATA igazolvány érvényességi ideje, az érintett norvég vámhivatal neve. A kérelmet az MKIK továbbítja a norvég kamara felé.

 

Bosznia-Hercegovina - lejáró ATA igazolványok ahsználata, érvényesség kezelése a veszélyhelyzet idején

A járvány idején, az áruk Bosznia-Hercegovinában történő bent tartására, ha az ATA hamarosan lejár, csatlakozó igazolvány használata lehetséges. Mind az eredeti, mind a csatlakozó igazolványt be kell mutatni Magyarországon és Bosznia-Hercegovinában is. Ha az ATA igazolvány még nem jár le, de a külföldi vámhatóság által a reexportra adott határidő (a lerövidített határidő) már közelít, az ATA tulajdonosának az érintett külföldi vámhivatalnál szükséges kérelmeznie a reexport idejének a hosszabbítását, hivatkozással a kérelemben arra, hogy miért nem tudja az ATA tulajdonosa a reexportot a határidőre elvégezni/miért kéri az ATA tulajdonosa a hosszabbítást.

Akadályoztatás esetén, ha az ATA tulajdonosa vagy képviselője bármely hatósági, állami rendelkezés, korlátozás miatt nem tudja a hosszabbítást a fentiek szerint intézni, a hosszabbítás e-mailben is kérelmezhető, azonban egy ilyen kérelemhez csatolni kell annak az igazolását, hogy miért nem tud az ATA tulajdonosa a fent leírtak szerint eljárni (pl. az ATA tulajdonosát érintő karantén intézkedés miatt), továbbá az áru újra-kivitelekor az eredeti kérelmet is be kell mutatni majd a külföldi vámhatóságnak.

 

Japán - lejáró ATA igazolványok hosszabbítása, érvényesség kezelése a veszélyhelyzet idején

A japán vámhatóság csatlakozó igazolványt fogad el az ATA hosszabbítására, de csak abban az esetben, ha bizonyíthatóan a járványhelyzet kapcsán nem tudta az ATA tulajdonosa az ATA árut az igazolvány határidejéig vagy a reexportra adott határidőig Japánból kiszállítani. Ha az ATA tulajdonosa vagy képviselője a járványhelyzet miatt nem tudja az eredeti csatlakozó igazolványt a japán vámhatóság részére bemutatni, a japán vámhatóság a lejáró eredeti ATA igazolványt továbbra is érvényesnek tekinti, ha benyújtják hozzá az eredeti ATA igazolványt eredetiben (nem másolatban!) és a szabályosan kiállított csatlakozó igazolvány másolatát; az eredeti ATA igazolványt eredetiben (nem másolatban!) és az adott ország nemzeti garanciaszervének nyilatkozatát a garanciavállalásról másolatban (Magyarország esetében MKIK levele), és, ha bizonyíthatóan, a járványhelyzet kapcsán nem tudta az ATA tulajdonosa az ATA árut az igazolvány határidejéig vagy a reexportra adott határidőig Japánból kiszállítani. Az eredeti csatlakozó igazolványt utólag be kell majd mutatni az érintett vámhivatalnál. Utasforgalomban a japán vámhatóság a lejáró vagy lejárt eredeti ATA igazolványt az újrakivitelnél érvényesnek tartja (elfogadja), amennyiben az eredeti ATA igazolvány mellett az utas a szabályosan kiállított csatlakozó igazolvány másolatát, annak fotóját bemutatja.

További infók:

  • a fenti eljárás érvényes a Tokió 2020 nyári olimpiai játékokra ATA igazolvánnyal kiszállított áruk esetén is
  • még egyeztetés folyik arról, hogy mi tudja igazolni azt, hogy az újrakiviteli késedelem oka a járványhelyzet
  • ha a japán vámhatóság a csatlakozó másolatát kénytelen használni, kérheti a kiállító kamara megerősítését az igazolvány hitelességére vonatkozóan

 

Törökország - lejáró ATA igazolványok hosszabbítása, érvényesség kezelése a veszélyhelyzet idején

A 2020. február 1. után lejáró ATA igazolványok esetén a török vámhatóság úgy tekinti, hogy az igazolványok 2020. június 30-ig érvényesek (természetesen azoknál az igazolványoknál, amelyek érvényessége nem tart június végénél tovább is). Az igazolványok hosszabbítását nem kell külön kérni. Ez a tájékoztatás nem az ICC-n keresztül érkezett, és a török kamara is a török hatóság legutóbbi tájékoztatására hivatkozik, ezért kérlek Benneteket, hogy hívjátok fel az érintett ATA tulajdonosok figyelmét, hogy, mielőtt nyugodtan várnák az időt, amikor is az ATA áruk reexportját megkezdhetik (ha ez most akadályba ütközne), egyeztessék le a fent információt a török képviselőjükkel vagy a török vámhatósággal is.

 

 

KÜLKERESKEDELMI OKMÁNYOK HITELESÍTÉSE

 

Franciaország – kereskedelmi és vámügyi dokumentumok hitelesítése

A francia Európa- és Külügyminisztérium (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères - MEAE) 2020. március 20-án arról tájékoztatta a Párizsi Nagykövetségünket, hogy a járványügyi helyzet miatt hozott intézkedések következtében március 19-től - határozatlan ideig - a kereskedelmi és vámügyi dokumentumok hitelesítése terén csökkentett szolgáltatást biztosítanak. A hitelesítést végző irodák bezárnak, csak a rendkívül sürgős kérelmeket tudják fogadni, postán.

Részletes tájékoztatás a minisztérium honlapján elérhető IDE kattintva. 

A kérvényeket a következő e-mail címre lehet megküldeni:   bureau.legalisation@diplomatie.gouv.fr

Ha igazolt az ügy sürgőssége, a hitelesítendő dokumentumokat a vállalatnak postán, a fenti weboldal „A qui s’adresser ?” pontjában feltüntetett címre kell küldeni.

 

Egyiptom – származási bizonyítványok szükségessége, dokumentumok nagykövetségi felülhitelesítése

Az egyiptomi rendelkezés szerint, amely a járványhelyzet fennállásáig és a rendelet visszavonásáig érvényes, nem szükséges az Egyiptomba feladott áruk okmányait a kamarában és a nagykövetségen felülhitelesíteni. A szállítmányokhoz nem szükséges származási bizonyítványt kiállítani.

A kairói kereskedelmi attasé jelzése szerint, a gyakorlatban ez az új rendelet még fennakadásokat okoz az alexandriai kikötőben, míg a Port Said-nál gond nélkül elfogadják a hitelesítés nélküli kísérő dokumentumokat.

 

Katar - származási bizonyítványok, hitelesített számlák szükségessége

A Katarba légi vagy tengeri úton érkező szállítmányok esetén nem kérik a vámkezeléshez a kamara által hitelesített számlát, származási bizonyítványt. Ennek kapcsán magyar külügyi megerősítés még nem érkezett, de javasoljuk, egyeztessen külföldi partnerével, amennyiben az Önök vállalkozása érintett.